Murat KIYAK
(Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 585 - 592Türkçe

32 0
Frezeleme işleminde silici uç kullanımının incelenmesi
Frezeleme işlemi, imalat sanayinde, oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Frezeleme yöntemi ile parça işlemede, parça yüzey kalitesinin gerektiği ve istenildiği gibi sağlanabilmesi önemlidir. Bu durum, imalat zamanını azaltabileceği gibi, imalat maliyetlerinde de belirgin bir azalma sağlayabilecektir. İşlem esnasında, takım ömrünün de uzun olması, işlemin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Hem daha iyi parça yüzey kalitesi hem de daha uzun takım ömrü elde edebilmek için günümüzde silici uçlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada, yüzey frezeleme işleminde, standart takım uçları ile silici uçlar karşılaştırılmış ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü ile takım aşınması deneysel olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen literatür araştırması sonucunda, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde, frezeleme işleminde silici uç kullanımı ile yapılmış olan akademik çalışmaların yeterli miktarda bulunmaması, çalışmanın özgün noktası olarak belirtilebilmektedir. İş parçası malzemesi 4140 ıslah çeliği ve kesici takım ucu olarak, Dijet marka XDMW080620-ZTR ve XDMT080708-ZER (silici tip) plaketler kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen takım aşınması ve iş parçası yüzey pürüzlülüğü sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada, gerek iş parçası yüzey pürüzlülüğü gerek takım aşınması bakımından silici uç kullanımıyla frezeleme uygulamasının daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Avucan G., 1998, ‘Talaş Kaldırma Ekonomisi ve Kesici Takımlar”
 • Correia E., Davim P., (2011), “Surface Roughness Measurement in Turning Carbon Steel AISI1045 using Wiper Inserts”, Measurement 44(5):1000- 1005, DOI: 10.1016/j.measurement.2011.01.018
 • D’Addona D.M., Raykar S.J., (2016), “Analysis of Surface Roughness in Hard Turning using Wiper Insert Geometry”, Procedia CIRP 41 ( 2016 ) 841
 • Dıjet Catalogue, (2012), UK, Vol.6
 • Ehsan S., Khan S.A., Mughal M.P., Saleem M.Q., Mufti N.A., (2019), “Milling of Ti-6Al-4V alloy using hybrid geometry tooling”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.105:s.5045–5059
 • Fulemova J., Janda Z., (2015), “Influence of the Cutting Edge Radius and the Cutting Edge Preparation on Tool Life and Cutting Forces at Inserts with Wiper”, Procedia Engineering 69, 565-573
 • Liu Z. ,Zhang P. ,Ai X., (2008), ”Surface Roughness in High Feed Turning with Wiper Insert”, Key Engineer Material, Vol 375-376
 • “Kesici Takım” Dergisi, (2017), Eylül-Ekim, Sayı:16
 • Mitshubishi Material Catalog, Teknik Bilgi Özellikler, Takım Fonksiyonları, İşleme Sorunları ve Çözümleri, C007TR
 • Salehi M., Akbari J. and Rezaee R. H., (2010), “Optimization of Tool Life and Surface Quality when High Speed Milling of Stainless Steel 420”, 8th International Conference on High Speed Machining
 • Schneider G. “Cutting Tool Aplication” http://www.opensourcemachinetools.org/arch ive-manuals/Cutting-Tool-Applications.pdf
 • Toledo J.V.R., Arruda E.M., Júnior S.S.C., Diniz A.E., Ferreira J.R., (2018), “Performance of Wiper Geometry Carbide Tools in Face Milling of AISI 1045 Steel”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 40:478
 • Wang, M., Du S., Xi L., (2015), “Tool Wear Monitoring of Wiper Inserts in Multi-Insert Face Milling Using Three-Dimensional Surface Form Indicators”, Journal of Manufacturing Science and Engineering. October 27, 2014. DOİ:10.1115/1.4028924 s.1-36
 • Zeyveli M., Karamusaoğlu A., (2011), “Wiper Uç Geometrinin GGG 60 Küresel Grafitli Dökme Demirin işlenebilirliğine Etkisi”, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma Vol.29, s.358-366
 • Zhang P., Guo Y., (2017), “Machinability for Dry Turning of Laser Cladded Parts with Conventional vs. Wiper Insert”, Journal of Manufacturing Processes 28, 494–499

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.