Yıl: 2019Cilt: 72Sayı: 3ISSN: 0365-8104 / 1307-5608Sayfa Aralığı: 334 - 338Türkçe

53 0
Diyabetik Ayak Ülseri Nedeniyle Amputasyon Yapılan Hastaların Patoloji Materyalinde Malignite Görülme Sıklığı ve Hastaların Uzun Dönem Sonuçları
Amaç: Diyabetik hastalarda yaşam süresi boyunca %25’e varan oranlarda diyabetik ülser gelişim riski mevcuttur. Bu ülserlerin bir kısmı takipler sürecinde ampütasyon ile sonuçlanmaktadır. Ampute edilen ekstremite bölümü her zaman patolojik olarak değerlendirilmemektedir. Ancak bu materyallerde malignite ile karşılaşılabilmektedir. Bu çalışmada diyabetik ayak ülseri nedeni ile ampute edilen hastaların patoloji materyalleri değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Diyabetik ayak ülseri nedeniyle Ocak 2007 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında ampütasyon yapılan 680 hasta ve 688 ampütasyon materyali değerlendirmeye alındı. Toplamda 171 hastadan 174 ampütasyon materyalinin patolojik incelemeye gönderildiği belirlendi. Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri hastane bilgi yönetim platformu üzerinden retrospektif olarak incelendi. Bulgular: İncelenen 171 hastanın dördünde (%2,3) malignite tespit edildi. Bu hastaların ikisi kadın, ikisi erkek iken; yaş ortalaması 64,2±10,7 idi. Kronik ülserlerin yaşı bu dört hastada sırası ile 122, 245, 187 ve 158 aydı. Ülser, üç hastanın ayak parmağında lokalize iken; birinde topuk bölgesinde idi. Üç hastanın ampütasyon materyalinde yassı hücreli karsinom, bir hastanınkinde ise malign melanom tanısı ortaya konuldu. Tanı anında hiçbir hasta metastatik evrede değildi. Hastalar halen yaşamaktadır ve lokal nüks ve uzak metastaz saptanmadan ortalama 72±38 aydır medikal onkolojide takip edilmektedir. Sonuç: Diyabetik yara zemininde malign lezyon gelişimi nadir görülmekle birlikte, sıklıkla yassı hücreli karsinom, daha nadir olarak ise malign melanom ve bazal hücreli karsinom gelişebilmektedir. Bu nedenle diyabetik ülser nedeniyle ampütasyon yapılan tüm hastalarda ampütasyon materyalleri patolojiye gönderilmeli; hatta ampütasyon gerekmeyen diyabetik ülserlerde aşırı granülasyon mevcudiyetinde veya atipik görüntü ile karşılaşıldığında ülserden biyopsi alınarak malignite açısından takip edilmelidir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005;293:217-228.
 • 2. Moxey PW, Gogalniceanu P, Hinchliffe RJ, et al. Lower extremity amputations--a review of global variability in incidence. Diabet Med. 2011;28:1144-1153.
 • 3. Bakker K, van Houtum WH, Riley PC. The International Diabetes Federation focuses on the diabetic foot. Curr Diab Rep. 2005;5:436-440.
 • 4. Apelqvist J, Bakker K, van Houtum WH, et al. International consensus and practical guidelines on the management and the prevention of the diabetic foot. International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev. 2000;16(Suppl 1):S84-92.
 • 5. Kimbrough CW, Urist MM, McMasters KM. Melanoma and cutaneous malignant neoplasm. In: Townsend CM Jr, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, editors. Sabiston Textbook of Surgery: The biological basis of modern surgical practice. 20th ed. New York: Elsevier; 2017. pp. 724-754.
 • 6. Khan SA, Bank J, Song DH, et al. The skin and subcutaneous tissue. In: Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, Pollock RE, editors. Schwartz’s Principles of Surgery. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education. 2015. pp. 487-493.
 • 7. Scatena A, Zampa V, Fanelli G, et al. A metastatic squamous cell carcinoma in a diabetic foot: Case report. Int J Low Extrem Wounds. 2016;15:155-157.
 • 8. Park HC, Kwon HI, Kim HW, et al. A digital squamous cell carcinoma mimicking a diabetic foot ulcer with early inguinal metastasis and cancerrelated lymphedema. Am J Dermatopathol. 2016;38:e18-21.
 • 9. Chiao HY, Chang SC, Wang CH, et al. Squamous cell carcinoma arising in a diabetic foot ulcer. Diabetes Res Clin Pract. 2014;104:e54-56.
 • 10. Cavaliere R, Mercado DM, Mani M. Squamous cell carcinoma from Marjolin’s ulcer of the foot in a diabetic patient: Case study. J Foot Ankle Surg. 2018;57:838-843.
 • 11. Mantovani A, Teobaldi I, Stoico V, et al. Cutaneous squamous carcinoma in a patient with diabetic foot: an unusual evolution of a frequent complication. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2018;2018. pii: 18-0065.
 • 12. Dalle S, Depape L, Phan A, et al. Squamous cell carcinoma of the nail apparatus: clinicopathological study of 35 cases. Br J Dermatol. 2007;156:871-874.
 • 13. Nasca MR, Innocenzi D, Micali G. Subungual squamous cell carcinoma of the toe: report on three cases. Dermatol Surg. 2004;30:345-348.
 • 14. Huang KC, Hsu RW, Lee KF, et al. Late inguinal metastasis of a welldifferentiated subungual squamous cell carcinoma after radical toe amputation. Dermatol Surg. 2005;31:784-786.
 • 15. Klil-Drori AJ, Azoulay L, Pollak MN. Cancer, obesity, diabetes, and antidiabetic drugs: is the fog clearing? Nat Rev Clin Oncol. 2017;14:85-99.
 • 16. Kawanishi S, Hiraku Y, Pinlaor S, et al. Oxidative and nitrative DNA damage in animals and patients with inflammatory diseases in relation to inflammation-related carcinogenesis. Biol Chem. 2006;387:365-372.
 • 17. Kundu JK, Surh YJ. Inflammation: gearing the journey to cancer. Mutat Res. 2008;659:15-30.
 • 18. Keibel A, Singh V, Sharma MC. Inflammation, microenvironment, and the immune system in cancer progression. Curr Pharm Des. 2009;15:1949- 1955.
 • 19. Kaneko T, Korekawa A, Akasaka E, et al. Amelanotic acral lentiginous melanoma mimicking diabetic ulcer: a challenge to diagnose and treat. Eur J Dermatol. 2016;26:107-108.
 • 20. Thomas S, Meng YX, Patel VG, et al. A rare form of melanoma masquerading as a diabetic foot ulcer: a case report. Case Rep Endocrinol. 2012;2012:502806.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.