TAHSİN GÖKHAN TELATAR
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Sarp ÜNER
(Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: Özel SayıISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 51 - 56Türkçe

202 0
Covıd-19 Pandemisi Mücadelesinin Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planı Açısından Değerlendirilmesi
Bu çalışmada 2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’de yapılan Pandemi ile mücadele uygulamalarının Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planına uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda salgın süresince mevzuat hazırlıkları ve aktif sağlık hizmeti sunumu uygulamaları ile salgının kontrol altına alınmasına yönelik uygulamaların genel olarak Pandemi Influenza Ulusal Hazırlık Planına uygun olarak değerlendirilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, World Health Organization, https://covid19.who.int, erişim tarihi 15.05.2020.
 • 2. Türkiye’deki Güncel Durum, T.C. Sağlık Bakanlığı, https:// covid19.saglik.gov.tr, erişim tarihi 15.05.2020.
 • 3. 2006/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete, tarih 23.08.2006, sayı 26268
 • 4. 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete, tarih 13.04.2019, sayı 30744
 • 5. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 14.04.2020, Ankara
 • 6. Pandemi Hastaneleri, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 20.03.2020 tarih ve 403.99-E.583 sayılı resmi yazı
 • 7. Temaslı Değerlendirmesi, T. C. Sağlık Bakanlığı, https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/ COVID19-TemasliDegerlendirilmesi.pdf, Göz atma tarihi: 09.05.2020
 • 8. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Pandemisine Türkiye’de Hazırlıklılık ve Yanıt: 56. Gün Değerlendirmesi, HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER), 10.05.2020, Ankara
 • 9. Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,Ankara, 2019
 • 10. COVID-19 Algoritmalar, T.C. Sağlık Bakanlığı, https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/algoritmalar, erişim tarihi 15.05.2020
 • 11. When and how to use masks, World health Organization, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks, erişim tarihi: 15.05.2020

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.