Övünç MERİÇ FERMANOĞLU
(İstanbul Şehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 44 - 70Türkçe

15 0
SOSYAL MEDYA VE YEREL SEÇİMLER: AK PARTİ #gönülbelediyeciliği ETİKETİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Bu makale, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, bir kampanya ve iletişim aracı olarak mikroblog platformu Twitter'a odaklanmaktadır. Seçimle ilgili tivitler için çok katmanlı ampirik analiz yöntemi kullanılmıştır. Etiketler dijital alanın ana unsuru olarak sadece Twitter’da değil aynı zamanda diğer platformlarca da kullanılmaktadır. Ayrıca, insanlar etiketleri çevrimdışı alanda da (haber başlıkları, seçim sloganları, reklamlar gibi) kullanmaya başlamışlardır. Çalışmada #gönülbelediyeciliği etiketi kullanılan tivitler analiz edilmiştir. Bu çalışma Türk seçmeninin Twitter’da etkileşim sürecini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle seçim kampanyası sürecinde; Twitter’da etiketler, influencerlar ve tivitlerin coğrafi dağılım ile arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. 9 Mart 2019 ve 16 Mart 2019 tarihleri arasında, Twitter ortamında yer alan #gönülbelediyeciliği etiketi taranmış ve elde edilen veri seti ve bulgular, web içerik analizi aracılığı ile değerlendirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bakker T P ve deVreese C H (2011) Good News For The Future? Young People, Internet Use, and Political Participation. Communication Research, 38(4), 451–470. doi:10.1177/ 0093650210381738
 • Barnard S R (2016) Tweet or Be Sacked: Twitter and the New Elements of Journalistic Practice. Journalism, 17(2), 190-207.
 • Bayındır B (2017) İletişimin İki Aşamalı Akış Modelinin Yeniden Yorumlanması. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 7 (4), 599-610. Doi: 10.7456/10704100/007
 • Bayraktutan G Binark M Çomu T Doğu B İslamoğlu G ve Aydemir A T (2014) Siyasal Iletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı. Bilig, (68), 59-96.
 • Bimber B (2014) Digital Media in The Obama Campaigns of 2008 and 2012: Adaptation To The Personalized Political Communication Environment. Journal Of Information Technology and Politics, 11(2), 130-150.
 • Bonilla Y ve Rosa J (2015) #Ferguson: Digital Protest, Hashtag Ethnography, and the Racial Politics of Social Media in the United States. American Ethnologist, 42(1), 4-17.
 • Bruns A ve Highfield T (2013) Political Networks on Twitter: Tweeting the Queensland State Election. Information, Communication & Society, 16(5), 667-691.
 • Burgess J Galloway A ve Sauter T (2015) Hashtag as Hybrid Forum: The Case of #Agchatoz. Hashtag Publics. The Power and Politics of Discursive Networks. New York, Peter Lang, 1-18.
 • Chadwick A (2013) The Hybrid Media System: Power and Politics, Oxford University Press.
 • Choi Sujin (2014) The Two-Step Flow of Communication in Twitter-Based Public Forums. Social Science Computer Review. 33. 10.1177/0894439314556599 (https://www.researchgate.net/publication/284402315_The_TwoStep_Flow_of_Com munication_in_Twitter-Based_Public_Forums).
 • Cornfield M (2017) Empowering the Party-Crasher: Donald J. Trump, the First 2016 GOP Presidential Debate, and the Twitter Marketplace for Political Campaigns. Journal of Political Marketing, 16(3-4), 212-243.
 • Gerbaudo P (2017) Social Media Teams As Digital Vanguards: The Question of Leadership in The Management of Key Facebook and Twitter Accounts of Occupy Wall Street, Indignados and UK Uncut. Information, Communication & Society, 20(2), 185-202.
 • Gibson R (2010) “Parties, Social Media and the Rise of ‘Citizen-Initiated’ Campaigning.” American Political Studies Association Annual Conference 2010, Washington, DC.
 • Gilmore J (2012) Ditching the pack: Digital Media in the 2010 Brazilian Congressional Campaigns. New Media & Society, 14(4), 617–633. https://doi.org/10.1177/1461444811422429
 • Kaigo M (2012) Social Media Usage During Disasters And Social Capital: Twitter And The Great East Japan Earthquake. Keio Communication Review, 34(1), 19-35.
 • Kapoor K ve Dwivedi Y (2015) Metamorphosis of Indian Electoral Campaigns: Modi's Social Media Experiment. International Journal of Indian Culture and Business Management, 11(4), 496-516. http://dx.doi.org/10.1504/IJICBM.2015.072430
 • Koc-Michalska K Gibson R ve Vedel T (2014) Online Campaigning in France, 2007– 2012: Political Actors and Citizens in the Aftermath of the Web. 2.0 Evolution. Journal of Information Technology & Politics, 11(2), 220-244.
 • Kruikemeier S van Noort G Vliegenthart R ve de Vreese C H (2014) Unraveling The Effects Of Active And Passive Forms of Political Internet Use: Does It Affect Citizens’ Political Involvement? New Media & Society, 16(6), 903–920. doi:10.1177/1461444813495163
 • Lilleker D G Koc-Michalska K Schweitzer E J Jacunski M Jackson N ve Vedel T. (2011) Informing, Engaging, Mobilizing or Interacting: Searching For a European Model of Web Campaigning. European Journal of Communication, 26(3), 195-213
 • Marcinowski F Metag J ve Wattenberg C (2014) Why Do Candidates Use Online Media in Constituency Campaigning? An Application of the Theory of Planned Behaviour. Journal of Information Technology & Politics, 11(2), 151–168.
 • McQuail D ve Windahl (2005) Kitle İletişim Çalışmalarında İletişim Modelleri, Konca Yumlu (çev), İmge Yayınları, Ankara.
 • Meriç Ö (2015) 140 Karakterle Siyaset Konuşmak: Twitter ve Siyasetçi-Yurttaş Etkileşimi, S. Ersöz Karakulakoğlu ve Ö. Uğurlu (eds.) İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter, Heretik Yayınları, Ankara, 33-59.
 • Polat R K (2005) The Internet And Political Participation: Exploring The Explanatory Links. European Journal Of Communication, 20(4), 435-459.
 • Ross K ve Bürger T (2014) Face to face (book) Social media, political campaigning and the unbearable lightness of being there. Political Science, 66(1), 46-62.
 • Strandberg K (2013) A Social Media Revolution or Just A Case Of History Repeating Itself? The Use Of Social Media in The 2011 Finnish Parliamentary Elections. New Media & Society, 15(8), 1329–1347. https://doi.org/10.1177/1461444812470612
 • Tosyalı H ve Sütcü C S (2019) Türkiye’de Sosyal Medya Üzerinden Siyasal Propaganda Yapmak: 2018 Cumhurbaşkani Seçimi Örneği, Öneri Dergisi, 14(51), 61- 89.
 • Thorson K ve Wells C (2012) From Two-Step To One-Step To Curated Flows: Technology, Social Change And Contingent İnformation Exposure. Conference of the International Communication Association in Phoenix, AZ, USA.
 • Öçer N (2016) 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Örneğinde Siyasi Parti Liderlerinin Twitter Kullanım Pratikleri. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , DOI: 10.19145/gujofoc.40046
 • Zappavigna M (2011) Ambient Affiliation: A Linguistic Perspective on Twitter. New Media & Society, 13(5), 788-806.
 • https://sproutsocial.com/insights/social-media-statistics/ Erişim Tarihi: 08.03.2019
 • https://tele1.com.tr/son-anket-aciklandi-akpnin-ankarada-durum-bicak-sirti-6671/ Erişim tarihi: 19.03.2019
 • https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 Erişim Tarihi: 02.03.2019

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.