Muhlis ÖZDEMİR
(Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye)
Tunçhan CURA
(İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1309-7423Sayfa Aralığı: 24 - 44Türkçe

139 0
Yeni Bir Sezgisel Optimizasyon: Arama ve Kurtarma Algoritması ve Fonksiyon Optimizasyon Problemlerinin Çözümü
Sezgisel teknikler, doğadan esinlenerek geliştirilmiş optimizasyon teknikleridir. Literatürde birçok sezgisel teknik bulunmakla birlikte, araştırmacılar tarafından doğa tabanlı ya da doğadaki canlı davranışlarının gözlemlenmesi ile her geçen gün yeni bir sezgisel teknik sunulmaktadır. Bu çalışmada, insan davranışlarından esinlenerek geliştirilmiş yeni bir sezgisel optimizasyon tekniği önerilmektedir. Arama ve Kurtarma Optimizasyon Algoritması (AKOA) olarak isimlendirilen bu yöntemin geçerliliğini kanıtlamak adına teknik, literatürde yer alan fonksiyon optimizasyonu test problemlerinin global minimumlarının bulunmasında kullanılmıştır. 21 minimizasyon problemi üzerinde gerçekleştirilen denemeler sonucunda, AKOA’nın Dinamik Rastgele Arama Tekniği ve Rastgele Seçim Yürüyüşü tekniklerine kıyasla oldukça rekabetçi olduğu görülmüştür.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Akay B. (2009). Nümerik Optimizasyon Problemlerinde Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Performans Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, Türkiye.
 • Akyol S. ve Alataş B. (2012). Güncel Sürü Zekâsı Optimizasyon Algoritmaları”, Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi.
 • Bakhshipour, M., Ghadi, M. J., & Namdari, F. (2017). Swarm robotics search & rescue: A novel artificial intelligenceinspired optimization approach. Applied Soft Computing, 57, 708-726.
 • Bakhshipour, M., Rokrok, E., Namdari, F., & Sedaghat, M. Optimal DG and capacitor allocation along with network reconfiguration using Swarm robotics search & rescue algorithm. In 2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI) (pp. 136-144). IEEE.
 • Chiong, R. (Ed.). (2009). Nature-inspired algorithms for optimisation (Vol. 193). Springer.
 • Cura, T. (2008). Modern sezgisel teknikler ve uygulamaları. Papatya Yayıncılık Eğitim. Cura, T. (2010). A random search approach to finding the global minimum. Int. J. Contemp. Math. Science, 5(4), 179-190.
 • Hamzaçebi, C., & Kutay, F. (2006). A heuristic approach for finding the global minimum: Adaptive random search technique. Applied Mathematics and Computation, 173(2), 1323-1333.
 • Hamzaçebi, C., & Kutay, F. (2007). Continuous functions minimization by dynamic random search technique. Applied Mathematical Modelling, 31(10), 2189-2198.
 • Özdemir M. (2013). Zaman Kısıtı Altında Takım Oryantiring Problemlerinin Yapay Arı Kolonisi Yaklaşımı ile Çözümü”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdemir, M. (2017). Particle swarm optimization for continuous function optimization problems. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 5(3), 47-52.
 • Özdemir, M. (2018). Yeni Bir Sezgisel Optimizasyon: Arama ve Kurtarma Algoritması ve Fonksiyon Optimizasyon Problemlerinin Çözümü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul, Turkey.
 • Özdemir, M., Çelikbilek Y.(2019). A Comprehensive Review for the Varieties and Lacks of Search and Rescue Algorithms. IV. International New Media Conference: Digital Transformation and Innovation, April 25-26, Istanbul, Turkey
 • Schaerf, A., & Di Gaspero, L. (2001). Local search techniques for educational timetabling problems. In Proceedings of the 6th International Symposium on Operational Research (SOR-01), Preddvor, Slovenia (pp. 13-23).
 • Snyman, J. A. (2005). Practical mathematical optimization (pp. 97-148). Springer Science+ Business Media, Incorporated.
 • Yongjian, Y., & Yumei, L. (2007). A new discrete filled function algorithm for discrete global optimization. Journal of Computational and Applied Mathematics, 202(2), 280-291.
 • Resmi Gazete (2001), Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği, 12 Aralık 2001 Tarih 24611 Sayılı Yönetmelik (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011212.htm-Erişim Tarihi Temmuz 2020)
 • Türk Dil Kurumu Resmi Web Sitesi (http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK.GTS.55463b9b12e296.95040032-Erişim Tarihi Temmuz 2020)
 • http://www.biltek.tubitak.gov.tr/sandik/aramakurtarma/nedir.htm - Erişim Tarihi Temmuz 2020

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.