Ufuk TORUN
(Işık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bursa, Türkiye)
Hilal ATICI ULUSU
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye)
Tulin GUNDUZ
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 31Sayı: 3ISSN: 1300-3410 / 2667-7539Sayfa Aralığı: 267 - 280Türkçe

128 0
BİR İŞLETMEDE AZ TEKRARLI İŞLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN UYGUN METOTLARIN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI
Ergonomi konusundaki en önemli çalışma alanlarından birini kas iskelet sistemirahatsızlıkları (KİSR) oluşturmaktadır. Ancak bir çalışanın günlük işinde az yer tutanişlerde KİSR risklerinin değerlendirilmesi, analizlerin uzun ve detaylı çalışmagerektirmesinden dolayı genellikle görmezden gelinmekte veya ertelenmektedir. Buçalışmada az tekrarlı işlerde ergonomik risklerin değerlendirilmesi için bir kontrol listesihazırlanması amaçlanmıştır. Bu liste ile riskler pratik ve hızlı bir şekildedeğerlendirilerek önlemler için öncelikleri belirlenebilecektir. Çalışmada, bir otomotivişletmesinde çalışanın günlük çalışmasının %25’inden az zaman alan işlemler dikkatealınmıştır. Bu işlemlerin gerektirdiği hareket türleri; yük elleçleme, kuvvet uygulama veitme-çekme olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Her hareket türü için, literatürdekiEAWS, AWS-Light, NIOSH, EN1005-2, ISO11228-1 ve OCRA yöntemlerinde belirtilen limitdeğerler kullanılarak bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Örnek olarak analiz edilen ikifarklı işlemde, önerilen kontrol listesi ile detaylı analizler aynı sonucu vermiştir. Böyleceözellikle az tekrarlı işlerin en az 5 işgünü sürecek detaylı analizler yerine, önerilenkontrol listesi ile yarım saat içerisinde değerlendirilmesi sağlanmıştır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Akkale, E. C. (2014). Elle taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin NIOSH kaldırma denklemi ile incelenmesi (İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü). T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İzmir. Erişim adresi: https://www.csgb.gov.tr/ media/2014/elifcerenakkale.pdf
  • Bridger, R.S. (2003). Introduction to Ergonomics, 2nd Edition, Londra: Taylor & Francis. IAD Das Institut für Arbeitswissenschaft. (2010). Technische Universität Darmstadt, AWS-Light Assembly Worksheet, Erişim adresi: http://www.kobra-projekt.de/system/files/ download/files/AWSlight_Einstufungsbogen.pdf ISO 11228-1: 2003 “Ergonomics - Manual Handling - Part 1: Lifting and carrying” Standardı
  • Mert, E.A. (2014). Ergonomik risk değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir çanta imalat atölyesinde uygulanması (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi). T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara. Erişim adresi: https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1401/ elifatasoymert.pdf
  • MTM Association. (2015). EAWS Ergonomic Assessment Worksheet, Erişim adresi: http://ergo-mtm.it/upload/pdf/EAWS%20form %20v1.3.5_ENG.pdf
  • Occhipinti, E. (1998). OCRA, a concise index for the assessment of exposure to repetitive movements of the upper limbs. Ergonomics, 41(9), 1290- 1311. Doi: https://doi.org/10.1080/ 001401398186315
  • Özcan, E. (2011). İş yerinde ergonomik risklerin değerlendirilmesi ve hızlı maruziyet değerlendirme (HMD) yöntemi. Mühendis ve Makine, 52(616), 86-89. Erişim adresi: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/3d 6dd07c47d22b4_ek.pdf
  • Özel, E. ve Çetik, O. (2010). Mesleki görevlerin ergonomik analizinde kullanılan araçlar ve bir uygulama örneği. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 41-56. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/ article-file/440254
  • TS EN 1005-2 “Makinelerde güvenlik - İnsanın fiziksel performansı – Bölüm 2: Makinenin ve bileşen parçalarının elle kullanılması” Türk Standardı
  • Wakula, J., Berg, K., Schaub, K., Bruder, R., Glitsch, U. & Ellegast, R. (2009, Ağustos). Isometric maximum forces of the whole-body in not upright postures and hand-finger-forces for the assemblyspecific atlas. 17th World Congress on Ergonomics Kongresinde Sunulmuş Bildiri, Beijing, Çin. Erişim adresi: http://tubiblio.ulb.tudarmstadt.de/43236/
  • Waters T.R., Putz-Anderson V. & Garg, A. (1994). Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, Ohio: NIOSH Publication No. 94-110.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.