Levent URTEKİN
(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Rahmi ÜNAL
(Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye)
Çağlar Özer AYDIN
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Kütahya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 647 - 652Türkçe

30 0
Toz Üretim Süreçlerinin Yağlamalı Yataklar Üzerine Etkisi
Bu çalışmada; iki farklı atomizasyon yöntemi (su ve gaz) ile kendinden yağlamalı yatak presleme amaçlı CuSn10 (bronz) ve Cu (bakır) tozu üretilmiştir. Su atmozasyonu ile CuSn10 ve gaz atomizasyonu ile Cu tozu üretilmiştir. Su atomizasyonu ve gaz atomizasyon ile üretilen CuSn10 ve Cu tozlarının ortalama toz boyutu sırasıyla 41.5 µm ve 41,9 µm’dir. Çalışmada üretilen tozlar ve mevcut uygulamada kullanılan tozlar ile normal presleme (tek eksenli) yöntemiyle kendinden yağlamalı yatak üretimi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra hidrojen ve azot gazı karışımından oluşan koruyucu atmosfer altında 780 0C sıcaklıkta farklı bekleme süreleri için sinterleme işlemi uygulanmıştır. Sinterlenen yatakların yağ alma, hacimsel gözenek oranları ve kırılma dirençleri deneysel olarak belirlenmiştir. Çalışmada 6,4 g/cm3 yoğunluk, %28 gözenek, 45 ksi radyal mukavemet ve % 96 yağ alma verimi hedeflenmiştir. Bu hedeflerden yoğunluk ve gözenek miktarı elde edilmesine karşın mukavemet ve yağ alma verimi hedeflenen değerlere göre düşük kalmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Gu, S., Zeoli, N., 2006, Numerical Modelling of Droplet BreakUp for Gas Atomisation, Computational Materials Science, vol. 38, no:2 pp. 282.
 • Uslan İ, Küçükarslan S., 2010, Kalay tozu üretimine gaz tomizasyonu parametrelerinin etkisinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 25, no:1, pp.1.
 • Uslan I, Saritas S, Davies TJ., 1999, Effects of variables on size and characteristics of gas atomised aluminium powders, Powder Metallurgy, vol. 42, no:2, pp. 157.
 • Fedorchenko I. M., Pugina L. I., 1980, Composite sintered antifriction materials (in Russian), Kiev, Naukovadumka, pp. 404.
 • Moshkov A. D., 1968, Porousanti friction materials (in Russian), Moskow, Mashinostroenie, pp. 208.
 • Eisenkolb F., 1969, Successes of powder metallurgy (translated from Germanlanguage by A. K. Natanson), Moskow, Metallurgia, pp. 540.
 • Arnold N. A., Carbon K. C., Straub V. C., 2008, Powder metallurgy bearings, Powder Metal Technologies and Applications, vol. 7, pp. 1051-1057.
 • Libenson G.A., 1982, Manufacturing of sintered parts. Text book for technical school (in Russian), Moskow, Metallurgia, pp. 256.
 • Kiparisov S.S., Libenson G. A., 1971, Powder metallurgy (in Russian), Moskow, Metallurgia, pp. 528.
 • Belov S.V., 1987, Porouspenetrable materials. Reference media. (in Russian), Moskow, Metallurgia, pp. 335.
 • Kostornovand A.G., and Fushchich O.I., 2007, Sintered antifriction materials, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol. 46, no. 9-10, pp. 503–512,
 • Kostornov A.G., Fushchich O. I., and Chevichelova T. M., 2007, Structurization in sintering of antifriction powder materials based on iron-copperalloys, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol. 46, no. 11-12, pp. 589–594,
 • Vergheseand R. and Gopinath K., 1989, Influence of antimony additions on sinterediron-copper bearing materials, Key Engineering Materials, vol. 29-31, pp. 457–464.
 • Vasil'ev Y. M., Shvetsova G. A., Berent V. Y., and Bushe N. A., 1982, Antifriction properties of an ironbase material containing amanganeseult raphosphate, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol. 21, no. 7, pp. 592– 594.
 • Teisanu C. and Gheorghe S., 2011, Development of New PM Iron-Based Materials for Self-Lubricating Bearings, Advances in Tribology, pp: 1-11.
 • Uslan İ, Atak Y., Urtekin L., Sarıtaş Ş., 2008, Investıgatıon of The Effects of Parameters to Oıl Impregnatıon Capacıty, 5. International Powder Mettalurgy Conferences, pp. 829.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.