Eda YALÇIN KAYACAN
(Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Denizli, Türkiye)
Şenay Üçdoğruk BİRECİKLİ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1304-4796 / 2146-2844Sayfa Aralığı: 64 - 72Türkçe

67 0
Türkiye için Enflasyonun ve Phillips Eğrisinin Gözlenemeyen Bileşen Modelleri ile İncelenmesi
Gözlenemeyen bileşen modelleri; trend, konjonktürel, mevsimsel ve düzensiz bileşenler gibi serilerin önemli özelliklerini temsil eden gözlenemeyen bileşenleri açısından doğrudan formülize edilen modellerdir. Söz konusu modeller; her bir bileşene ayrı ayrı ekonomik yorum getirmeyi, gözlenemeyen değişkenleri elde etmeyi ve serilerin orijinalliklerini koruyarak tahminleme yapmayı mümkün kılmaktadır. Çalışmada temel makroekonomik değişkenlerden biri olan enflasyon bileşenleri açısından; gözlenemeyen bileşen model kalıpları ve dayandığı istatistiksel teoriler kullanılarak incelenmiş ve Phillips Eğrisi tahminlenmesi yapılmıştır. Phillips Eğrisi tahmini için gerekli olan çıktı açığı ve doğal işsizlik oranı gibi gözlenemeyen değişkenler de söz konusu yönteme dayanarak elde edilmiştir. Analizlerde, 1998:Q1-2016:Q2 dönemi için Türkiye GSYH, işsizlik ve enflasyon verileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye için Phillips eğrisinin geçerli olmadığını göstermiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Commandeur, J. & Koopman, S. J. (2007). An Introduction to State Space Time Series Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Eğilmez, M. (2016). GSYH Hesaplaması Değişti, Kişi Başına Gelirimiz Arttı. http:// www.mahfiegilmez.com/2016/12/gsyh-hesaplamas-degisti-kisi-basna.html, (12.12.2016).
 • Fomby, T. (2008). The Unobservable Components Model. Working Paper. 1–42.
 • Harvey, A.C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harvey, A. C. (2011). Modelling the Phillips Curve with Unobserved Components. Applied Financial Economics. 21(1):7–17.
 • Kalman, R.E. (1960). A new Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering. 82(1): 35-45.
 • Kotia, A. (2013). An Unobserved Components Phillips Curve for India Re-examining output inflation dynamics in India. Working Paper. Oxford University.
 • Kuştepeli, Y. (2005). A Comprehensive Short-Run Analysis of a (possible) Turkish Phillips Curve. Applied Economics. 37(5): 581-591
 • Lee, J. & Nelson, C. R. (2007). Expectation Horizon and The Phillips Curve: The Solution to An Empirical Puzzle. Journal of Applied Econometrics. 22(1): 161-178.
 • Machado, V.G. & Portugal, M.S. (2014). Phillips Curve in Brazil : An Unobserved Components. Estudos Econômicos. 44(4): 787–814.
 • Mankiw, N. G. (2010). Macroecenomics. New York: Worth Publishers.
 • Mergner, S. (2009). Applications of State Space Models in Finance. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.
 • Nason, J. M. & Smith, G. W. (2008). Identifying The New Keynesian Phillips Curve. Journal of Applied Econometrics. 23(5):525-551.
 • Nelson, C. & Plosser, C.I. (1982). Trends and Random Walks in Macroeconomic Series. Journal of Monetary Economics. 10:139-162.
 • Öğünç, F. & Ece, D. (2004). Estimating Output gap for Turkey: Unobserved Components. Applied Economics Letters. 11:177-182.
 • Özbek, L.& Özlale, U. (2005). Employing the Extended Kalman filter in Measuring The Output Gap. Journal of Economic Dynamics and Control. 29(9):1611–1622.
 • Özbek, L. (2017). Kalman Filtresi. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • Phillips, A.W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom:1861-1957. Economica. 25(100): 283-99.
 • Proietti, T. (2002). Forecasting with Structural Time Series Models. A Companion to Economic Forecasting. 1–31.
 • Rudd, J. & Whelan, K. (2007). Modeling Inflation Dynamics: A Critical Review of Recent Research. Journal of Money, Credit and Banking. 39(1): 155-170.
 • Us, V. (2014). Estimating NAIRU for The Turkish Economy Using Extended Kalman Filter Approach. Central Bank Review. 14: 63–94.
 • Yıldırım, K., Karaman, D. & Taşdemir, M. (2014). Makro Ekonomi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.