Başak ÖZORAL
(İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1304-4796 / 2146-2844Sayfa Aralığı: 292 - 304Türkçe

63 0
Tüketim Kültürünün Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Rolü: Dubai Mall
Bu çalışmanın amacı; modern yaşamın ve tüketim kültürünün mikro ölçekte örneği olan alışveriş merkezlerinin (AVM), yerel kültür üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Makalede nitel araştırma yöntemlerinden etnografik yöntem kullanılmıştır. Çalışmada Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önemli kenti Dubai’de bulunan dünyanın en büyük AVM’lerinden Dubai Mall örneği seçilmiştir. Dubai’de yaşayan yerli halktan rastgele ve kartopu örneklem yöntemi ile seçilen 150 Emirati vatandaşının, Dubai Mall’a yönelik görüşleri yarı yapılandırılmış soru tekniğine dayalı görüşmeleri analiz edilmiştir.Araştırma sonuçlarına göre AVM’lerin bulundukları çevredeki geleneksel günlük yaşamın yerleşik düzenini ve bireylerin davranış modellerini değiştirdikleri saptanmıştır. Araştırma sonuçları, Emirati vatandaşların küreselleşme sürecinin etkisi altında radikal sosyal ve kültürel değişimler deneyimlediklerini göstermektedir. AVM’ler, Emirlikler‘de yaşayan halkın yaşam tarzında, sosyal ilişkilerinde ve davranışlarında gözlenen değişimi hızlandıran, yaygınlaştıran kurumlar olarak ön plana çıkmıştır. Dubai Mall örneğinde, AVM’lerin sundukları hizmetlerin zorlayıcı etkisi ile geleneksel ve tutucu yerel halkların dahi batı kültürünün izlerini taşıyan yeni tutum ve davranışlara yöneldiği de elde edilen sonuçlar arasındadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abaza, M. (2001). Culture and the reshaping of public space in Egypt. Theory/Culture/Society 18: 97–122.
 • Aqil, K. (August, 2018). The Emergence of Hyper-Consumerism in UAE Society: A Socio Cultural Perspective, Perspectives on Global Development and Technology. 17(4):353 372.
 • Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu (Çev. H. Deliceçaylı ve F. Keskin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Borg, W.R anda and Gal M. D. (1989). Educational Research, London: Longma Group.
 • Elessawy, F. (July 2015). Conference Paper (PDF Available) · Conference: The Annual International Conference of Geography Dept. Alexandria University, At Alexandria.
 • Cohen, L.(2003), A Consumers' Republic, New York: Random House.
 • Goss, J. (1999). Once-upon-a-time in a commodity world: An unofficial guide to Supermall of America. Annals of the Association of American Geographers 89: 45–75.
 • Hamilton, C. & Dennis, R. (2005). Affluenza: When Too Much Is Never Enough. Crows Nest; Allen & Unwin.
 • Heron, T. (2008). Globalization, Neoliberalism and the Exercise of Human Agency. International Journal of Politics, Culture and Society, 28 (1-4), 85–101.
 • Lundgren, N. (1988). When I grow up I want a Trans-Am: Children in Belize talk about themselves and the impact of the world capitalist system. Dialectical Anthropology 13: 269– 276.
 • Kartarı A. (2017). Nitel Düşünce Ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşim, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 4(1): 207-220.
 • Koolhaas, R. (2001). Junkspace. In: Chung, CJ, Inaba, J, et al. (eds.) Harvard School of Design Guide to Shopping. Taschen, Köln.
 • Millar, D., Peter, J., Nigel, T., Beverley, H. and Michael, R. (1998). Shopping, Place and Identity. London: Routledge.
 • Obydan, Y. and Al-Mohanadi, H. (2012). Qatari Majlis: Traditions and costumes. Unpublished presentation at Qatar National Museum, Doha, Qatar.
 • Ritzer, G. (2008). The McDonaldization of Society. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
 • Robbins, R. (2005). Global Problems and the Culture of Capitalism. Boston, MA: Pearson Education.
 • Vadakepat, V. (2013). Multi-Culture Consumer Behaviour İn The Abu Dhabi Markets. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues. 6(1): 42–54.
 • Vural T. ve Yücel A. (2006). Çağımızın Yeni Kamusal Mekanları Olan Alışveriş Merkezlerinde Eleştirel Bir Bakış, İTÜ Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s. 105, (97-106).
 • Elessawy, F. (2017) The Boom: Population and Urban Growth of Dubai City. https://www.researchgate.net/publication/317564338_The_Boom_Population_and_Ur an_Growth_of_Dubai_City [Oct 24 2018].
 • Duman, M. Zeki (2016). Tüketim Kültürünün Gelişmesinde Artan AVM’lerin Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 9 (47),ss.806-815.http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi47_pdf/6ik sisat_kamu_isletme/duman_mzeki.pdf (24.01.2018)
 • Duncan, Gillian. November 26, 2013, The evolution of UAE retail: From corner shops to mega mallshttps://www.thenational.ae/business/the-evolution-of-uae-retail-from-corner shops-to-mega-malls-1.652113 [accessed Oct 24 2018].
 • Mitchell, Bea.(2020) Emaar Malls announces rise in revenue and new destinations. Blooloop. https://blooloop.com/news/emaar-malls-revenue-new developments/ (11 Şubat 2020.)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.