Esra İşçi BOSTANCI
(Etlik Zübeyde Hanım Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Meryem Kuru PEKCAN
(Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Ümit Yasemin SERT
(Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
A. Seval ÖZGÜ ERDİNÇ
(Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Hüseyin YEŞILYURT
(Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Yaprak ENGİN ÜSTÜN
(Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 16Sayı: 4ISSN: 1304-5512 / 2667-7849Sayfa Aralığı: 211 - 213Türkçe

82 0
İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri
Amaç: Hastanemiz İnfertilite Kliniği’nde yapılan laparoskopik ve histeroskopik operasyonların endikasyon dağılımını belirlemek ve minimalinvaziv operasyonların önemini saptamak.Gereç ve Yöntemler: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Kliniği’nde, Ocak 2010- Aralık 2015 yılları arasında primer/sekonder infertil olgulara yapılan laparoskopik/histeroskopikoperasyonlar retrospektif olarak incelenmiştir.Bulgular: İnfertilite nedeniyle retrospektif olarak incelenen 729 hastanın117’si (%16.1) tubal faktör, 244’ü (%33.5) endometriozis, 346’si (%47.4)endometrial polip, 21’i (% 2.9) submuköz myom ve 1 tanesi dermoid kistnedeniyle opere edilmiştir. Yapılan prosedürlere bakıldığında 188 adetlaparoskopik kist ekstirpasyonu, 31 adet kist aspirasyonu, 1 adet laparoskopik adezyolizis, 4 adet endometriotik odak koterizasyonu, 120 adetdiagnostik laparoskopi, 364 adet histeroskopik polipektomi ve 21 adethisteroskopik myomektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir.Tubal faktör ön tanısıyla alınan 117 hastanın 76’sında geçiş izlenmişolup 41’inde geçiş tespit edilmemiştir. Bu bağlamda histerosalpingografinin pozitif prediktif değeri %35.4 olarak hesaplanırken, negatif prediktifdeğeri ise % 64.6 olarak hesaplanmıştır.Sonuç: Minimal invaziv cerrahi, günümüzde rutin uygulanımda yerinialmıştır. Özellikle infertilite alanında, hastaları değerlendirme kolaylığıaçısından altın standarttır. Bununla birlikte kullanımı tecrübe ve komplikasyonların üstesinden gelebilme yetisi gerektirmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Mosher W, Pratt W: Fecundity and infertility in the United States: incidence and trends. Fertil Steril, 56:192,1991.
 • 2. Develioglu O, Ozyurek E, Sadikoglu Y, Sadikoglu G, Tuncel E. Infertile women with bilateral obstructed tubes (A presentation of 7 cases). Gynecol Obstet Reprod Med 2006; 12(3): 186-88
 • 3. Tuarnaye H. Gamete source and manupulation. In Vayana E, Rowe PS. Griffin PD (eds), Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a WHO, 2002, pp 83-101.
 • 4. Ombelet W, Cooke I, Dyer S, Serour G, Devroey P. Infertility and the provision of infertility medical services in developing countries. Hum Reprod Update. 2008; 14(6): 605-21.
 • 5. Ahmad Mahran, M.D., Ahmed R Abdelraheim, M.D., Abdelrahman Eissa, M.D., and Mohamed Gadelrab, M.D. Does laparoscopy still has a role in modern fertility practice?. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2017 Dec; 15(12): 787–794.
 • 6. C. C. W. Chan, Ng E. H. Y., O. Tang, K. K. L. Chan, and P. C. Ho. “Comparison of three dimensional hysterosalpingo-contrast-sonography and diagnostic laparoscopy with chromopertuba-tion in the assessment of tubal patency for the investigation of subfertility” . Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 84, pp. 909-13, 2005.
 • 7.C. Exacoustos, A. Di Giovanni, B. Szabolcs, H. Binder-Reisinger, C. Gabardi, and D. Arduini. “Automated sonographictubal patency evaluation with three-dimensional coded con-trast imaging (CCI) during hysterosalpingo-contrast sonogra-phy (HyCoSy)”. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, vol. 34, no 5, pp 609-12, 2009.
 • 8. Loverro G, Nappi L, Vicino M, Carriero C, Vimercati A, Selvaggi L. Uterine cavity assesment in infertile women: comparison of transvaginal sonography and hysteroscopy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 100:67-71.
 • 9. Bergstrom S. Reproductive failure as a health priority in the Third World: a Review. East Afr Med J. 1992; 69(4):174-80.
 • 10. Leke RJ. The prevalence of infertility and its preventive measures in Sub-Saharan Africa, in: Sekadde-Kigondu C, Chikamata D, Franken D (eds). Management of Infertility in AFRO&EMRO Countries. Geneva, Switzerland: World Health Organization Proceedings of a workshop, 2002; 79-91.
 • 11. Simpson WL Jr, Beitia LG, Mester J. Hysterosalpingography: a reemerging study. Radiographics. 2006 Mar-Apr;26(2):419-31.
 • 12. Pavone ME1, Hirshfeld-Cytron JE, Kazer RR. The progressive simplification of the infertility evaluation. Obstet Gynecol Surv. 2011 Jan;66(1):31-41.
 • 13. Broeze KA, Opmeer BC, Van Geloven N, Coppus SF, Collins JA, Den Hartog JE, Van der Linden PJ, Marianowski P, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Strandell A, Van der Veen F, Mol BW. Are patient characteristics associated with the accuracy of hysterosalpingography in diagnosing tubal pathology? An individual patient data meta-analysis. Hum Reprod Update. 2011 May-Jun;17(3):293-300.
 • 14. Lim CP, Hasafa Z, Bhattacharya S, Maheshwari A. Should a Hysterosalpingogram Be a First-Line Investigation to Diagnose Female Tubal Sub fertility in the Modern Sub fertility Workup? Hum Reprod. 2011;26(5):967–71.
 • 15. Swart P, Mol BW, Van der Veen F, Van Beurden M, Redekop WK, Bossuyt PM. The accuracy of hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: a meta-analysis. Fertil Steril. 1995;64(3):486–91.
 • 16. Goynumer G, Yetim G, Gokcen O, Karaaslan I, Wetherilt L, Durukan B. Hysterosalpingography, Laparoscopy or Both in the Diagnosis of Tubal Disease in Infertility. WJOLS. 2008;1(2):23–6.
 • 17. Tvarijonaviciene E, Nadisauskiene RJ. The value of hysterosalpingography in the diagnosis. Medicina (Kaunas) 2008;44(6):439–48.
 • 18. Ngowa JD, Kasia JM, Georges NT, Nkongo V, Sone C, Fongang E. Comparison of hysterosalpingograms with laparoscopy in the diagnostic of tubal factor of female infertility at the Yaoundé General Hospital, Cameroon. Pan Afr Med J. 2015 Nov 19;22:264.
 • 19. Yücel B, Demirel E, Kelekçi S, Seçkin KD, Shawki O. Accuracy of a New Hysteroscopic Method in the Assessment of Tubal Patency: Hysteroscopic Chromotubation. Gynecol Obstet Reprod Med 2018: 24(2):82-86.
 • 20. Shushan A, Rojansky N. Should hysteroscopy be a part of the basic infertility workup? Hum Reprod 2000:7:1650
 • 21. Tur-Kaspa I, Gal M, Hartman J, Hartman A. A prospective evaluation of uterine abnormalities by saline infusion sonohysterography in 1009 women with infertility or abnormal uterine bleeding. Fertil Steril 2006;6:1731-35.
 • 22. D’Hooghe TM, Debrock S, Hill JA, et al. Endometriozis and subfertility: is the relationship resolved? Semi Reprod Med 21:243, 2003.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.