Sönmez Çelik
(İbn Haldun Üniversitesi, Kütüphane ve Bilgi Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Ramazan ÇELİK
(MEF Üniversitesi, Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 2146-796X / 2146-7978Sayfa Aralığı: 91 - 102Türkçe

110 0
Sürdürülebilir Bir Kurumsal Akademik Arşiv Yönetimi: Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Deneyimi
Bu çalışma, sürdürülebilir bir kurumsal akademik arşiv yönetimini Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi deneyimi ile paylaşmak, bu konudaki girişimlere yardımcı olmak ve kurumsal akademik arşivlerin önemini vurgulamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’deki kurumsal akademik arşivler, harmanlama sistemleri ve Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi uygulamaları üzerinde durulmuştur.
DergiDiğerErişime Açık
 • Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G., … Kaygusuz, A. (2014). 2023’e doğru Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. 16 Aralık 2016 tarihinde <http://hdl. handle.net/11376/474> adresinden erişildi.
 • Al, U., & Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 449–470.
 • ANKOS (2016a). Açık erişim ve kurumsal arşivler. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://www.ankos.org.tr/acik-erisim> adresinden erişildi.
 • ANKOS (2016b). Bir bakışta açık erişim. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://www.ankos.org.tr/acik-erisim/bir-bakista-acik-erisim> adresinden erişildi.
 • ANKOS (2016c). Ulusal kurumsal arşiv girişimleri. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://www.ankos.org.tr/acik-erisim/ulusal-acik-erisim-girisimleri> adresinden erişildi.
 • Baudoin, P., & Branschofsky, M. (2003). Implementing an institutional repository: The DSpace experience at MIT. Science & Technology Libraries, 24(1/2), 31–46.
 • Çelik, R. (2016, Şubat 24). Kurumsal akademik arşivler yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Şlimleri Enstitüsü, Sakarya. 15 Ocak 2016 tarihinde <http://hdl.handle.net/ 20.500.11779/90> adresinden erişildi.
 • Çimen, E., Çelik, S., Kafalı, G., Sezgin, Ü. B., Turgut, B. E., & Yanaz, H. (2016). Online training platform for library professionals: ANKOS Academy. IşA World Library and Information Congress (WLIC) 2016,August 13–19, 2016, Columbus, OH, USA. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://library.işa.org/id/eprint/1456> adresinden erişildi.
 • Coşkun, C., Bayram, Ö., Holt, İ., & Karasözen, B. (2007). Kurumsal arşiv oluşturma rehberi. 2 Aralık 2016 tarihinde <http://eprints.rclis.org/ 9568/> adresinden erişildi.
 • Doğuş Üniversitesi (2012). Doğuş Üniversitesi eArşiv Politikası. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://hdl.handle.net/11376/2697> adresinden erişildi.
 • Doğuş Üniversitesi (2014). Doğuş Üniversitesi Açık Erişim Yönergesi. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://hdl.handle.net/11376/435> adresinden erişildi.
 • Duraspace (2014). DSpace documentation. 2 Şubat 2016 tarihinde <https:// wiki.duraspace.org/display/DSDOC/All+Documentation> adresinden erişildi.
 • Kurtz, M. (2010). Dublin Core, DSpace, and a brief analysis of three university repositories. Information Technology & Libraries, 29(1), 40–46.
 • OpenAIRE (2012). Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 416–438.
 • OpenDOAR (2016). Repository statistics. 2 Şubat 2016 tarihinde <http:// www.opendoar.org/> adresinden erişildi.
 • TÜBİTAK ULAKBİM (2016). Türkiye Akademik Arşivi. 2 Şubat 2016 tarihinde <http://arsiv.ulakbim.gov.tr/arsivler> adresinden erişildi.
 • Turkish OpenAIREplus Help Desk and ANKOS OA&IR (2014). Open access developments in Turkey boosted by the Higher Education Council. OpenAIRE Newsletter. 2 Şubat 2016 tarihinde <https://www. openaire.eu/open-access-developments-in-turkey-boosted-by-thehigher-education-council?acm=_26&idU=1> adresinden erişildi.
 • YÖK (2014). AES kurulum lisesi. 2 Aralık 2016 <http://www.yok.gov.tr/ web/acikerisim/acik-erisim-sistemi-kurulum-listesi> adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kanunu (1981). T.C. Resmi Gazete (22354, 4 Kasım 1981).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.