Birgül ÖZÇIRPICI
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: Özel SayıISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 137 - 147Türkçe

110 0
Kısıtlamaların Yavaşça Azaltılması ve “Yeni Bir Normale” Geçiş Nasıl Olacak?
COVİD-19 kısıtlamalarından çıkma işlemi karmaşık ve belirsiz bir aşama olarak belirlenmiştir. Zorluklar ve koşullar ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve her ülkeye uyan tek bir yaklaşım yoktur. Kısıtlamalar hafifledikçe, ülkelerin salgınları yönetmek için fiziksel mesafe tedbirlerini yeniden uygulamaya koymanın gerekli olabileceğini kabul etmeleri önemlidir. Bu değişken yaklaşım çift yönlülük olarak bilinir. Tedbirler hafifletildiğinde, bulaştırma katsayısı 1’i geçmemeli ve ideal olarak 1’in altında kalmalıdır. COVID-19’un doğası gereği, 10-14 gün geçene kadar kısıtlamaların hafifletilmesinin etkisini anlamak zordur. Kısıtlamaların hafifletilmesi kademeli olacak ve birçoğu el hijyeni, öksürük, görgü kuralları ve mesafeli rutinleri içeren “yeni normale” dönüşecektir. Eylem sosyal ve ekonomik çözümleri dengelerken bilime dayalı olmalı ve merkezinde halk sağlığı olmalıdır. Kısıtlamaların kaldırılmasına yerel etkiye sahip olanlarla başlamalı ve ulusa özgü farklılıklar dikkate alınarak, daha geniş bir coğrafi alanı kapsayacak şekilde kademeli olarak genişletilmelidir. Önlemler sürekli olarak izlenmeli, mutlaka bir hazırlık geliştirilmelidir, güçlü bir yeniden ortaya çıkma ve sıkı sınırlama önlemlerine geri dönüş riski bulunmaktadır. Bu özellikle sağlık bakım hizmetleri için önemlidir. Büyük olasılıkla pandeminin geçiş dönemi etkili tedavi ve güvenli ve etkili bir aşının yaygın olarak uygulanabilir duruma geldiği ana kadar aylarca sürecektir. Toparlanma farklı bir ekonomiye yol açmalıdır: iyilik durumunu belirleyen- daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir- sağlık, sosyal ve çevresel koşullar yeni normalin gelişiminde merkez olmalıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1-https://covid19conversations.org/-/media/files/pdf/ covid19/webinar_1_transcript.ashx?la=en&hash=- D08A867326D2D0EAD251357CF3135E5FBBEF58BA 10.05.2020 tarihinde ulaşıldı.
 • 2- Demirbilek Y, Pehlivantürk G, Özgüler ZE and et al. COVID- 19 outbreak control, example of ministry of health of Turkey. Turk J Med Sci, 50, (2020), 489-494.
 • 3-COVID-19 (Sars-Cov-2 Enfeksiyonu) Rehberi. 11.04.2020 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID- 19_Rehberi.pdf 18.05.2020 tarihinde ulaşıldı.
 • 4- Akın L, Gözel MG. Understanding dynamics of pandemics. Turk J Med Sci, 50, (2020), 515-519.
 • 5- Petersen E, McCloskey B, Hui DS, and et al. COVID-19 travel restrictions and the International Health Regulations– call for an open debate on easing of travel restrictions. Int J Infect Dis. 2020 May; 94:88-90. doi: 10.1016/j. ijid.2020.04.029. Epub 2020 Apr 17
 • 6- Tufan Z, Kayaaslan B. Crushing the curve, the role of national and international institutions and policy makers in COVID-19 pandemic. Turk J Med Sci, 50, (2020), 495-508.
 • 7- https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye%27de_COVID-19_ pandemisi_zaman_çizelgesi 18.05.2020 tarihinde ulaşıldı.
 • 8-Ryan BJ, Coppola D, Canyon DV and et al. COVID-19 Community Stabilization and Sustainability Framework: An Integration of the Maslow Hierarchy of Needs and Social Determinants of Health. Disaster Med Public Health Prep. 2020 Apr 21:1-16. doi: 10.1017/dmp.2020.109.
 • 9-WHO/Europe publishes considerations for gradual easing of COVID-19 measures. 24.04.2020 www.euro.who. int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid- 19/news/news/2020/4/whoeurope-publishes-considerations- for-gradual-easing-of-covid-19-measures 1.05.2020 tarihinde ulaşıldı.
 • 10- A European roadmap to lifting coronavirus containment measures. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/ health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus- containment-measures_en 1.05.2020 tarihinde ulaşıldı.
 • 11-Strengthening and adjusting public health measures throughout the COVID-19 transition phasesPolicy considerations for the WHO European Region. 24 April 2020. Publications WHO Regional Office for Europe. UN City, Marmorvej 51 DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.