Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
(Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 246 - 272Türkçe

47 0
DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
İçinde bulunduğumuz dijital çağ, internetin egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemin bir gereği olarak günümüz insanından beklenen, yeniliklere hızla uyum sağlaması, tüm gelişmelerden haberdar olması ve dünyada olup bitenleri takip etmesidir. Bu nedenle her an çevrimiçi olmak ve internete bağlı kalmak neredeyse hayati önem taşımaktadır. Bunun bir uzantısı olarak da internetin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde teknik bir duruma işaret eden internete ‘bağlanmak’ günümüzde vazgeçilmez bir tutkuyu ifade etmektedir. Dünya nüfusunun internetteki varlığı sürekli artış göstermekle birlikte internette geçirilen süre de her yıl fazlalaşmaktadır. Dolayısıyla internet her geçen yıl hayatımızı daha fazla etkilemektedir. İnternetin gündelik yaşam pratiklerimiz üzerindeki en derin etkilerinden biri hiç şüphesiz bilginin niceliğindeki artış ve niteliği üzerindeki dönüştürücü gücüdür. Bu çalışma ile dijitalleşmeye bağlı olarak bilginin internet çağındaki durumu irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Z kuşağı içinde yer alan üniversite öğrencileri ile nitel bir araştırma yöntemi olan odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bilgi miktarındaki azami artış “infobezite” kavramı ile değerlendirilirken bilginin niteliksel değişimi ‘bağlamsızlık’ üzerinden tartışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında görüşmecilerin bilgiye/enformasyona erişim noktasında öncelikli olarak interneti tercih ettikleri saptanmıştır. Bundaki en önemli etkenler ise internette bilgiye erişimin oldukça kolay ve ulaşılan bilgilerin ‘hap’ niteliğinde olmasıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Agosto E D (2002) A Model of Young Peoples’s Decision-Making in Using the Web, Library and Information Science Research 24, 311-341.
 • Bradbury R (2018) Fahrenheit 451, Dost Körpe (çev), İthaki Yayınları, İstanbul. Carpenter E (2011) Yeni Diller, Crowley D ve Heyer P (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Carr N (2009) İnternet Beyinlerimize Ne Yapıyor? Google Bizi Aptal mı Yapıyor?, http://www.gmk.org.tr/pdf/gsu/grafik_sanatlar_uzerine83.pdf, erişim tarihi: 22.10.2012.
 • Carr N (2012) Yüzeysellik: İnternet Bizi Aptal mı Yapıyor?, İbrahim Kapaklıkaya (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.
 • Chatfield T (2013) Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız, Levent Konca (çev), Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • Dinet J, Marquet P and Nissen E (2003) An Exploratory Study of Adolescent’s Perceptions of the Web, Journal of Computer Assisted Learning 19, 538-545.
 • Eco U ve Carriere J C (2010) Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, Sosi Dolanoğlu (çev), Can Yayınları, İstanbul.
 • Eşitti Ş (2015) Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı Ve Enformasyon Obezitesi: Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 49, 75-97.
 • Evolumedia Group (2012) The Second Screen and Television, Overview and Growth Perspectives, Canada Media Fund, Erişim adresi: http://trends.cmffmc.ca/wp-content/uploads/Report-1-Second-Screen.pdf
 • Goodman M (2016) Geleceğin Suçları/Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü, Cem Özdemir (çev), Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Goodwin K (2018) Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek/Teknolojiyi Doğru Kullanmanın Yolları, Tülin Er (çev), Aganta Kitap, İstanbul.
 • Harari Y N (2018) Homo Deus/Yarının Kısa Bir Tarihi, Poyzan Nur Taneli (çev), Kolektif, İstanbul.
 • Hargittai E, Neuman W R and Curry O (2012) Taming the Information Tide: Perceptions of Information Overload in the American Home, The Information Society, 28: 161–173. DOI: 10.1080/01972243.2012.669450
 • Hennink M M (2007) International Focus Group Research/A Handbook fort he Health and Social Sciences, Cambridge University Press, New York.
 • Hiltz S R and Turoff M (1985) Structuring Computer-Mediated Communication Systems to Avoid Information Overload, Communication of the ACM, 28, 7, 680- 689.
 • Johnson C A (2013) Bilgi Diyeti/Bilinçli Bilgi Tüketimi, İhsan Durdu (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.
 • Kafka F (2013) Dönüşüm, Gülperi Sert (çev), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Karagöz K (2019) Post-Truth Çağında Yeni Medya Okuryazarlığı, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der) Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Köktener A (2018) “Gelenekselden Yeni Medya Okuryazarlığına Geçişte Bilgi Güvenilirliği ve Yalan Haber”, Olcay Uçak (ed), Dijital Medya ve Gazetecilik, Eğitim Yayınevi, Konya, 275-289.
 • Krueger R A and Casey M A (2000) Focus Groups/A Practical Guide For Applied Research, Sage Publications, California.
 • Maigret Ê (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (çev), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Manguel A (2016) Gezgin, Kule ve Kitapkurdu, Dilek Şendil (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Newport C (2019) Dijital Minimalizm, Cansen Mavituna (çev), Metropolis Yayıncılık, İstanbul.
 • Özdemir Ş ve Gülseçen S (2015) Aşırı Bilgi Artışının Bilgiye Erişim Sürecindeki Etkileri: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:4 Sayı:3, s. 334-344.
 • Palfrey J ve Gasser U (2017) Doğuştan Dijital, Nagihan Aydın (çev), İKÜ Yayınevi, İstanbul.
 • Postman N (1994) Televizyon Öldüren Eğlence/Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Osman Akınhay (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Postman N (2013) Teknopoli/Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Mustafa Emre Yılmaz (çev), Sentez Yayıncılık, Ankara.
 • Prensky M (2001) Digital Natives, Digital Immigrants I, On the Horizon (NCB University Press, 9, 5, 1-6.
 • Roetzel P G (2018) Information Overload in the Information Age: A Review of the Literature from Business Administration, Business Psychology, and Related Disciplines with a Bibliometric Approach and Framework Development. Forthcoming, Business Research Erişim adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3394871 DOI:10.1007/s40685-018-0069-z.
 • Scott D and Bracetti A (2013) 50 Things You Didn’t Know About Google, https://www.complex.com/pop-culture/2013/02/50-things-you-didnt-knowabout-google/ erişim tarihi: 15 Haziran 2019.
 • Shenk D (2003) Information Overload, Concept of, Enciyclopedia of International Media and Communications, Vol: 2, p 395-405. Erişim adresi: http://davidshenk.com/webimages/Encyclopedia.PDF
 • Sekman M (2011) Her Şey Beyinde Başlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Sezer N (2019) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimine İlişkin İlk Girişimler ve Sonrası, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der), Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Shaw D (1987) Daha Fazla Renk Daha Fazla Grafik / Gazeteler Yeni Bir Görünüm Kazanıyor, Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, 1, 3-4.
 • Stephens M (2011) Televizyon Haberleri Dönüştürüyor, David Crowley ve Paul Heyer (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Şeker M (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama Örnekleriyle Sayfa Düzeni, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Tamir D I, Templeton E M, Ward A F, and Zaki, J (2018) Media Usage Diminishes Memory For Experiences, Journal of Experimental Social Psychology, 76, 161-168.
 • Twenge J M (2018) i-Nesli, Orkan Gündüz (çev), Kaktüs Yayınları, İstanbul. Wardle C and Derakhshan H (2017) Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking . Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinaryframework-for-researc/168076277c
 • Williamson J & Eaker P E (2012) The Information Overload Scale. Proceedings of the 75th Annual Conference of the American Society for Information Science & Technology, 26-30 October 2012, Baltimore.
 • Zivkovic Z (2016) Başka Zaman Kütüphaneleri, Cumhur Orancı (çev), Zepros Yayınları, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.