Feza ORHAN
(Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Buket AKKOYUNLU
(Girilmedi)
Yıl: 2004Cilt: 2004Sayı: 26ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 107 - 116Türkçe

204 0
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma
Teknolojinin günlük yaşamda kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla bilgisayar ve internet yaşantımızın bir parçası haline gelmiş ve çok erken yaşlarda kullanılmaya başlanmıştır. Konunun önemi dikkate alınarak bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin internete erişim ve kullanım amaçları incelenmiştir. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun internet sıklıkla kullandıktan, yaş büyüdükçe internet kullanma oranında artış olduğu; "oyun" amaçlı kullanımın yaş büyüdükçe azaldığı, "bilgiye ulaşma", "oyun" ve "haberleşme" gibi çok amaçlı kullanımın arttığı görülmüştür.
internet
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Amerikan Ulusal Okul Kurulu Vakfı (National School Boards Foundation). (2002). "Research and guidelines for children's use of the internet." _____http://www.nsbf.org/safesmart/fullreport.htm>. [3. 03. 2004].
 • Becker, H. J. (2000). Who's wired and who's not? Children's access to and use of computer technology". The Future of Children. 10(2), Fall/Winter, 44-75.
 • Bilgi Ağları İstatiksel Araştırması (Knowledge Networks Stastical Research). (2002). How children use media technology. Westfield.
 • DeBell, M. ve Chapman, C. (2003). Computer and internet use by children and adolescent in 2001: Statistical analysis report. National Center for Education Statistics. Washington.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2001). VIII. Beş yıllık Kalkınma Planı, 2001 - 2005. Hazırlık Çalışmaları. Ankara.
 • Jaffke, F. (1996). Work and play in early childhood. London: Floris Books.
 • Jackson, L. A., von Eye, A., Biocca, F. A., Barbetsis, G., Zhao, Y. ve Fitzgerald, H. E. (2003). "Children and internet use: Findings from the HomeNet Too projects". IT & Society. 1(5), 219 - 244.
 • Kanada Medya Farkındalık Ağı (Canada Media Awareness Network). (2001). "Parental awareness of Canadian children's internet use." _____http://www.media-awareness.ca>. [26. 03. 2004].
 • Levy, P. (2003). Getting started with internet: An easy and practical guide for teachers. New York: Scholastic Professional Books.
 • Pastore, M. (1998). "Third of UK children use internet." _____http://www.clicks.com/stats/big_picture/demographics/article.phpsx [3.03.2004].
 • Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M., & Gross, E. F. (2000). "The impact of home computer use on children's activities and development". The Future of Children. 10, 23 - 44.
 • Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill.
 • Tuğrul, B. (2003). "Okul öncesi eğitimde kullanılan yöntem ve teknikler". Anadolu Üniversitesi Yayınları. 76 - 100.
 • UCLA internet Project, (2000). Surveying the digital future: Year 1, UCLA Center for Communication Policy. Universty of California, Los Angeles, _____http://www.ccp.ucla.edu> [13. 03. 2004]
 • UCLA internet Project, (2001). Surveying the digital future: Year 2, UCLA Center for Communication Policy. Universty of California, Los Angeles, _____http://www.ccp.ucla.edu> [13. 03. 2004]
 • UCLA Internet Project, (2003). Surveying the digital future: Year 3, UCLA Center for Communication Policy. Universty of California, Los Angeles, _____http://www.ccp.ucla.edu> [13. 03. 2004]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.