Ayla Bayık TEMEL
(Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlılığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Zeynep ARABACI
(Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü,, Kastamonu, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 20Sayı: 49ISSN: 2148-9424 / 2651-4265Sayfa Aralığı: 775 - 794Türkçe

22 0
HEMŞİRELER İÇİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN BİR ÇALIŞMA ALANI: CEZAEVİ VE TUTUKEVİ HEMŞİRELİĞİ
Bu makalede ceza ve tutukevi nüfusu ve sağlık bakım gereksinimleri, cezaevi ve tutukevlerinde yürütülecek sağlık hizmetlerinin önemi ve bu kapsamda cezaevi ve tutukevi hemşiresinin rolleri ve işlevleri açıklanmıştır. Ülkemizde halk sağlığı hemşiresinin bir çalışma alanı bu kurumlarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde cezaevi ve tutukevi hemşireliği uygulamalarının geliştirilmesi için hemşirelerin istihdamı ve eğitimi yönünde öneriler verilmiştir. Dünyada ve ülkemizde cezaevlerinde kalan hükümlülere yönelik yürütülen çalışmalarda, endişe, uyku sorunları, depresyon, sigara içme, madde ve alkol bağımlılıkları gibi önemli ruh sağlığı problemi ile karşılaştıları ve bu problemlerin yanı sıra fiziksel hastalıklarınında olması bu grubun etkili sağlık hizmetlerine gereksinimleri olduğunu düşündürmektedir. Çalışmalarda cezaevlerinde intihar oranlarınında yüksek olduğu noktasına vurgu yapıldığı görülmektedir. Ceza ve tutukevi nüfusunda bu sağlık sorunlarının yaygınlığı, birincil, ikincil ve üçüncül sağlık bakım hizmetlerinin bütüncül olarak sunulması açısından ekip hizmeti olarak sunulmasının gerkliliğini ortaya koymaktadır. Bütüncül olarak sağlık hizmetlerinin sunulması için cezaevi ve tutukevi hemşiresi bu ekibin içinde aktif olarak bulunmasıda önemlidir.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Akgün, R., Tezel, Z. (2017). Sessiz Kurbanlar: Eşi Cezaevinde Olan Kadınların Psikososyal Ve Ekonomik Durumlarının Belirlenmesi-Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 786-793.
 • Akpolat, Y. (2011). Suça “Mahkum” Kadınlar: Erzurum Ceza ve Tutukevinde Bulunan Kadın Mahkumlar Üzerine Yapılmış Nitel Görüşme Uygulaması. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(46), 233-243.
 • American Correctional Health Services Association (2018). Erişim Tarihi: 15 Kasım 2018. http://www.achsa.org/ American Psychiatric Nurses Association (APNA). (2018). Erişim Tarihi: 18 Kasım 2018. https://www.apna.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=5976
 • Beyhan Y., Bilir N., Saraçbaşı O., Öztek, Z., Özvarış, Ş. B., vd. (2012). (Editör; Öztek Z.). Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetleri el kitabı.Erişim Tarihi: 18 Kasım 2018. http://www.yayin.adalet.gov.tr/dosyalar/diger_yayinlar/cte/21.pdf.
 • Binswanger, I.A.,Carson, E.A., Krueger, P.M., Mueller, S.R, Steiner, J.F., Sabol, W.J. (2014). Prison Tobacco Control Policie Sand Deaths From Smoking In United States Prisons: Population Based Retrospective Analysis. BMJ, 349, 45-42 doi: 10.1136/bmj.g4542.
 • Bulduk, S., Ardıç, E. (2011). Cezaevi Popülasyonunun Sağlığını Geliştirmede Hemşirelerin Rolü. Türkiye Klinikleri J ForenMed, 8(2), 92-97.
 • Choudhry, K., Armstrong, D., Dregan, A. (2017). Prison Nursing: Formation Of A Stable Professional Identity. Journal of Forensic Nursing. 13(1):20–25. doi: 10.1097/ JFN.0000000000000140.
 • Condon, L.,Hek G., Harris, F., Powell J., Kemple T., Price S. (2006). Users’ Views Of Prison Health Services: A Qualitative Study. Journal of Advanced Nursing, 58(3), 216-226.
 • Condon, L.,Hek, G., Harris, F. (2006). A Review Of Prison Health And Its Implications For Primary Care Nursing In England And Wales: Therese Archevidence. Journal of Clinical Nursing, 16, 1201–1209. Correctional Nurse Educator.net. Erişim Tarihi:18 Aralık 2018. http://www. correctionalnurseeducator.com/ .
 • Çaynak, S., Kutlu Y. (2016). Bir Grup Tutuklu Ve Hükümlünün Ruhsal Belirtileri, İntihar Olasılığı Ve Başa Çıkma Yolları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(2), 93-98.
 • Dhaliwal, K.,Hirst, S. (2016). Caring in Correctional Nursing: A Systematic Search and Narrative Synthesis. Journal of Forensic Nursing, 12 (1): 5-12.
 • Dodge, M.,Pogrebin, M.R. (2001). Collateral Cost Of Imprisonment For Women: Complications Of Reintegration. The Prison Journal, 81 (1), 42-54.
 • Faze, S.,Baillargen, J. (2011). The health of prisoners. Lancet, 377: 956–65. Foster J.,Bell L., Jayasingle N (2013). Care Control And Collaborative Working In A Prison Hospital. Journal of Inter Professional Care, 27, 184–190.
 • Gorman, G. (2018). A New Kind of Nursing: Walking the labyrinth of Cook County Jail. Public Health Nurs. 35(2), 144-149. doi: 10.1111/phn.12387.
 • Harputlu, D. (2005). Kadın Mahkumlarda Benlik Saygısı Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İlişkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • International Association Of Forensic Nurses (2018). Erişim Tarihi: 15 Kasım 2018. https://www.forensicnurses.org/page/CorrectionalNursing
 • Köksoy, S., Öncü, E., Şermet, S., Sungur, M.A. (2012). Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 12(1), 20-24.
 • Lester, C., Hamilton-Kirkwood, L., Jones, N. (2003). Health Indicators In A Prison Population: As King Prisoners. Health Education Journal, 62, 341–349.
 • McCausland, R.,Parrish, A.A. (2002). The context of prison nursing. In: Norman AE, Parrish AA, eds. Prison Nursing. 1sted. USA: Blackwell Publishing Company; 2002, 1-13.
 • Muro, P., Enjuanes, J., Morata, T., Palasi, E. (2015). Health Promotion In A Prison Setting: Experience In Villabona Prison. Health Education Journal, 75(6), 712-720 https:// doi.org/10.1177/0017896915615150.
 • National Commission on Correctional Health Care (2018)., Erişim Tarihi: 18 Kasım 2018. https://www.ncchc.org/about
 • Ögel, K., Aksoy, A. (2007). Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerde Madde Kullanımı. Bağımlılık Dergisi, 8, 11-17.
 • Öncü, E., Köksoy, S., Sungur, M.A. (2015). Tutuklu Ve Hükümlülerin Hastaneye Sevk Nedenleri Ve Acil Ambulans Kullanımı Özellikleri. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(6), 694-698.
 • Özkan, İ.A.,Kulakaç, Ö. (2011). Kadın Mahkumlarda Genital Hijyen Davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2); 31-38.
 • Özkürkçügil, A.Ç. (1998). Cezaevinde Yalnızlık Ve Yalnızlığın Depresyonla İlişkisi. Kriz Dergisi, 6(1), 21-31.
 • Resmi Gazete (2011). Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sayı.27910. Erişim Tarihi:18 Aralık 2018, http//www.resmigazete.gov.tr.
 • Sánchez-Roig, M.,Coll-Cámara, A. (2016). Prison Nursing AndIts Training. Rev Esp Sanid Penit, 18, 110-118.
 • Saruç, S. (2013). Kadın Hükümlüler: Cezaevi Yaşantısı Ve Tahliye Sonrası Gereksinimler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
 • Sasso, L.,Delogu, B., Carrozzino, R., Aleo, G., Bagnasco, A. (2016). Ethical Issues Of Prison Nursing: A Qualitative Study In Northern Italy. Nursing Ethics, 25(3), 1-17.
 • Seyhan, D., Zincir, H. (2009). Tutuklu / Hükümlü Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Aile Özelliklerinin İncelenmesi ve Aralarındaki Korelasyonun Belirlenmesi. Aile ve Toplum, 5 (19), 7-24.
 • T.C Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (2016). 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu, Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Dış ilişkilerden Sorumlu Daire Başkanlığı Ar-Ge Bürosu Rapor No: 2017/1. Erişim Tarihi:12 Kasım 2018. http://www. cte.adalet.gov.tr/menudekiler/raporlar/2016_faliyet_raporu.pdf.
 • T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (2020). Ceza İnfaz Kurumları Genel Bilgi. Erişim Tarihi. 28 Eylül 2020. http://www.cte.adalet.gov.tr
 • TÜİK (2019), Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2019. Erişim Tarihi:28 Eylül 2020, http// www.tuik.gov.tr.
 • Türk Dil Kurumu (2018). Güncel Türkçe Sözlük.Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2018, http:// www.tdk.gov.tr
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu.(2015). Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklulara Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında İnceleme Raporu 2015. Erişim Tarihi: 22 Aralık 2018. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ insanhaklari/docs/2015/saglik_hizmetleri_hakkinda.pdf.
 • Walmsley R. (2018). World Prison Population List twelfth edition.Erişim tarihi:09 Mayıs 2019 http://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf.
 • Whitehead, D. (2006). The Health Promoting Prison (HPP) And Its Imperative For Nursing.International Journal of Nursing Studies, 43,123–131.
 • WHO. (2007). Health In Prison. A WHO Guide ToThe Essentials In Prison Health. Erişim tarihi: 18 Kasım 2018. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/ E90174.pdf
 • Willmott, Y. (1997). Prison Nursing: The Tension Between Custody And Care. British Journal of Nursing, 6(6), 333–336.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.