EKREM TUŞAT
(Selçuk Üniversitesi, Hadim Meslek Yüksek Okulu Konya, Türkiye)
Bayram TURGUT
(Girilmedi)
Yıl: 2004Cilt: 19Sayı: 1ISSN: 1300-5200 / 1304-8708Sayfa Aralığı: 65 - 72Türkçe

160 0
GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi
GPS Sisteminde, yayın efemerisi ve hassas efemeris olmak üzere, iki tür yörünge bilgisi kullanılmaktadır. Yayın efemerisi, anlık konum belirleme uygulamalarında, GPS navigasyon mesajının, bir parçası olarak yayınlanmakta olup pek çok uygulama için duyarlığı yeterli olmaktadır. Bunun, yanında yüksek duyarlık gerektiren uygulamalarda, GPS verilerinin gözlem sonrası büroda değerlendirilmesi aşamasında hassas yörünge bilgisinin kullanılması tercih edilmektedir. Bu çalışmada Konya Metropolitan sahası ve civarındaki 7 adet nokta ve uzunlukları 7~90 km arasında değişen 12 adet bazdan oluşan bir test ağında efemeris bilgisinin koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla efemeris bilgisi olarak hem gözlem esnasında kayıt edilen yayın efemerisi hem de IGS tarafından SP3 formatında internet üzerinden yayınlanan hassas efemeris bilgilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Her iki yöntemle de elde edilen sonuçlar arasındaki farklar karşılaştırılarak, efemeris bilgisinin göreli konumlamaya etkisi yorumlanmıştır.
Fen > Mühendislik > Mimarlık
DergiDiğerErişime Açık
  • Federal Geodetic Control Committee (FGCC), 1989, Geometric Geodetic Accuracy Standards And Specifications For Using GPS Relative Positioning Techniques, Version 5.0, p:48
  • Geodetic Survey Division, 1992, Guidelines And Specifications For GPS Surveys, Canada Centre For Surveys, Mapping And Remote Sensing Sector, Energy, Mines And Resources Canada, s.63, Ottawa
  • Inter-Governmentel Committee On Surveying and Mapping (ICSM), 2002, Standards and Practices For Control Surveys (SP1), Version 1.5, Inter-Governmentel Committee On Surveying and Mapping, ICSM Publication No:l, s.89, Avustralya
  • International GPS Service (IGS), 2003, IGS ProductsTable, GPS Satellite Ephemerides, http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html
  • Kınık, İ., 1999, GPS Ölçme ve Değerlendirmelerinde Hata Kaynakları Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
  • Kahveci, M., Yıldız, F., 2001, Global Konum Belirleme Sistemi Teori-Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, s.184, Ankara
  • Tuşat, E., 2003, Büyük Ölçekli Harita Yapımında Jeodezik Amaçlı GPS Ölçü ve Hesap Standartlarının Araştırılması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s.179, Konya

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.