Hüseyin ÖRÜN
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Öykü Su TULUMTAŞ
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Ayşe AKIN
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: Özel SayıISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 98 - 102Türkçe

121 0
Kanser Hastaları Bağlamında Risk Gruplarının COVID-19’dan Korunması ve Dikkate Alınması Gereken Bazı Hususlar
COVID-19 pandemisi sağlıkta eşitsizlikleri bir kez daha hatırlatmıştır. Hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksek olan bazı grupların yanı sıra hastalığa yakalanması durumunda ağır komplikasyonlar geliştirme riski olan ve pandeminin sosyoekonomik sonuçları ile negatif yönde etkilenme potansiyeli olan gruplar vardır. Kanser gibi bazı hastalıkların tedavilerinin ertelenmesi klinik olarak kötü sonuçlara yol açabilir. Risk altındaki hastaları COVID-19’dan korumanın yanında, bu gruplara sağlık hizmetlerinin güvenli ve devamlı olarak sürdürülmesi, ayrıca gerektiğinde sosyoekonomik destek verilebilmesi devletlerin görevidir. Herkes için sağlık yaklaşımı ve “kimse arkada kalmamalı” sloganıyla risk altında olan ve dezavantajlı gruplar için sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin sağlanması şarttır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARSCoV- 2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol 2020; 21: 335–37.
  • 2. You B, Ravaud A, Canivet A, et al. The official French guidelines to protect patients with cancer against SARSCoV- 2 infection. Lancet Oncol. 2020. doi: 10.1016/S1470- 2045(20)30204-7.
  • 3. Coronavirus leads to chemotherapy cancellation. https:// www.braintumourresearch.org/media/news/news-item/ 2020/04/07/coronavirus-leads-to-chemotherapy-cancellation (Son Erişim Tarihi: 08.04.2020)
  • 4. Should Cancer Treatment Be Continued During The Pandemic? A Case-By-Case Dıscussıon Is Requıred. https:// www.esmo.org/oncology-news/should-cancer-treatment- be-continued-during-the-pandemic-a-case-by-case- discussion-is-required (Son Erişim Tarihi: 08.04.2020)
  • 5. Wang Z, Wang J, He J. Active and EffectiveMeasures for the Care of Patients With Cancer During the COVID-19 Spread in China. JAMA Oncol. 2020. doi: 10.1001/jamaoncol. 2020.1198.
  • Türk Hematoloji Derneği, Hematoloji Hastaları İçin COVID-19 İle İlgili Sorular Ve Cevaplar. http://www.thd. org.tr/thdData/userfiles/file/HEMATOLOJI%CC%87%20 HASTALARI%20I%CC%87C%CC%A7I%CC%87N%20 COVID%2019%20I%CC%87LE%20I%CC%87LGI%CC% 87LI%CC%87%20SORULAR%20VE%20CEVAPLAR% 20SON1304.pdf. Erişim tarihi: 18.05.2020.
  • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, COVID-19 Pandemisi Danışma Kurulunun Kanser Hasta ve Hasta Yakınlarına Yönelik Öneriler. https://www.kanser.org/saglik/toplum/ turk-tibbi-onkoloji-dernegi-covid19-pandemisi-danisma-kurulunun- tibbi-onkologlara-yonelik-onerileri/2019. Erişim tarihi: 18.05.2020.
  • “Kanserli Çocuklara Umut Vakfı “, “Nadir Hastalıklar Ağı”, “Bir Dileğim Var Derneği”nin bilgilerine başvurulmuştur.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.