Eda ER ÖZDEN
(Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Zafer ÖZDEN
(Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 1 - 23Türkçe

15 0
İKİNCİ DALGA FEMİNİZMİN KOZMETİK REKLAMLARININ GÖRSEL-METİNSEL TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Feminist hareketin tarihi içinde, her bir feminist dalga toplumsal ve kamusal alanda ve iş yaşamı içinde kadının konumunun geliştirilmesine yönelik mücadele vermiştir. Feminist kuramcıların ve yazarların çalışmaları hem toplumsal değişim için bir temel sağlamış hem de kadınların her bir dalga içindeki toplumsal ve kültürel kazanımlarının tarihsel olarak açıklanmasına olanak tanımıştır. Kadının artan sosyo-ekonomik, politik ve kültürel gücü aynı zamanda kadının kitle iletişim araçlarındaki temsilinde de değişikliklere yol açmıştır. Bu açıdan, ikinci dalga feminizm kitle iletişim araçlarında yeni ve daha dürüst kadın temsillerinin yer almasını teşvik etmiştir. Bu çalışma ikinci dalga feminizmin kozmetik reklamlarındaki kadın temsillerinde nasıl bir değişime neden olduğunu incelemektedir. Çalışmada feminist kuramsal düşüncelerden, kaygılardan ve temalardan ilham alan reklamlar görsel eleştirel bir yaklaşımla ele alınmakta, geleneksel özcü rollerinden kurtulmuş yeni çalışan kadını gösteren reklamlar incelenmektedir. Çözümlenen reklamlar amaçlı örneklem (kurama dayalı örneklem) ile seçilmiştir. Araştırmanın sonuçları, dönemin kozmetik reklamlarının görsel-metinsel tasarımının ikinci dalga feminizmin kamusal alan, iş, çalışan kadın, evlilik, aile, eşitlik, cinsiyetçilik ve cinsellik ile ilgili düşünceleri, kaygıları ve temaları ile örtüştüğünü göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Conboy K, Medina N and Stanbury S (1997) Writing on the Body: Female Embodiment and Feminist Theory, Columbia University Press, New York.
 • Cortese A J (2004) Provocateur: Images of Women and Minorities in Advertising, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.
 • Craig S (2003) Madison Avenue Versus The Feminine Mystiwue: The Advertising Industry’s Response to the Women’s Movement, Sherrie A. Inness (ed), Disco Divas: Women and Popular Culture in the 1970s, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 13-23.
 • Daniel J (2012) Sampling Essenstials: Practical Guidelines for Making Sampling Choices, Sage Publications, Los Angeles.
 • Edwards T (2011) Fashion in Focus: Concepts, Practices and Politics, Routledge, New York.
 • Hartmann H (1997) The Unhappy Marriage of Marksism and Feminism: Towards a More Progressive Union, Linda Nicholson (ed), The Second Wave: A Reader in Feminist Theory, Routledge, New York, 97-122.
 • Holden T Q (2012) Women and Politics: Leadership and Communication on the Campaign Trail, Elesha L. Ruminski and Annette M. Holba (eds), Communicative Understanding of Women’s Leadership Development: From Ceilings of Glass to Labyrinth Paths, Lexington Books, Maryland, 181-194.
 • Hussain B and Amir Z A (2012) A Critique on Feminist Research Methodology, Journal of Politics and Law, Canadian Center of Science and Education, Vol: 5, No:4, 202-207.
 • McCabe J (2004) Writing Women into Cinema, Wallflower Press, London. Kaiser, S B (2012) Fashion and Cultural Studies, Berg Publishers, London.
 • Kanner B (1983) On Madison Avenue: Ruffles and Flourishes, New York Magazine, October 10, Colume: 16, No: 40, 24-26.
 • Kawamura Y (2011) Doing Research in Fashion and Dress: an Introduction to Qualitative Methods, Berg Publishers, London.
 • Laslett B (1997) On Finding a Feminist Voice: Emotion in a Sociological Life Story, Barbara Laslett and Barrie Thorne (eds), Feminist Sociology: Life Histories of a Movement, Rutgers University Press, New Brunswick, 48-72.
 • Laslett B and Barrie T (1997) Life Histories of a Movement: An Introduction, Barbara Laslett and Barrie Thorne (eds), Feminist Sociology: Life Histories of a Movement, Rutgers University Press, New Brunswick, 1-27.
 • Lordon F (2013) Kapitalizm, Arzu ve Kölelik: Marx ve Spinoza’nın İşbirliği, Akın Terzi (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Martin P J (2016) Suzanne Noel: Cosmetic Surgery, Feminism and Beauty in Early Twentieth Century, Routledge, New York.
 • Junger R (2002) The Advertising Age Encyclopedia of Advertising, John McDonough and Karen Egolf (eds), Cosmetics, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago.
 • Penny L (2018) Et Pazarı: Kapitalizmde Kadın Bedeni, Yeşim Ersoy (çev), Pales Yayınları, İstanbul.
 • Reichert T (2004) Reklamcılığın Erotik Tarihi, Lidya Yazmacıyan ve Vahit Bora (çev), Güncel Yayıncılık, İstanbul.
 • Rodnitzky J L (1999) Feminist Approaches: The Rise and Fall of a Feminist Counterculture, Greenwood Publishing Group, Westport.
 • Sivulka J (2012) Soap Sex and Cigarettes: A Cultural History of American Advertising, Wadsworth Publishing, Boston.
 • Stole I L (2005), Advertising on Trial: Consumer Activism and Corporate Public Relations in the 1930s, University of Illinois Press, Urbana-Chicago.
 • Teunissen J (2007) Knocking Woman off her Pedestal, Elke Bippus and Dorothea Mink (eds), Fashion Body Cult, Arnoldsche Art Publishers, Bremen, 172-199.
 • Wallerstein I (2012) Tarihsel Kapitalizm ve Kapitalist Uygarlık, Necmiye Alpay (çev), Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • Williamson J (2001) Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ahmet Fethi (çev), Ütopya Yayınları, Ankara.
 • Zeisler A (2016) We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to Covergirl, the Buying and Selling of a Political Movement, Public Affairs, New York.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.