TUGAY TARTAR
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Mehmet Yusuf SARI
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Adile Ferda DAĞLI
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Mehmet SARAÇ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Ünal BAKAL
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Ahmet KAZEZ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 34Sayı: 1ISSN: 1305-5194 / 1305-5194Sayfa Aralığı: 34 - 37Türkçe

67 0
Perfore primer intestinal lenfoma: Olgu sunumu
Primer gastrointestinal sistem (PGİS) lenfomaları nadir görülür. PGİS lenfoma tanısının ameliyat öncesi konulması oldukça zordur. Bu çalışmada, intraabdominal kitle tespit edilen 3 yaşındaki erkek olgu sunuldu. Ön tanıda lenfoma düşünüldü. Yapılan ince iğne biyopsisinin patolojik incelemesi CD20 (+) agresif B hücreli lenfomaydı. Kemoterapinin 3. gününde intestinal perforasyon gelişen hastaya acil laparotomi yapıldı. Terminal ileumdan splenik fleksuraya kadar kolon rezeksiyonu ve ileostomi açılması işlemleri yapıldı. Histopatolojik incelemede B hücreli yüksek grade’li lenfoproliferatif hastalık olarak tanımlandı. Hasta postop 6. gün exitus oldu. Sonuç olarak, gastrointestinal sistem semptomları ile başvuran olgularda nadir de olsa PGİS lenfoma akılda tutulmalıdır.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.