Emine TARAKÇI EREN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon, Türkiye)
TUĞBA DÜZENLİ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Elif Merve ALPAK
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 70Sayı: 1ISSN: 2602-4039Sayfa Aralığı: 28 - 35İngilizce

121 0
Analysis of plant material in roadside landscapes: The Trabzon case
The aim of this study was to determine the species used in road planting in Trabzon, Turkey, and to reveal the opinion of the city population on this subject. The research method was designed in two stages. During the first stage, the three most important routes in the city of Trabzon were examined, and the plant species used in roadside spaces and traffic islands were determined. In the second stage, a survey was conducted with the users to reveal their opinions about roadside landscapes. A total of 109 plant taxa/76 genera in the first route, 83 plant taxa/64 genera in the second route, and 73 plant taxa/56 genera in the third route were identified. Consequently, a total of 118 plant taxa/81 genera were determined in all three areas. In the survey, a total of 18 questions were asked, and the degree of their implementation in these areas was investigated. In conclusion, the analysis of the required benefits for the three routes demonstrated that there were no significant differences between them. It can be said that the focus of the study was to determine whether there were significant differences between the identified three routes based on the planting design benefits they offer.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aklıbaşına M., Erdoğan, A., 2016. Nevşehir Kentiçi Yol Bitkilendirmelerinin Estetik fonksiyonel Yönden Değerlendirilmesi ve Kullanılan Bitki Türlerinin Tespiti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875.
 • Altınçekiç, Ç.S., Altınçekiç, H., 1999. Karayolları Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Bitkilendirme Esasları. Forestist B(49): 100-104.
 • Bekci, B., Dinçer, D., Üçok, A.G.M., 2017. Karayolu Peyzajının Kent Silueti Üzerindeki Etkisi; Rize Örneği The Effect Of Hıghway Landscapıng On The Urban Skylıne: A Case Study Of Rıze. In Internatıonal West Asia Congress Of Tourısm (Iwact’17) The Book Of Full-Text (P. 40).
 • Coffin, A.W., 2007. From roadkill to road ecology: a review of the ecological effects of roads. Journal of Transport Geography 15(5): 396-406. [CrossRef]
 • Çorbacı, Ö.L., Var, M., 2011. Bartın-Amasra Karayolunun Peyzaj Özelliklerinin Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi Ve Sorunların Giderilmesine Çeşitli Öneriler. Journal of Bartin Faculty Of Forestry 13(20): 23-37.
 • Demir, M., 2004. İstanbul’da Yol Ağaçlandırmasının Peyzaj Teknikleri Açısından İrdelenmesi ve Ağaç Bilgi Sistemi Oluşturması. Agabis; Şişli-Cumhuriyet Caddesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dingcheng, L.J.Z., 2006. Natural and Ecological Road Planting Design Approach Landscape Design for Shenzhen Binhai Boulevard [J]. Landscape Architecture 1.
 • Dunnett, N., Hitchmough, J., 2004. The dynamic landscape: design, ecology and management of naturalistic urban planting. Taylor & Francis. [CrossRef]
 • Jing, W., Zhicheng, Q. 2009. Research on Planning and Design of Urban Residential Landscape Planting Road-Yuanmou Yunnan Feature Landscape Planning Design [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin 18.
 • Karaşah, B., Var, M., 2012. Trabzon ve Bazı İlçelerinde Kent Dokusundaki Bitkilendirme Tasarımlarının Ölçü-Form Açısından İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 14: 1-11.
 • Küçük, V., Gül, A., 2005. Isparta kentiçi yol ağaçlandirmalari üzerine bir araştirma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(3): 111-118.
 • Li, S.Y., Huang, J.X., Hu, Y.Y., Zhuge, Z.X. 2007. Analysis of Ecologic Landscape-design Plan of City Environment [J]. Northern Horticulture 5.
 • Qiao-ling, Q.I.U., 2002. Several Issues Concerning on Urban Arterial Roads Planting [J]. Journal of Chinese Landscape Architecture 3.
 • Sezen, I., 2018. Karayolu Peyzajı ve Manzara Yolları. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 3(1): 54-65. [CrossRef]
 • Söğüt, Z., 2005. Urban greenways and Adana Case. Akdeniz Üniversity Journal of the Faculty of Agriculture 18(1): 113-124.
 • Tarakci Eren, E., Acar, C., 2017. Bina-bahçe-yol ilişkisinde mekânsal bileşenlerin analizi: Trabzon, Yavuz Selim Bulvarı örneği, Trabzon. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 67(2): 275-289. [CrossRef]
 • Tarakci Eren, E., Düzenli, T., Alpak, E.M., 2018. The Plant Species Used As Edge Elements And Their Usage Types: The Case Of KTU Campus. Kastamonu Unıversity Journal of Forestry Faculty 18(2): 108-120. [CrossRef]
 • Tarakci Eren, E., Özbilen, A., 2017. Kentsel açık yeşil alanların kentsel tasarım teorilerine göre incelenmesi: Trabzon kent merkezi örneği. Asos Journal The Journal of Academic Social Science 5(43): 438-460. [CrossRef]
 • Tarakci Eren, E., Düzenli, T., Akyol, D., 2018. Kent Merkezinde Caddelerin Yayalaştırılması: Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Örneği. Megaron, 13(3).
 • Tunay, M., Yılmaz, B., Ateşoğlu, A., 2008. Bartın-Amasra Karayolu güzergâhının doğal peyzaj özellikleri üzerindeki etkilerinin saptanması. Ekoloji 17(66): 23-30. [CrossRef]
 • Van Der Ree, R., Smith, D.J., Grilo, C., 2015. Handbook of road ecology. John Wiley & Sons. [CrossRef]
 • Yazici, K., 2017. Kentiçi Yol Bitkilendirmelerinin Fonksiyonel-Estetik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Mevcut Bitkisel Tasarımların İncelenmesi: Tokat Örneği. Ziraat Mühendisliği (364): 30-39.
 • Yılmaz, F., Aksoy Y., 2009. Şehir içi yol bitkilendirmelerinin İstanbul ili Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet, Halaskargazi ve Büyükdere caddesi örneğinde İrdelenmesi. Journal of Yasar University 4(16): 2699-2728.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.