MEHMET AKYOL
(Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye)
Selim DEMEZ
(Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 15Sayı: 57ISSN: 1305-970XSayfa Aralığı: 56 - 62Türkçe

113 0
İnovasyonun Yüksek Teknoloji Ürün İhracati Üzerindeki Etkisi: Yeni Endüstrileşen Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
Yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmek olarak tanımlanan inovasyon ile ülkeler yapısal değişim gerçekleştirmekte ve kalkınma hamlelerinihızlandırmaktadır. İnovatif faaliyetler sonucunda elde edilen yeni ürün ve üretim yöntemleri genellikle yüksek teknoloji barındırmaktadır. Yüksekteknoloji ürünler ise dış pazarlarda ülkelere rekabet gücü elde etme avantajı sağlamaktadır. Yüksek teknoloji ürün ihracatı yapan ülkeler ise dövizgeliri sağlayarak ekonomik refah düzeylerini arttırmakta, neticede büyüme ve kalkınma hız kazanmaktadır. Bunun neticesinde inovasyon, özellikleekonomik durgunluk ve daralma dönemlerinde iş dünyasına ve hükümetlere çıkış kapısı olma görevi üstlenmektedir. Bu çalışmada inovasyonun yüksekteknoloji ürün ihracatı üzerindeki etkisi yeni endüstrileşen ülkeler grubu özelinde analiz edilmiştir. 1996-2015 yılları arası dönemi kapsayan ve sözkonusu gruba dahil 8 ülkeyi içine alan çalışma sonucunda inovasyon faaliyetlerinin yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğugözlemlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baesu Viorica, Albulescu Claudiu Tiberiu, Farkas Zoltan-Bela, Draghici Anca, 2015. “Determinants of the High-Tech Sector Innovation Performance in The European Union: A Review.” Procedia Technology 19:371-78
 • Baltagi, Badi H., Wu, Ping X., 1999. “Unequally Spaced Panel Data Regressions with AR (1) Disturbances.” Econometric Theory, 15 (6): 814-23.
 • Baltagi, Badi., H. 2001, Econometric Analysis of Panel Data, New York: Jhon Wiley
 • Basile Roberto 2001, “Export Behaviour of Italian Manufacturing Firms Over the Nineties: the Role of Innovation.” Research Policy 30, (8): 1185-1201.
 • Chen Heng, He Ping, Chang-Xiao, Zhang, Liu Qiang. 2017, “Efficiency of Technological Innovation in China’s High Tech Industry Based on DEA Method.” Journal of Interdisciplinary Mathematics, 6 (7): 1493-96
 • Coada Alex, Segarrac Agustí, Teruel Mercedes. 2016. “Innovation and Firm Growth: Does Firm Age Play A Role?” Research Policy 45: 387–400.
 • Falk, Martin. 2007, “High-Tech Exports and Economicgrowth in Industrialized Countries.” Applied Economics Letters, 1-4.
 • Fu Dahai, Wu Yanrui, Tang Yihong. 2011. “Does Innovation Matter for Chinese High-Tech Exports? A Firm-Level Analysis.” Economics Discussion, Working Papers 11-21.
 • Harbi Sana, Amamou Mariam, Anderson Alistair R. 2009. “Establishing High-tech Industry: The Tunisian ICT Experience” Technovation 29: 465–480
 • Helmers, Christian., Rogers Mark. 2011. “Does Patenting Help High-Tech Start-Ups?” Research Policy 40: 1016–27.
 • Howells Jeremy, Michie Jonathan. 1998. “Technological Competitiveness in An International Arena.” International Journal of the Economics of Business 5, (3): 279-93.
 • Jing, Han. 2010, “An Empirical Analysis On China's High-Technology Industry Innovation Efficiency Based On SFA”, Studies in Science of Science (çevrimiçi) erişim: 24.03.2019 http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTALKXYJ201003021. htm.
 • Kabaklarlı E., Duran M.S., Üçler Y.T., 2017. “The Determinants of High-Technology Exports: A Panel Data Approach For Selected OECD Countries” Dubrovnik International Economic Meeting, 3(1): 888-900
 • Kim, Sang-Hoon., Huarng, Kun-Huang. 2011. “Winning Strategies For Innovation and High-Technology Products Management.” Journal of Business Research 64: 1147–50.
 • Liu Wen Hsien, Lin Ya-Chi 2005. “Foreign Patent Rights and High-Tech Exports: Evidence from Taiwan.” Applied Economics, 37, 1543-1555.
 • Özçelik, Emre, Taymaz Erol 2004. “Does İnnovativeness Matter For International Competitiveness in Developing Countries?” The case of Turkish manufacturing industries 33:409–425.
 • Panchenko Yevgen, Voychak Mychola (2016). “State Support of the High-Tech Exports: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine”. International Economic Policy. 2 (25):98-123
 • Pereira T. Elisabeth, Paulo Joao, Bento Cerdeira ve Priede Janis. 2013. “The Contribution of Technological Change on EU Exports.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 99: 658 – 64.
 • Roper, Stephen ve James H. Love. 2002. Innovation and Export Performance: Evidence From The UK and German Manufacturing Plants.” Research Policy, 31, 1087–102
 • Sara, S.T., Jackson, F.H., Upchurch, L. T. 2012. “Role of Innovation in Hi-Tech-Exports of a Nation”, International Journal of Business and Management 7 (7): 85-93
 • Sandu, S., Ciocanel, B. 2014. “Impact of R&D And Innovation on High - Tech Export.” Procedia Economics and Finance, 15, 80 – 90
 • Seyoum, Belay. 2004. "The Role of Factor Conditions in High-Technology Exports: An Empirical Examination." The journal of high technology management research 15.(1): 145-62.
 • Sigurdson, J. Reddy, P. 1995. “National Appropriation of University Innovations: The Failure of Ink Jet Technologies in Sweden” Technology Analysis & Strategic Management, 7. 41-62
 • Sledzik, Karol. 2013. “Schumpeter’s View on Innovation And Entrepreneurship.” SSRN Electronic Journal,
 • Soete, Luc. 1987. “The Impact Of Technological Innovation on International Trade Patterns: The Evidence Reconsidered.” Research Policy 16,(2–4): 101-30.
 • Sorensen B. Jesper, Stuart E. Toby. 2000. “Aging, Obsolescence, and Organizational Innovation.” Administrative Science Quarterly 45 (1): 81-12.
 • Spulber, F. Daniel. 2008. “Innovation and International Trade in Technology.” Journal of Economic Theory, 138:1-20.
 • Srholec, Martin. 2007. “High-Tech Exports from Developing Countries: A Symptom of Technology Spurts or Statistical Illusion?” Review of World Economics 143: 227–55.
 • Sun, Yifei., Wang, Hongyang. 2005. “Does Innovatıon Matter For Export In China's Rural Enterprises?:Empirical Evidences From Jıangsu.” Asian Geographer, 24 (1-2): 1-15.
 • Tatoğlu Yerdelen, Ferda. 2012. Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Tebaldi, Edinaldo, 2011. “The Determinants of High-Technology Exports: A Panel Data Analysis,” Atlantic Economic Journal, 39 (4):343–53.
 • WIPO, World Intellectual Property Organisations, What is Intellectual Property, Publication no: 450(E)
 • Zhang, Kevin Honglin. 2007. “Determinants of Complex Exports: Evidence From Cross-Country Data For 1985-1998.” International Economics 60 (1): 111-22.
 • Zhang, Dongyang, Zheng, Dongyang, Ning Lutao 2018. Does Innovation Facilitatefirm Survival? Evidence from Chinese High-Tech Firms”, Economic Modelling, 75, 458-468

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.