Büşra YILMAZ
(İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Nevin H. ŞAHİN
(İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2147-9607 / 2147-9607Sayfa Aralığı: 84 - 95Türkçe

66 0
İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme
İnfertilite bireylerde/çiftlerde biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve etik açıdan birçok probleme sebep olmaktadır. Bir kriz durumu olan infertilite, sosyal izolasyona, damgalanmaya, evlilik ilişkilerinde bozulmaya, psikolojik sorunlara ve strese sebep olur. Strese sebep olan durum karşısında bazı baş etme yöntemlerinin kullanılması kabul görmüş bir tutumdur. Bu sebeple infertilite stresiyle baş etmede etkili baş etme yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu sistematik derlemede infertilite stresi ile baş etmede kullanılan bireysel baş etme yöntemlerini içeren çalışmaların sonuçlarını incelemek amaçlanmıştır. Sistematik derlemeye dâhil etme kriterleri; infertilite stresiyle bireysel baş etme yöntemlerini inceleyen çalışma olması, araştırma makalesi [nicel/nitel] olması, yayın dilinin İngilizce olması, son beş yılda yayınlanan araştırma olması, tam metnine ulaşılabilen ve derleme olmayan çalışma olmasıdır. Derlemeye dâhil etme kriterlerini sağlayan on altı çalışmanın dördü tanımlayıcı, sekizi kesitsel tanımlayıcı, biri ilişki arayıcı, biri nitel, biri ilişki arayıcı ve nitel, biri tanımlayıcı ve derinlemesine görüşme tasarım tipindedir. Çalışmalar incelendiğinde; infertil bireylerin stres ile başa çıkmada çeşitli baş etme yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Din ve maneviyata yönelme, sosyal izolasyon, durumu yok sayma ve dikkati başka yöne çekme girişimlerinin en fazla kullanılan yöntemler olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık bakım vericileri infertil bireyleri/çiftleri bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmeli ve infertilite stresiyle baş etmelerine yardımcı olacak bir yaklaşımda olmalıdır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • 1.WHO Infertility definitions and terminology, Erişim Linki: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions /en/. (Erişim tarihi: 05.04.2019).
 • 2. Seymenler, S, Siyez D.M, İnfertilite psikolojik danışmanlığı, Psikiyatride Güncel Yaklasımlar, 2018, 10(2), 176-87.
 • 3. Taşçı, E, Bolsoy, N, Kavlak, O, Yücesoy, F, İnfertil kadınlarda evlilik uyumu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008, 5, 105-110.
 • 4. Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2018, Erişim Linki: http://www. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA_2018_anara por.pdf (Erişim tarihi: 10.12.2019).
 • 5. De Berardis, D, Mazza, et al, Psychopathology, emotional aspects and psychological counselling in infertility: A review, Clinical Therapeutics, 2014, 165(3), 163-169.
 • 6. Navid, B, Mohammadi, M, et al, Relationship between quality of life, relationship beliefs and attribution style in infertile couples, International Journal of Fertility & Sterility, 2018, 12(2), 119-124.
 • 7. Rooney, K.L, Domar, A.D, The relationship between stress and infertility, Dialogues in Clinical Neuroscience, 2018, 20(1), 41-47.
 • 8. Pasch, L.A, Sullivan, K.T, Stress and coping in couples facing infertility, Current Opinion in Psychology, 2017, 13, 131-135.
 • 9. Alosaimia, F, Bukharib, M, Altuwirq, M, Gender differences in perception of psychosocial distress and coping mechanisms among infertile men and women in Saudi Arabia, Human Fertility, 2017, 20(1), 55–63.
 • 10. Lynch, C.D, Sundaram, R, et al, Preconception stress increases the risk of infertility: Results from a couple-based prospective cohort study – the life study, Human Reproduction, 2014, 29, 1067–1075.
 • 11. Karaca, A, Ünsal, G, Psychosocial problems and coping strategies among Turkish women with infertility, Asian Nursing Research, 2015, 9(3), 243-250.
 • 12. Hess, R.F, Ross, R, Gililland, J.L, Infertility, psychological distress, and coping strategies among women in Mali, West Africa: A mixedmethods study, African Journal of Reproductive Health, 2018, 22(1), 60-72.
 • 13. Anokye, R, Acheampong, E, et al, Psychosocial effects of infertility among couples attending St. Michael’s Hospital, Jachie-Pramso in the Ashanti Region of Ghana, BMC Research Notes, 2017, 10(1), 690-694.
 • 14. Casu, G, Ulivi, G, Zaia, V, Fernandes, M.D.C, Parente, C, Gremigni, P, Spirituality, infertility related stress, and quality of life in Brazilian infertile couples: Analysis using the actor partner interdependence mediation model, Research in Nursing & Health, 2018, 41(2), 156-165.
 • 15. Jafarzadeh, F, Golzari, M, Jomehri, F, Poursamar, S.L, Sahraian, K, The comparison of coping strategies with stress and marital satisfaction in women on the basis of infertility factor, Women's Health Bulletin, 2015, 2(2), e25227.
 • 16. Aflakseir, A, Mahdiyar, M, The role of religious coping strategies in predicting depression among a sample of women with fertility problems in Shiraz, Journal of Reproduction & İnfertility, 2016, 17(2), 117-122.
 • 17. Oti-Boadi, M, Asante, K.O, Psychological health and religious coping of Ghanaian women with infertility. BioPsychoSocial Medicine, 2017, 11(1), 20-27.
 • 18. Sormunen, T, Aanesen, A, et al. Infertility related communication and coping strategies among women affected by primary or secondary infertility, Journal of Clinical Nursing, 2018, 27(1-2), 335- 344.
 • 19. Qadir, F, Khalid, A, Medhin, G, Social support, marital adjustment, and psychological distress among women with primary infertility in Pakistan, Women & Health, 2015, 55(4), 432-446.
 • 20. Mohammadi, M, Samani, R.O, et al, Coping strategy in infertile couples undergoing assisted reproduction treatment, Middle East Fertility Society Journal, 2018, 23(4), 482-485.
 • 21. Pedro, A, Coping with infertility: An explorative study of South African women’s experiences. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 2015, 5, 49-59.
 • 22. Ismail, N.I.A, Moussa, A, Coping strategies and quality of life among infertile women in Damanhour City, Journal of Nursing and Health Science, 2017, 6(2), 31-45.
 • 23. Dag, H, Yigitoglu, S,et al, The association between coping method and distress in infertile woman: A cross-sectional study from Turkey. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2015, 31(6), 1457-1462.
 • 24. Chaves, C, Canavarro, M.C, Moura Ramos, M, The role of dyadic coping on the marital and emotional adjustment of couples with infertility, Family Process, 2018, 1-15.
 • 25. Koçak, D.Y, Duman, N, İnfertilitenin psikolojik etkileri ve hemşirelik yaklaşımı. Türkiye Klinikleri, 2016, 2(3), 7-13.
 • 26. Yazdani, F, Kazemi, A, Ureizi-Samani, H.R, Studying the relationship between the attitude to infertility and coping strategies in couples undergoing assisted reproductive treatments, Journal of Reproduction & İnfertility, 2016, 17(1), 56-60.
 • 27. Yılmaz, T, Oskay, Ü.Y. İnfertilite stresi ile başa çıkma yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımları, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2015, 2(1), 100-112.
 • 28. Rodino, I.S, Gignac, G.E, Sanders, K.A, Stress has a direct and indirect effect on eating pathology in infertile women: Avoidant coping style as a mediator, Reproductive Biomedicine & Society Online, 2018, 5, 110-118.
 • 29. Volmer, L, Rösner, S, et al, Infertile partnersʼ coping strategies are interrelated–implications for targeted psychological counseling, Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 2017, 77(1), 52-58.
 • 30. Sobral, M.P, Costa, M.E, et al, Fertility Problem Stress Scales is a brief, valid and reliable tool for assessing stress in patients seeking treatment, Human Reproduction, 2017, 32(2), 375-382.
 • 31. Ying, L.Y, Wu, L.H, Loke, A.Y, Gender differences in experiences with and adjustments to infertility: A literature Review, International Journal of Nursing Studies, 2015, 52(10), 1640-1652.
 • 32. Topdemir, O, İnfertilite ve sosyo kültürel etkileri, İnsan Bilim Dergisi, 2012, 1(1), 27-38.
 • 33. Link, B.G, Phelan, J.C. Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology. 2001, 27, 363-385.
 • 34. Ergin, R.N, Polat, A, Kars, B, Öztekin, D, Sofuoğlu, K, Çalışkan, E, Social stigma and familial attitudes related to infertility, Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 2018, 15(1), 46-49.
 • 35. Tabong, P.T.N, Adongo, P.B, Infertility and childlessness: A qualitative study of the experiences of infertile couples in Northern Ghana, BMC Pregnancy and Childbirth, 2013, 13(1), 72-82.
 • 36. Hasanpoor-Azghdy, S.B, Simbar, M, Vedadhir, A, The social consequences of infertility among Iranian women: A qualitative study, International Journal of Fertility & Sterility, 2015, 8(4), 409- 420.
 • 37. Richard, J, Badillo-Amberg, I, Zelkowitz, P, “So much of this story could be me”: Men’s use of support in online ınfertility discussion boards, American Journal of Men's Health, 2017, 11(3), 663-673.
 • 38. Li, J, Luo, H, Long, L, Mindfulness and fertility quality of life in Chinese women with infertility: assessing the mediating roles of acceptance, autonomy and self-regulation, Journal of Reproductive and İnfant Psychology, 2019, 1-13.
 • 39. Peterson, B.D, Pirritano, M, Christensen, U, Boivin, J, Block, J, Schmid, L, The longitudinal impact of partner coping in couples following 5 years of unsuccessful fertility treatments, Human Reproduction, 2009, 24(7), 1656-1664.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.