Didem ÖZŞENLER
(Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1309-7423Sayfa Aralığı: 12 - 23Türkçe

172 0
Kovid-19 ve Sosyal Mesafe: Meta-Tematik Bir Analiz
Kovid-19 ile birlikte gündeme gelen kavram olan sosyal mesafe yazınına odaklanan bu çalışma, Dünya’da yayımlanmış sosyal mesafe konulu akademik makaleleri meta-tematik açıdan analiz etmeyi amaçlamaktadır. Son dönemlerin önemli kavram ve uygulamalarından biri olan sosyal mesafe; kapsamlı, çok boyutlu ve sosyal bilimler disiplinli bir niteliğe sahiptir. Dünyada sosyal mesafe yazınını konu eden bu çalışma, Kovid-19 ile birlikte tekrardan farklı bir biçimde ele alınması ile sosyal mesafe kavramının farklı şekilde incelenmesine olanak sağlamaktadır. Sosyal mesafe kavramının kişilerarası iletişim olgusunun bilimsel niteliğine ve sosyal mesafenin dünyadaki görünümüne ilişkin bir profil oluşturma açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma Mart-Kasım 2020 tarihlerinde uluslararası veri tabanları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Web of Science, Science Direct, Sage, Springer Link araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Nitel desende oluşturulan çalışma kapsamında söz konusu veri tabanlarından elde edilen akademik makaleler meta-tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları, belirli temalar uyarınca yorumlanmış ve bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılarak sosyal mesafe kavramına ilişkin çıkarımlar yapılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akçay, E. (2013). Külahıma anlat. İstanbul: Destek yayınevi. Aldila, D., Khoshnaw, S.H.A, Safitri, E., Anwar, Y.R., Bakry, A.R.Q. & Samiadji, B. M. (2020). A mathematical study on the spread of COVID-19 considering social distancing and rapid assessment: The case of Jakarta, Indonesia. Chaos, solitons and fractals, 139, 110042.
 • Batdı, V. (2017). Smart board and academic achievement in terms of process of ıntegrating technology into ınstruction: A study on the mca. Croatian journal of education. Vol: 19 (3): 763-801.
 • Batdı, V. (2019). Meta-tematik analiz. (Edit.) Batdı, V. Meta-tematik analiz örnek uygulamalar. İstanbul: Anı yayıncılık.
 • Dinçer, K. M. (2012). İletişimin kalbi sözsüz iletişim becerileri. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Dzisi, E.K.J. & Dei, O, A., (2020). Adherence to social distancing and wearing of masks within public transportation during the Covid 19 pandemic. Transportation research ınterdisciplinary perspectives, 7, 100191.
 • Feng, Y., Marchal, T., Sperry, T. & Yi, H. (2020). Influence of wind and relative humidity on the social distancing effectiveness to prevent covıd-19 airborne transmission: A numerical study. Journal of aerosol science, 147, 105585.
 • Gupta, S.D., Jain, R. & Bhatnagar, S. (2020). COVID-19 pandemic in Rajasthan: Mathematical modelling and social distancing. Journal of health management, 22(2), 129-137.
 • Gürüz, D. & Eğinli, T.A. (2012). Kişilerarası iletişim. Ankara: Nobel yayıncılık.
 • Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz eylül üniversitesi hemşirelik yüksekokul elektronik dergisi. 6 (1):ss.26-33.
 • Katila, J., Gan, Y. & Goodwin, M.H. (2020). Interaction rituals and ‘social distancing’: New haptic trajectories and touching from a distance in the time of covıd-19. Discourse studies, 22(4), 418-440.
 • Lingam, L. & Sapkal, R.S. (2020). COVID-19, Physical distancing and social ınequalities: Are we all really in this together? The International journal of community and social development, 2 (2), 173-190.
 • Liu, P., Beeler, P.& Chakrabarty, R.K. (2020). Dynamic ınterplay between social distancing duration and intensity in reducing COVID-19 US hospitalizations: A Law of diminishing returns. Chaos 30, 071102.
 • Moosa, I.A. (2020). The effectiveness of social distancing in containing Covid-19. Applied economics, 1-15.
 • Mostafa, P., I., N. & Hegazy, A., A. (2020). Dermatological consultations in The COVID-19 Era: Is teledermatology the key to social distancing? An Egyptian experience. Journal of dermatological treatment, 1-7.
 • Naik, N., Finkelstein, R.A., Howell, J., Rajwani, K. & Ching, K. (2020). Telesimulation for COVID-19 ventilator management training with social- distancing restrictions during the coronavirus pandemic. Simulation & gaming, 51(4), 571-577.
 • Qazi, A., Qazi, J, Zeeshan, vd. (2020). Analyzing situational awareness through public opinion to predict adoption of social distancing amid pandemic COVID‐19. Journal of medical virology, 92(7). 849-855.
 • Oosterhoff, B., Palmer, C.A., Wilson, J.& Shook, N. (2020). Adolescents’ motivations to engage in social distancing during the COVID-19 Pandemic: Associations with mental and social health. Journal of Adolescent Health, 67, 179-185.
 • Phuoc, T.& Thu, B. (2020). Effect of the social distancing measures on the spread of COVID-19 in 10 highly infected countries. Science of the total environment, 742, 140430.
 • Rosaa, A. O., Chuquichambib, E.G.& Ingramc, G.P.D. (2020). Keep your (social) distance: Pathogen concerns and social perception in the time of COVID-19, 166. Personality and ındividual differences, 110200.
 • Schiavi, M. C., Spina, V., Zullo, M. A.& Colagiovanni, V. (2020). Love in the time of COVID-19: Sexual function and quality of life analysis during the social distancing measures ın a group of Italian reproductive-age women. Journal of Sexual Medicine, 17, 1407-1413.
 • Sung, K., Tao, C.-W.& Slevitch, L. (2020). Restaurant chain’s corporate social responsibility messages on social networking sites: The role of social distance. International journal of hospitality management, 85, 102429.
 • Silva, P.C.L., Batista, P.V.C., Lima, H.S., Alves, M.A., Guimarães, F.G.& Silva, R.C.P. (2020). COVID-ABS: An agentbased model of COVID-19 epidemic to simulate health and economic effects of social distancing interventions. Chaos, solitons and fractals, 139, 110088.
 • Suna, C. & Zhai, Z. (2020). The efficacy of social distance and ventilation effectiveness in preventing COVID-19 transmission. Sustainable cities and society, 62, 102390.
 • Teslya A, Pham TM, Godijk NG, Kretzschmar ME, Bootsma MCJ & Rozhnova G. (2020). Impact of self-imposed prevention measures and short-term government-ımposed social distancing on mitigating and delaying a COVID-19 Epidemic: A modelling study. Plos med, 17(7): E1003166.
 • Vokó, Z. & Pitter, J. G. (2020). The Effect of social distance measures on COVID-19 Epidemics in Europe: An interrupted time series analysis. Geroscience, 42, 1075- 1082.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.