ŞERİF DEMİR
(Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 1309-4688 / 1309-4173Sayfa Aralığı: 1593 - 1615Türkçe

162 0
Yassıada Mahkemelerinde Adnan Menderes (6/7 Eylül Davası)
Bu çalışmanın temel amacı, Yassıada Mahkemelerinde görülen 6/7 Eylül OlaylarıDavasında Adnan Menderes’in yargılanma sürecini incelemektir. Böylece bir dönemiyargılayan Yassıada Mahkemelerinin çalışma usulleri, mahkemenin 6/7 Eylül Olaylarınayaklaşım şekli ve Adnan Menderes’in nasıl yargılandığı belirlenmeye çalışılacaktır.Yassıada Mahkemeleri 6/7 Eylül Olayları Davası; 11 sanığın yargılanmasıyla başladı. 20oturumun gerçekleştirildiği bu mahkemede, suçlamalar zamanla Adnan Menderes üzerindetoplandı. 98 şahidin dinlendiği bu yargılama sürecinde, usule ilişkin pek çok tartışmalaryaşandı. Mahkeme olayları Selanik’te patlayan Bomba Hadisesi, İstanbul ve İzmir Olaylarıolmak üzere üç bölüme ayırdı. Olaylar üzerinden mahkemede Türkiye-Yunanistanilişkileri ve Türkiye’nin Kıbrıs politikası üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. 6/7Eylül Olayları üzerinden geçen beş yıl sonra böyle bir davanın açılması, bu olaylarıngerçek sorumlularının tespit edilebilmesi için bir şans oldu. Fakat mahkeme olaylarınarkasındaki sorumluları araştırmaktan ziyade Adnan Menderes’i nasıl cezalandırabilirimanlayışı üzerinden yürüdü. Böylece bu olay arkasındaki sır perdesi tamamenaydınlatılamadığı gibi bu yargılama şansı da değerlendirilememiş oldu.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.