Elif TAŞLIBEYAZ
(Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Erzincan, Türkiy)
Yıl: 2018Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 21 - 28Türkçe

129 0
İngilizce Eğitiminde Kullanılan Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Görüşleri
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin İngilizce dilbilgisi eğitiminde kullanılan senaryo temelli etkileşimli videolara yönelik deneyimlerinin ve görüşlerinin incelenmesidir. Bunun için bu araştırma, öğrencilerin İngilizce eğitiminde kullanılan senaryo temelli etkileşimli videolara ilişkin görüşlerine odaklanmıştır. Çalışmanın katılımcı grubunu bir ortaokulda öğrenim gören 42 7.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Uygulama sürecinde öğrenciler, senaryo temelli etkileşimli videolarla, üç hafta, İngilizce derslerinde çalışmışlardır. Durum çalışması olarak yürütülen çalışmada, Etkileşimli Video Değerlendirme Ölçeği ve görüşme formu ile veri toplanmıştır. Sonuçta; bu eğitimde kullanılan etkileşimli videolara yönelik görüşlerin genel olarak olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Albanese, M. (2005). Coming to a medical school near you: full motion video medical education. Medical education, 39(11), 1081-1082.
 • Avcı, D. E., & Bayrak, E. B. (2013). Investigating Teacher Candidates’ Opinions Related to Scenario-Based Learning: An Action Research. Elementary Education Online, 12(2), 528-549.
 • Baturay, M. H., Yıldırım, İ. S., & Daloğlu, A. (2007). Web-Tabanlı İngilizce Kelime Öğretimi ve Tekrar Modeli. Politeknik Dergisi, 10(3).
 • Bozkurt, A., & Genç Kumtepe, E. (2014). Oyunlaştırma, oyun felsefesi ve eğitim: Gamification. Akademik Bilişim Konferansı.
 • Choi, E. (2014). Second Language Learning Through Drama: Practical Techniques and ApplicationsJoe Winston (Ed.). New York, NY: Routledge, 2012. TESOL Journal, 5(4), 792-795.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirezen, M. (1990). Video kullanımının yabancı dil öğrenimine getirdikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5).
 • Domagk, S., Schwartz, R. N., & Plass, J. L. (2010). Interactivity in multimedia learning: An integrated model. Computers in Human Behavior, 26(5), 1024-1033.
 • Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Fleming, M. L., & Levie, W. H. (1978). Instructional message design: Principles from the behavioral sciences. New Jersey: Educational Technology.
 • Gürer, M. D., & Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeği’nin (ÖNDÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • Hertzberg, M. (2001). Using Drama To Enhance the Reading of Narrative Texts.
 • Joe, J. O. (2013). A Study on a Business English Teaching-Learning Method Using Movies and Videos. STEM Journal, 14, 63-89.
 • Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • Karal, H., & Berigel, M. (2006). Yabancı dil eğitim ortamlarının bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanarak zenginleştirilmesi: XI. “Türkiye’de İnternet” Konferansı Bildirileri.
 • Kim, K. T. (2013). Using Video in the English Literature Classroom: Literary Analysis, Theology, Cain, and Kung Fu. 14(3), 1-18.
 • Kolås, L. (2015). Application of interactive videos in education. Paper presented at the Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2015 International Conference on.
 • Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. Psychology of learning and motivation, 41, 85-139.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2014). Research in education: Evidence-based inquiry: Pearson Higher Ed.
 • Moreno, R., & Mayer, R. (2007). Interactive multimodal learning environments. Educational Psychology Review, 19(3), 309-326.
 • Muntean, C. I. (2011). Raising engagement in e-learning through gamification. Paper presented at the Proc. 6th International Conference on Virtual Learning ICVL.
 • Naidu, S., Menon, M., Gunawardena, C., Lekamge, D., & Karunanayaka, S. (2007). How scenario-based learning can engender reflective practice in distance education: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers New Jersey.
 • Ono, Y., Ishihara, M., & Yamashiro, M. (2015). Blended Instruction Utilizing Mobile Tools in English Teaching at Colleges of Technology. Electrical Engineering in Japan, 192(2), 1-11.
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 79-110.
 • Petan, S., Mocofan, M., & Vasiu, R. (2014). Enhancing learning in massive open online courses through interactive video. Paper presented at the The International Scientific Conference eLearning and Software for Education.
 • Schank, R. C., Berman, T. R., & Macpherson, K. A. (1999). Learning by doing. Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, 2, 161-181.
 • Seferoğlu, S. S. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Titiz, M. T. (2001). Ezbersiz eğitim yol haritası. Ankara: PegemA Yay.
 • Türker, F. (1990). Bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminde coursebuilder programı ile ingilizce dilbilgisi yazılım denemesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5).
 • Vural, O. F. (2013). The Impact of a Question-Embedded Video-Based Learning Tool on E-Learning. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 1315-1323.
 • Washang, S. (2014). Boosting Vocabulary Retention through Adding a Video Component to the Vocabulary Building Classes in English for Specific Purpose Situations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 136, 89-93.
 • Yang, J. C., Chen, C. H., & Jeng, M. C. (2010). Integrating video-capture virtual reality technology into a physically interactive learning environment for English learning. Computers & Education, 55(3), 1346-1356.
 • Yuan, L. (2015). Research on the key technology of the personalized English learning system. International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science.
 • Zhuang, Y. L. (2014). A Research of the Application of Visual Simulation Technology in College English Teaching. Paper presented at the Advanced Materials Research.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.