Kamber Can ALKİŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Saliha ÜNVER OKAN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-2446Sayfa Aralığı: 535 - 545Türkçe

34 0
Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği
Günümüzde, şehir yaşamındaki stres, beton çevre, trafik ve kirlilik gibi olumsuz yaşam koşulları nedeniyle insanların bu alanlardan uzaklaşarak doğanın sunduğu doğal güzelliklerden yararlanma istekleri artmaktadır. Eğlenme ya da dinlenme amaçlı olarak ziyaret edilen; milli park, tabiat parkı, botanik parkı ya da arboretum sahalarında insanlar çok sayıda ve farklı bitki türleriyle karşılaşırlar. Daha önce değişik milli park, botanik parkları ve üniversite kampüslerinde yapılan gözlemlerde ziyaretçilerin ve kullanıcıların/öğrencilerin birçoğunun alanda bulunan bitki türlerinin isim ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, gelişen teknoloji ile kullanımı yaygınlaşmakta olan “Open Data” kavramından esinlenerek bitkilerin botanik özelliklerini içeren kare kodlar oluşturulması ve kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla bu bilgilere direk ulaşımını sağlayan bir yazılım geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak çok sayıda değişik ağaç, ağaççık ve çalı türü barındıran Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü seçilmiştir. Kampüste en yaygın olarak bulunan 13 ağaç türünün botanik özellikleri, görselleri ve konumlarını içeren bir veri tabanı oluşturulmuş ve her biri için kare kod geliştirilmiştir. Yazılım, Karadeniz Teknik Üniversitesi web ara yüzünden yararlanarak Leaflet aracı yardımıyla HTML editörlerinden Visual Studio Code programında yazılmıştır. Kullanıcıların mobil cihazları ile kare kodların barındırdığı öznitelik bilgilerine ve OpenStreetMap açık kaynaklı kod sistemi ile konumsal bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen Web-BBS programı, çok sayıda ziyaretçi çeken değişik bitki müzeleri için örnek teşkil edecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] T. Yomralıoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 1. Baskı, Trabzon, Türkiye: Seçil Ofset, 2000, ss. 1-1045.
 • [2] İ. Karataş ve İ. Kırbaş, “Özgür ve açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarının karşılaştırmalı değerlendirmesi”, XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB2015), Eskişehir, Türkiye, 2015, ss. 68-74.
 • [3] O. Özer ve K. Kalkan, “Harita gösterimlerinde yeni trendler ve teknolojiler”, 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), Adana, Türkiye, 2016, ss. 93-97.
 • [4] J. Van den Worm, “Web Map Design in Practice”, Web Cartography: Developments and Prospects (eds. M.-J. Kraak and A. Brown), 1. Baskı, London, England: Taylor & Francis, 2003, ss. 87-108.
 • [5] M. You, C.W. Chen, H. Liu ve H. Lin, “A Usability Evaluation of Web Map Zoom and Pan Functions”, International Journal of Design, c. 1, s. 1, ss. 15-25, 2007.
 • [6] F. Erdinç, Yeni Başlayanlar İçin JavaScript, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Abaküs Kitap Yayın Pazarlama, ISBN: 978-605-9129-36-7, 2016.
 • [7] G. Filiz, D. Maktav, K. Kalkan ve O. Özer, “Mobil platformlar üzerinden gerçek zamanlı ekip takip sistemi”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2013. ss. 1-5.
 • [8] M. Haklay ve P. Weber, “OpenStreetMap: User Generated Street Maps”, Pervasive Computing IEEE, c. 7, s. 4, ss. 12-18, 2008.
 • [9] H. Kocaman. (2019, 23 Mayıs). Open Street Map nedir? [Online]. Erişim: https://www.hakankocaman.com/open-street-map-nedir
 • [10] H.C. Ünen, O.M. Yılmaz ve O. Güngör, “Özgür harita: OpenStreetMap”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2013, ss. 1-6.
 • [11] A. Gerber, O. Molefo ve A. Van der Merwe, “Documenting open source migration processes for re-use”, SAICSIT 2010 Conference - Fountains of Computing Research, 2010, ss. 75 – 85.
 • [12] F. Sarı, A. Erdi ve O.S. Kırtıloğlu, “İnternet tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında Geoserver-Arcgıs server ve google map API entegrasyonu”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2011, ss. 140- 145.
 • [13] S. Çabuk, M. Erdoğan ve E. Önal, “Open Street Map Verilerinden Yararlanılarak 1/50K Ölçekli Harita Üretilebilirliğinin Araştırılması”, Harita Dergisi, c. 154, ss. 26-34, 2015.
 • [14] S. Çabuk, M. Erdoğan, O. Eker, M. Kaya, H. Ardıç ve E. Önal, “Topoğrafik veri üretiminde open street map verilerinin kullanımı”, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2015, ss. 316-319.
 • [15] Fortune. (2019, 15 Şubat). Foursquare just predicted chipotle's sales will plummet [Online]. Erişim: http://fortune.com/2016/04/15/chipotle-foursquare-swarm/ .
 • [16] K. Kalkan, “Konum ve Pazarlamanın Birleştiği Yer: Geo-Marketing”, Satın Alma Dergisi, c. 2, ss. 15, 2014.
 • [17] C. Aktaş ve B. Çaycı, “QR Kodun Mobil Eğitimde Yeni Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesine Katkısı”, Global Media Journal, c. 119, ss. 1-19, 2013.
 • [18] A. Ramsden, The use of QR codes in education: A getting started guide for academics, Working Paper, Bath, UK, 2008, ss. 9.
 • [19] D. Lorenzi, J. Vaidya, S. Chunb, B. Shafiq ve V. Atluri, “Enhancing The Government Service Experience Through QR Codes on Mobile Platforms”, Government Information Quarterly, c. 31, ss. 6–16, 2014.
 • [20] C.Y. Law ve S. So, “QR Codes in Education”, Journal of Educational Technology Development and Exchange, c. 3, s. 1, ss. 85-100, 2010.
 • [21] A. Ramsden ve L. Jordan, Are students ready for QR codes? Findings from a student survey at the University of Bath, Working Paper, 1st Publication, Bath, UK, 2009, ss. 6.
 • [22] Z.A. Polat, “Karekod teknolojisinin mesleğimizdeki olası kullanımları üzerine düşünceler”, V. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Türkiye, 2014, ss. 1-8.
 • [23] R.S. Ulrich, R.F. Simons, B.D. Losito, E. Fiorito, M.A. Miles ve M. Zelson, “Stress Recovery During Exposure to Natural and Urban Environments”. Journal of Environmental Psychology, c. 11, ss. 201–230, 1991.
 • [24] Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 1. Baskı, Trabzon, Türkiye: KTÜ Matbası, 2019, ss. 1- 97. Erişim: http://www.ktu.edu.tr/sgdb-ktuidarefaaliyetraporlari
 • [25] T. Düzenli, E. Tarakçı Eren, H. Baltacı ve E. Aktürk, “Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk Tercihleri: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 11, s. 55, ss. 1082-1091, 2018.
 • [26] N. Güneroğlu ve M. Bekar, “Evaluation of Open Green Areas in Terms of Planting Design Criteria; The Case Study of KTÜ Kanuni Campus”, Social Sciences Studies Journal, c. 4, s. 16, ss. 1113-1120, 2018.
 • [27] E. Bayramoğlu, “Sürdürülebilir Peyzaj Düzenleme Yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün Xeriscape Açısından Değerlendirilmesi”, Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 17, s. 2, ss. 119-127, 2016.
 • [28] H. Kahveci, C. Acar ve Ö.C. Hergül, “Doğu Karadeniz Kıyı Alanlarında Yetişen Perennial (Çok Yıllık Otsu) Bitkilerin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research, c. 5, s. 31, ss. 4568-4579, 2018.
 • [29] Y. Akman, O. Ketenoğlu, L. Kurt, F. Kurt ve S.T. Körüklü, Gymnospermae (Açık Tohumlular), 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Ajans-Türk Gazetecilik Matbaacılık. ISBN: 978-975-97436- 2-0, 2012.
 • [30] G.M. Mamıkoğlu, Türkiye’nin Ağaç ve Çalıları, İstanbul, Türkiye: NTV Yayınları, ISBN: 978-605-5813- 49-9, 2010.
 • [31] G. Ceylan, Dış Mekan Süs Bitkileri Ve Peyzajda Kullanımları, İstanbul, Türkiye: Flora Yayınları, ISBN: 975-6884-03-7, 2004.
 • [32] R. Anşin ve Z.C. Özkan, Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, 2. Baskı, Trabzon, Türkiye: KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, 1997, ss. 512.
 • [33] World Flora Online Consortium (WFOC). (2019, 27 Mayıs). An online flora of all known plants: Supporting the Global Strategy for Plant Conservation [Online]. Erişim: http://www.worldfloraonline.org/

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.