NİHAT TOSUN
(Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye)
GÜL TOSUN
(Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 16Sayı: 2ISSN: 1300-2708Sayfa Aralığı: 301 - 309Türkçe

61 1
Minimum yüzey pürüzlülüğü koşulu için delme parametrelerinin genetik algoritma ile optimizasyonu
Ekonomik ve kaliteli ürünler, talaşlı imalatın ana hedefleri arasındadır. Önceden belirlenen bir takim-iş parçası çifti için optimum kesme şartlarının belirlenmesi imalat kalitesini yükselteceği gibi imalatın ekonomisini de sağlar. Metal kesme işlemlerinde kesme şartlarının seçimi genelde makine operatörünün tecrübesine bağlıdır. Tecrübeli bir operatör için bile optimum değerleri tespit etmek zordur. Bu çalışmada, değişik delme parametrelerine bağlı olarak iş parçası yüzey pürüzlülüğünü minimize etmek için delme parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. Delme deneyleri, farklı devir sayısı, ilerleme hızı ve matkap uç açılarında yapılmıştır. Deneylerde, takım olarak 5 mm çapında karbür matkaplar ve iş parçası olarak %17 SiC partikülle takviyelendirilmiş 2124 Al kompozit kullanılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar kullanılarak regresyon analiz yöntemi ile yüzey pürüzlülüğünün matematiksel modeli elde edilmiştir. Daha sonra bu model ve genetik algoritma kullanılarak, minimum yüzey pürüzlüğü için delme parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır.
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Y. Şahin, Kompozit Malzemelere Giriş, Gazi Kitapevi, Ankara, 327s, 2000.
 • 2. M. Taya and R.J. Arsenault, Metal Matrix Composites, Thermomechanical Behaviour, Pergoman Pres, 1989.
 • 3. W. Konig and P. Grass, Quality definition and assessment in drilling of fibre reinforced thermosets,. CIRP Annals, 38, 1, 119-124, 1989.
 • 4. A.R. Chamber and S.E. Stephens, Machining of Al-5Mg reinforced with 5 vol. % saffil and 15 vol. % SiC, Materials Science and Engineering, A135, 287-290, 1991.
 • 5. C.W. Wern, M. Ramulu and K. Colligan, A study of the surface texture of composite drilled holes, Journal of Materials Processing Technology, 37, 373-389, 1993.
 • 6. M. El-Gallab and M. Sklad, Machining of Al/SiC particulate metal-matrix composites part II: workpiece surface integrity, Journal of Materials Processing Technology, 83, 277-285, 1998.
 • 7. L. Iuliano, L. Settineri, A. Gatto, High-speed turning experiments on metal matrix composites, Composites - Part A: Applied Science and Manufacturing, 29, 12, 1501-1509, 1998.
 • 8. S. Barnes, I.R. Pashby and A.B. Hashim, Effect of heat treatment on the drilling performance of aluminum/SiC MMC, Applied Composite Materials, 6, 2, 121-138, 1999.
 • 9. J.P. Davim and C.A.C. Antonio, Optimal drilling of particulate metal matrix composites based on experimental and numerical procedures, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 41, 21-31, 2001.
 • 10. W.H. Scheaefer and J.L. Christian, Evaluation of the structural behaviour of filament reinforced metal matrix composites, Technical report no. AFML-TR-69-36, Vol.3, Air Force Materials Laboratory, January, 1969.
 • 11. G. Tosun, 2124 Al/SiC Kompozitinin İşlenmesinde Matris Özelliklerinin İşleme Şartlarıa Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 97s, 2002.
 • 12. D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.
 • 13. J.H. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1975.
 • 14. Konar, Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain, CRC Press, London, 2000.
 • 15. G.G. Emel ve Ç. Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 1, 129-152, 2002.
 • 16. F.S. Şerifoğlu G. Ulusoy, Çok İşlemcili İşlerin Çok Katmanlı Paralel İşlemcili Akış Atölyelerinde Çizelgelenmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 13, 4, 2002.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.