GÜZİN YEŞİM ÖZGENEL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Selçuk AKIN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
RAMAZAN KAHVECİ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
SERHAT ÖZBEK
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Mesut ÖZCAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 1300-6738Sayfa Aralığı: 110 - 114Türkçe

98 0
Nekrotizan fasiitli 30 hastanın klinik değerlendirilmesi ve tedavi sonuçları
AMAÇ Beş yıllık bir dönem içinde nekrotizan fasiit tanısı ile tedavi edilen olgular retrospektif olarak değerlendirildi. GEREÇ VE YÖNTEM Nekrotizan fasiit nedeniyle tedavi edilen 30 hasta (4 kadın, 26 erkek, yaş ort. 55; dağılım 19-78) yaş, cinsiyet, etyoloji, predispozan faktörler, enfeksiyon yerleşimi, kültür sonuçları, tedavi yöntemleri ve sonuçları, açısından incelendi. BULGULAR En sık karşılaşılan etyolojik faktör anorektal lezyonlar (%36.7); en sık görülen predispozan faktör ise diyabet (%53.3) idi. Yara kültürlerinde en sık Pseudomonas aeruginosa (%50) üredi. Üç olgunun yara kültüründe birden fazla aerob bakteri izole edildi. Tüm hastalara geniş cerrahi debridman ve antibiyoterapi uygulandı. Yirmi dokuz olguda (%96.6) birden fazla debridmana gerek duyuldu. Ortalama debridman sayısı 4.5 idi. Debridman sonrası açığa çıkan defekt greft ya da lokal fleplerle onarıldı. Ameliyat sonrasında hiçbir olguda komplikasyon gelişmedi. SONUÇ Mortalite ve morbiditesi yüksek olan nekrotizan fasiitte erken tanı ve tedavi yaşam kurtarıcıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Yagmur O, Erkocak EU, Sonmez H Alparslan A, Demir- can O, Dalay C. Necrotizing fasciitis. Dig Surg 1995;12: 106-10. 2. Ward RG, Walsh MS. Necrotizing fasciitis: 10 years’ experience in a district general hospital. Br J Surg 1991; 78:488-9. 3. Ripley DL. Necrotizing fasciitis. Prim Care Update Ob Gyns 2001;7:142-7. 4. Fichev G, Kostov V, Marina M, Tzankova M. Fornier's gangrene: a clinical and bacteriological study. Anaerobe 1997;3:195-7. 5. Oelbrandt B, Krasznai A, Bruyns T, Duinslaeger L, Reper P, Vanderkelen A, et al. Surgical treatment of Fournier's gan- grene: use of cultured allogeneic keratinocytes. Eur J Plast Surg 2000;23:369-372. 6. Nomikos IN. Necrotizing perineal infections (Fournier’s disease): old remedies for an old disease. Int J Colorectal Dis 1998;13:48-51. 7. Di Falco G, Guccione C, D’Annibale A, Ronsisvalle S, Lavezzo P, Fregonese D, et al. Fournier’s gangrene fol- lowing a perianal abscess. Dis Colon Rectum 1986;29: 582-5. 8. Lichtenstein D, Stavorovsky M, Irge D. Fournier's gan- grene complicating perinal abscess: report of two cases. Dis Colon Rectum 1978;21:377-9. 9. Khan SA, Smith NL, Gonder M, Ravo B, Siddharth P. Gangrene of male external genitalia in a patient with col- orectal disease. Anatomic pathways of spread. Dis Colon Rectum 1985;28:519-22. 10. Dewire DM, Bergstein JM. Carcinoma of the sigmoid colon: an unusual cause of Fournier’s gangrene. J Urol 1992;147:711-2. 11. Gaeta M, Volta S, Minutoli A, Bartiromo G, Pandolfo I. Fournier gangrene caused by a perforated retroperitoneal appendix: CT demonstration. AJR Am J Roentgenol 1991; 156:341-2. 12. Gutman H, Gonen P, Deutsch AA. Complications of anal dilatation for acute anal fissure. Dis Colon Rectum 1989; 32:545. 13. Walther PJ, Andriani RT, Maggio MI, Carson CC 3rd. Fournier’s gangrene: a complication of penile prosthetic implantation in a renal transplant patient. J Urol 1987; 137:299-300. 14. Addison WA, Livengood CH 3rd, Hill GB, Sutton GP, Fortier KJ. Necrotizing fasciitis of vulvar origin in dia- betic patients. Obstet Gynecol 1984;63:473-9. 15. Adams JR Jr, Mata JA, Venable DD Culkin DJ, Bocchini JA Jr. Fournier’s gangrene in children. Urology 1990;35: 439-41. 16. Kaul R, McGeer A, Low DE, Green K, Schwartz B. Population-based surveillance for group A streptococcal necrotizing fasciitis: clinical features, prognostic indica- tors, and microbiologic analysis of seventy-seven cases. Ontario Group A Streptococcal Study. Am J Med 1997; 103:18-24. 17. McHenry CR, Brandt CP, Piotrowski JJ, Jacobs DG, Malangoni MA. Idiopathic necrotizing fasciitis: recogni- tion, incidence, and outcome of therapy. Am Surg 1994; 60:490-4. 18. Giuliano A, Lewis F Jr, Hadley K, Blaisdell FW. Bacteriology of necrotizing fasciitis. Am J Surg 1977; 134:52-7. 19. Donaldson PM, Naylor B, Lowe JW, Gouldesbrough DR. Rapidly fatal necrotising fasciitis caused by Streptococcus pyogenes. J Clin Pathol 1993;46:617-20. 20. Forni AL, Kaplan EL, Schlievert PM, Roberts RB. Clinical and microbiological characteristics of severe group A streptococcus infections and streptococcal toxic shock syndrome. Clin Infect Dis 1995;21:333-40.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.