Mehmet Fatih ALTAN
(İstanbul Aydın Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Mehmet Çağrı KIZILTAŞ
(İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 715 - 722Türkçe

30 0
Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Bazda Yüksek Hızlı Demiryollarının Gelişimi, Mevcut Durumu ve Yatırım Planlarına Dair Bir Derleme
Günümüzde kimi çalışmalarda demiryolu sistemi üzerine yoğunlaşmak yerine otomobil ve havayolu ulaştırma türlerinin geliştirilmesi ile ilgilenilmektedir. Fakat kullanıcı davranışları ele alındığında bir yolculuk tercihinde sadece teknik imkânlar değil aynı zamanda sosyal eğilimlerinin de etkili olduğu görülecektir. Eğer sosyal dinamiklerin demiryolu ulaştırmasının gelişimine adaptasyonu söz konusu olursa yüksek hızlı demiryolları modern ulaştırma sisteminde öncül bir konuma gelebilir. Bu yönde çalışmalara odaklanılması için fazlası ile gerekçe bulunmaktadır. Çelik tekerlekli demiryolları etkili ve doğrudan bir hizmet sunmaktadır. Yüksek hızlı demiryollarının getirdiği teknik kolaylıklar dünya çapında tanınmış ve onaylanmış durumdadır. Bunun yanı sıra önemli bir kısmı yüksek hızlı demiryollarına entegre edilebilecek olan çok ciddi miktardaki bir konvansiyonel demiryolu hattı da halihazırda bulunmaktadır. Demiryolu ulaştırması aynı zamanda enerji etkin ve çevre dostudur. Yüksek hızlı demiryolları araç, altyapı ve tren gibi unsurlar bakımından kayda değer bir gelişim kat etmiş olduğundan günümüzde daha çok ağın stratejik gelişimi ve hizmet parametreleri gibi unsurlara eğilinmektedir. Bu çalışma kapsamında yüksek hızlı demiryollarının yatırım maliyetleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Japonya ana örnek olarak ele alındıktan sonra Birleşik Krallık ve Almanya’da bu sistemdeki mevcut durum detaylı olarak incelenmiş ve çeşitli karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda küresel derlemeler dâhilinde sonuçlar ortaya konmuştur.
DergiDerlemeErişime Açık
 • [1] Railway Gazette Intern,2009, The Sustainable Railway,http:// archiv.railwaygazette.com/railwaygazette-international.html?tx_dc5archive, 63-4. (10.2009)
 • [2] Kızıltaş, M. Ç., 2014, ‘Yüksek Hızlı Demiryolu Politikaları - 1’ http://www.ulastirmadunyasi.com/?p=824 (01.11.2014)
 • [3] 10.Kalkınma Planı Ulaştırma ve Trafik Güvenliği Ö.İ.K. Raporu, 2012, Ankara
 • [4] Kiziltas, M.C., Altan, M.F., 2017, Evaluation of Intermodal Integration On The Context Of Marmaray and Bosphorus Bridges, IRF Regional Congress, Dubai.
 • [5] Altan, M.F., Kızıltaş, M.Ç., (2018) Toplu Taşımada Çok Amaçlı Karar Verme ve Metropolitan Bir Alanda Ev-İş Ulaşım Hizmeti Modellemesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, ULAKBİM
 • [6] Ebeling, K., (2005) High-speed railways in Germany, Japan Railway and Transport Review, 40, 36-45.
 • [7] Watkiss, P.,Jones, R., Rhodes, D., Hardy, A., Handley ve Walker, C., (2001) A Comparative Study of the Environmental Effects of Rail and Short-haul Air Travel. Report for Commission for Integrated Transport, ED50021.
 • [8] Banister, D.veBerechman, J., (2003) Transport investment and economic development, Routledge.
 • [9] Anderson, J., 2005, Government ends scoping study on east coast very high speed train network, Johan Anderson MP, Australian Deputy Prime Minister, Minister for Transport andRegionalServices,http://www.ministers.dotars.go v.au/ja/ releases/2002/march/a35_2002.htm (20.06.2005).
 • [10] Boarnet, M., Crane, R., 2001. Travel by Design: The Influence of Urban Form on Travel. Oxford University Press. Cambridge Systematics Inc., 1998. TCRP Report 35: Economic Impact Analysis of Transit Investment: Guide book for Practitioners. National Academy Press, Washington, D.C.
 • [11] Cervero, R., 2002. Built environments and mode choice: toward a normative framework. Transportation Research Part D 7 (4), 265–284.
 • [12] Dodgson, J.,Crompton, R., Bulman, E., Abegg, P., Maunder, S. ve Condorelli, D., (2004) Study of the financing of and public budget contributions to railways, NERA Economic Consulting, Final Report for European Commission, DG Tren, London.
 • [13] The Transport Politic, Should the U.S. spend $1 trillion on newinfrastructure?,http://www.thetransportpolitic.co m/, (17/07/2012)
 • [14] European Rail Research Advisory Council (ERRAC), (2005) Strategic Rail Research Agenda (SRRA), 2002.
 • [15] T.C. UDHB 11. UDH Şurası Sektör Raporu.,http://www.ulastirmasurasi.org/tr/main_pag e.html, (11/03/2013)
 • [16] Woolridge, J.M., 2002. Introductory Econometrics: A Modern Approach. Thomson South-Western, Cincinnati, Ohio.
 • [17] Chu, Xuehao., 2004. Ridership models at the stop level. National center for transit research. Center for Urban Transportation Research, University of South Florida.
 • [18] Takagi, R., (2005) High speed railways: the last 10 years, Japan Railway and Transport Review, 40, 4-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.