Caglar KESKİN
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Esra Nur Ademoğlu DİLEKÇİ
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Müge KESKİN
(Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 20Sayı: 2ISSN: 1303-2283 / 2148-4570Sayfa Aralığı: 407 - 415Türkçe

90 0
POSTMENOPOZAL KADINLARDA SUBKLİNİK TİROİD HASTALIĞI SIKLIĞININ VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Amaç: Bu çalışmada postmenopozal kadınlarda subklinik tiroid disfonksiyonu sıklığının değerlendirilmesi ve subklinik tiroid disfonksiyonu ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal ve Metot: Çalışmaya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği’nde Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında osteoporoz ön tanısı ile değerlendirilen 300 postmenopozal kadın dahil edildi. Tüm katılımcıların demografik verileri, tiroid stimüle edici hormon (TSH), serbest triiyodotironin (ST3), serbest tiroksin (ST4) düzeyleri, kemik mineral yoğunluğu (KMY) sonuçları hastane kayıt sisteminden retrospektif olarak kaydedildi. Tüm katılımcılar ötiroid, subklinik hipertiroidi ve subklinik hipotiroidi olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Ötiroid grup ayrıca TSH düzeylerine göre yüksek normal ve düşük normal olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Subklinik tiroid disfonksiyonu subklinik hipertiroidi ve subklinik hipotiroidi olarak tanımlandı. Aşikar hipotiroidi veya hipertiroidisi olan bireyler çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Bu çalışmada postmenopozal kadınların %10,66’sında subklinik tiroid disfonksiyonu tespit edildi [subklinik hipertiroidi: 21(%7); subklinik hipotiroidi: 11 (%3,66)]. Subklinik tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireylerde lomber vertebra (L1-4) ve femur kemik mineral yoğunluklarında ötiroid gruba göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (sırasıyla; p=0,674 ve p= 0,184). Ötiroid grupta yüksek normal TSH düzeyleri ve düşük normal TSH düzeylerine sahip subgruplar arasında osteoporoz sıklığı, vertebra (L1 -4) ve femur kemik mineral yoğunlukları benzerdi (sırasıyla; p=0,935, p=0,850, p=0,734). Sonuç: Bu çalışmada postmenopozal kadınlarda subklinik tiroid disfonksiyonları ile KMY ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Dilekçi E, Tezel A, Can G, ve ark. İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Osteoporoz Sıklığı. Osmangazi Tıp Dergisi. 2019;41(4):380-7.
 • 2. Vestergaard P, Mosekilde L. Fractures in patients with hyperthyroidism and hypothyroidism: a nationwide follow-up study in 16,249 patients. Thyroid. 2002;12(5):411-9.
 • 3. Harvey CB, O'Shea PJ, Scott AJ, ve ark. Molecular mechanisms of thyroid hormone effects on bone growth and function. Mol Genet Metab. 2002;75(1):17-30.
 • 4. Lee K, Lim S, Park H, ve ark. Subclinical thyroid dysfunction, bone mineral density, and osteoporosis in a middle-aged Korean population. Osteoporos Int. 2020; 31: 547-55.
 • 5. Cappola AR, Fried LP, Arnold AM, ve ark. Thyroid status, cardiovascular risk, and mortality in older adults. JAMA. 2006;295(9):1033-41.
 • 6. Tauchmanova L, Nuzzo V, Del Puente A, ve ark. Reduced bone mass detected by bone quantitative ultrasonometry and DEXA in pre- and postmenopausal women with endogenous subclinical hyperthyroidism. Maturitas. 2004;48(3):299-306.
 • 7. Gorka J, Taylor-Gjevre RM, Arnason T. Metabolic and clinical consequences of hyperthyroidism on bone density. Int J Endocrinol. 2013;2013:638727.
 • 8. Nicholls JJ, Brassill MJ, Williams GR, ve ark. The skeletal consequences of thyrotoxicosis. J Endocrinol. 2012;213(3):209-21.
 • 9. Galliford TM, Murphy E, Williams AJ, ve ark. Effects of thyroid status on bone metabolism: a primary role for thyroid stimulating hormone or thyroid hormone? Minerva Endocrinol. 2005;30(4):237-46.
 • 10. Morris MS. The association between serum thyroid-stimulating hormone in its reference range and bone status in postmenopausal American women. Bone. 2007;40(4):1128-34.
 • 11. Kim DJ, Khang YH, Koh JM, ve ark. Low normal TSH levels are associated with low bone mineral density in healthy postmenopausal women. Clin Endocrinol (Oxf). 2006;64(1):86-90.
 • 12. Murphy E, Gluer CC, Reid DM, ve ark. Thyroid function within the upper normal range is associated with reduced bone mineral density and an increased risk of nonvertebral fractures in healthy euthyroid postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(7):3173 -81.
 • 13. Bauer DC, Ettinger B, Nevitt MC, Stone KL, Study of Osteoporotic Fractures Research G. Risk for fracture in women with low serum levels of thyroid-stimulating hormone. Ann Intern Med. 2001;134(7):561-8.
 • 14. Grimnes G, Emaus N, Joakimsen RM, ve ark. The relationship between serum TSH and bone mineral density in men and postmenopausal women: the Tromso study. Thyroid. 2008;18(11):1147-55.
 • 15. Svare A, Nilsen TI, Asvold BO, ve ark. Does thyroid function influence fracture risk? Prospective data from the HUNT2 study, Norway. Eur J Endocrinol. 2013;169(6):845-52.
 • 16. Kanis JA, Melton LJ, Christiansen C, ve ark. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Miner Res. 1994;9(8):1137–1141.
 • 17. Bassett JH, Williams GR. The molecular actions of thyroid hormone in bone. Trends Endocrinol Metab. 2003;14(8):356-64.
 • 18. Svare A, Nilsen TI, Bjoro T, ve ark. Hyperthyroid levels of TSH correlate with low bone mineral density: the HUNT 2 study. Eur J Endocrinol. 2009;161(5):779-86.
 • 19. Garin MC, Arnold AM, Lee JS, ve ark. Subclinical thyroid dysfunction and hip fracture and bone mineral density in older adults: the cardiovascular health study. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(8):2657-64.
 • 20. Guo CY, Weetman AP, Eastell R. Longitudinal changes of bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women on thyroxine. Clin Endocrinol (Oxf). 1997;46(3):301-7.
 • 21. Mosekilde L, Melsen F. Morphometric and dynamic studies of bone changes in hypothyroidism. Acta Pathol Microbiol Scand A. 1978;86(1):56-62.
 • 22. Baliram R, Sun L, Cao J, ve ark. Hyperthyroid-associated osteoporosis is exacerbated by the loss of TSH signaling. J Clin Invest. 2012;122(10):3737-41.
 • 23. Tuchendler D, Bolanowski M. The influence of thyroid dysfunction on bone metabolism. Thyroid Res. 2014;7(1):12.
 • 24. Eriksen EF, Mosekilde L, Melsen F. Kinetics of trabecular bone resorption and formation in hypothyroidism: evidence for a positive balance per remodeling cycle. Bone. 1986;7(2):101-8.
 • 25. Siru R, Alfonso H, Chubb SAP, ve ark. Subclinical thyroid dysfunction and circulating thyroid hormones are not associated with bone turnover markers or incident hip fracture in older men. Clin Endocrinol (Oxf). 2018;89(1):93-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.