Faruk ORAL
(Bitlis Eren Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 671 - 678Türkçe

25 0
Bitlis İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin İstatistiksel Analizi
Bu çalışmada, Bitlis ilinin rüzgâr enerji potansiyeli, Bitlis meteoroloji istasyonunda onar dakikalık olarak ölçülen rüzgâr verileri kullanılarak araştırılmıştır. Rüzgâr verilerinin istatistiksel analizinde, Weibull dağılımı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, rüzgâr hızı ve güç yoğunluğunun ortalama değeri hem gözlemlenen hem de Weibull dağılımına göre belirlenmiştir. Weibull dağılımına göre yıllık ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu değerleri sırasıyla 3.26 m/s ve 49.77 W/m2 olarak bulunmuştur. Rüzgar hızının yönlere göre değişimi belirlenmiş ve hakım rüzgar yönünün %27.5 frekans değerinde Güney-Güneybatı istikametinde olduğu tespit edilmiştir. Rüzgâr verilerinin gözlemlenen ile Weibull dağılımı sonuçlarının birbirine yakın olduğu bulunmuştur. Ayrıca rüzgâr hızı ve güç yoğunluğunun yüksekliğe göre değişimi belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] V.M. Karsli, C. Geçit, An investigation on wind power potential of Nurdağı-Gaziantep Turkey, Renewable Energy, 28(5), 823-830, 2003.
 • [2] B. Özerdem, M. Turkeli, An investigation of wind characteristics on the campus of Izmir Institute of Technology, Turkey, Renewable Energy, 28(7), 1013- 1027, 2003.
 • [3] R. Kose, M.A. Ozgur, O. Erbas, A. Tugcu, The analysis of wind data and wind energy potential in Kutahya, Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8(3), 277-288, 2004.
 • [4] E.K. Akpınar, S. Akpınar, Determination of the wind energy potential for Maden-Elazig, Turkey, Energy Conversion and Management, 45(18-19), 2901-2914, 2004.
 • [5] M. Bilgili, B. Şahin, A. Kahraman, Wind energy potential in Antakya and İskenderun regions, Turkey, Renewable Energy, 29(10), 1733-1745, 2004.
 • [6] B. Sahin, M. Bilgili, H. Akilli, The wind power potential of the eastern Mediterranean region of Turkey, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 93(2), 171-183, 2005.
 • [7] M. Gökçek, A. Bayülken, Ş. Bekdemir, Investigation of wind characteristics and wind energy potential in Kirklareli, Turkey, Renewable Energy, 32(10), 1739- 1752, 2007.
 • [8] M.Ö. Korukçu, Türkiye’de dört yerleşim yeri için rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 117-125, 2011.
 • [9] F. Oral, İ. Ekmekçi, N. Onat, Weibull distribution for determination of wind analysis and energy production, World Journal of Engineering, 12(3), 215-220, 2015.
 • [10] M. Bilgili, B. Şahin, E. Şimşek, Türkiye’nin güney, güneybatı ve batı bölgelerindeki rüzgâr enerjisi potansiyeli, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 30(1), 01-12, 2010.
 • [11] K. Ulgen, A. Hepbasli, Determination of Weibull parameters for wind energy analysis of Izmir, Turkey, International Journal of Energy Research, 26(6), 495- 506, 2002.
 • [12] A.N. Çelik, A statistical analysis of wind power density based on the Weibull and Rayleigh models at the southern region of Turkey, Renewable Energy, 29(4), 593-604, 2003.
 • [13] S. Persaud, D. Flynn, B. Fox, Potential for wind generation on the Guyana coastlands, Renewable Energy, 18(2), 175-189, 1999.
 • [14] I.Y.F. Lun, J.C. Lam, A study of Weibull parameters using long-term wind observations, Renewable Energy, 20(2), 145-153, 2000.
 • [15] J.V. Seguro, T.W. Lambert, Modern estimation of the parameters of the Weibull wind Speed distribution for wind energy analysis, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 85(1), 75-84, 2000.
 • [16] M.N. Almalı, İki parametreli Weibull dağılışında parametrelerin tahminlenmesi için farklı yöntemlerin karşılaştırılması ve rüzgâr hızı verilerine uygulanması, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye, 2005.
 • [17] M.J.M. Stevens, P.T. Smulders, The estimation of the parameters of the Weibull wind speed distribution for wind energy utilization purposes, Wind Engineering, 3(2), 132-145, 1979.
 • [18] N. Eskin, H. Artar, S. Tolun, Wind energy potential of Gokceada Island in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(3), 839–851, 2008.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.