Birol BÜYÜKDOĞAN
(KTO Karatay Üniversitesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 378 - 408Türkçe

39 0
Online Kurumsal İtibar Yönetimi: CEO’ların Twitter Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma
Online kurumsal itibar günümüz şirketleri için en önemli konulardan bir tanesi haline gelmiştir. Kurumsal itibarın yönetilmesinde sorumluluğun büyük oranda CEO’lar tarafından alınması istenmektedir. Bu çalışmanın amacı CEO’ların sosyal medya paylaşımlarının online kurumsal itibar yönetimi açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın kapsamı Türkiye’nin 2019 yılındaki en beğenilen şirketlerinin CEO’larının Twitter paylaşımlarıdır. Çalışmada nitel araştırma veri toplama tekniklerinden dokuman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada Capital Dergisinin 2019 yılının en beğenilen şirketleri araştırmasındaki ilk 25 şirket örneklem olarak alınmıştır. Çalışmada 25 şirketin CEO’sunun Twitter hesapları bir veri analiz yöntemi olan içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada 25 CEO’nun yalnızca yüzde 40’nın Twitter kullandığı görülmüştür. CEO’ların hafta içi olduğu kadar hafta sonu da paylaşımları devam ettiği görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre ürün ve hizmetler, vatandaşlık, performans ve liderlik bileşenleri en fazla paylaşım yapılan bileşenler iken çalışma ortamı ve yönetişim bileşenleri ise en az paylaşım yapılan bileşenler olmuştur. Çalışmada en beğenilen şirketlerin CEO’larının Twitter’ı yeteri kadar kullanmadıkları ve dijital halkla ilişkiler faaliyetlerine gerekli desteği vermedikleri görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acar, E. (2012). Görünmeyeni muteber kılmak. İtibar yönetimi. İstanbul: Kerasus Yayınları.
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması, sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Aktan, E., & Koçyiğit, M. (2016). Sosyal medyanın turizm faaliyetlerindeki rolü üzerine teorik bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(Özel Sayı), 62- 73.
 • Aydın, A. F. (2015). Kurumsal itibar açısından sosyal medyaya ilişkin bir değerlendirme. KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi(9), 78-92.
 • Brandfog. (2016). Ceo's social media & brand reputation. Erişim adresi: http://brandfog.com/ BRANDfog2016CEOSocialMediaSurvey.pdf
 • Brotzen, D. (1999). The role of reputation in crisis management. London: Institute of Directors and AIG Europe.
 • Bunting, M., & Lipski, R. (2001). Drowned out? rethinkink corporate reputation management for the internet, Journal of Communication Management, 5, 170-178.
 • capital. (2019, 9 Mayıs). Capital Tv. erişim adresi: Capital Web Sitesi: https://www. capital.com.tr/capital-tv/tum-videolar/is-dunyasinin-en-begenilen-sirketleri-1-bolum
 • Dabner, N. (2012). Breaking ground ın the use of social media: a case study of a university earthquake response to ınform educational design with facebook. The Internet and The Higher Education, 69-78.
 • Dzhingarov, B. (2018, 6 Ağustos). Ceo confidental. Erişim adresi: http://ceoworld.biz/ 2018/08/06/why-every-ceo-should-leverage-social-media-and-build-a-social-followin Er, G. (2008). Sanal Ortamda İtibar Yönetimi. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Ercan, S. (2019). Dijitalizm. İstanbul: Motto Yayınevi.
 • Erskine, R. (2018, 17 Eylül). Is your CEO on social media? If not, your business may be at risk. Erişim adresi: https://www.forbes.com/sites/ryanerskine/2018/09/17/is-your-ceoon-social-media-if-not-your-business-may-be-at-risk/#454560b05fb1
 • Fombrun, C. J. (1996). Reputation. Realizing Value From The Corporate Image. Boston Massachusett: Harvard Business School Press.
 • Fombrun, C., & Riel, C. V. (1997). The reputational landscape. Corporate Reputation Review, 1(1-2), 5-13.
 • Geçikli, F. (2013). Halkla İlişkiler ve İletişim. İstanbul: Beta basım A.Ş.
 • Grunig, J. E. (2009). Paradigms of global public relations in an age of digitalisions. PRism, 1- 20.
 • iienstitu.com. (2019, 6 Mart). Kurumsal ve Online İtibar Yönetimi. Erişim adresi: https://www.iienstitu.com/blog/kurumsal-ve-online-itibar-yonetimi
 • internethaber.com. (2017, 19 Nisan). Ekonomi. Erişim adresi: https://www.internethaber. com/pinarin-sahibi-selim-yasar-referandum-twitiyle-patladi-1770786h.htm
 • Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar Yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Kadıbeşegil, S. (2018). İtibar Yönetimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Kara, T., & Özgen, E. (2012). Sosyal Medya. Akademi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Koçyiğit, M. (2017). Dijital Halkla İlişkiler ve Online Kurumsal İtibar Yönetimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Köksal, Y., & Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medyanın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 323-337.
 • Macccanninternational. (2008). Power The People-Social Media Tracker Wave3. New York: Macccann International.
 • Marston, J. (2001). Online Public Relation. Erişim adresi: http://docplayer.net/23773555- Online-public-relations-robert-marston-and-associates-inc.html
 • Mayfield, A. (2008). Social Media. E-Book: Icrossing.
 • Onat, F. (2018). Sosyal ceo kavramının kurumsal iletişim açısından değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(29), 181-201.
 • Peltekoğlu, F. B. (2016). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Piombino, K. (2015, 27 Şubat). Social Media. Erişim adresi: https://www.prdaily.com/whyyour-ceo-should-be-on-social-media
 • Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). Essentials Of Corporate Communication. New York: Routledge.
 • Ross, L. G. (2014, 25 Mart). Dijital. Erişim adresi: https://www.capital.com.tr/capitaldergi/dijital/sosyal-ceonun-itibara-etkisi-buyuk-481423
 • Sayımer, İ. (2012). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Timisi, N. (2015). Önsöz. S. E. Karakulakoğlu, & Ö. Uğurlu içinde, İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter (s. 7-12). Ankara: Heretik Basın Yayın.
 • Tokatlı, M., Özbükerci, İ., Günay, N., & Akıncı Vural, B. (2017). Kurumsal itibarın sosyal medya üzerinden aktarımı: sektör liderlerinin twitter yönetimi üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1), 34-55.
 • Twitter. (2020, 7 Haziran). Carrier. Erişim adresi: https://careers.twitter.com/
 • wearesocial. (2019, 15 Nisan). Special Report. Erişim adresi: https://wearesocial.com/blog /2019/04/the-state-of-digital-in-april-2019-all-the-numbers-you-need-to-know
 • Webershandwick. (2015, 03 Mayıs). Work At Weber. Erişim adresi: https://www.webershandwick.com/news/81-percent-of-global-executives-reportexternal-ceo-engagement-is-a-mandate
 • Yeniova, G. (2019, 1 Eylül 1). Söyleşi. Erişim adresi: https://www.ekonomist.com.tr/ soylesi/sosyal-medya-sizi-guclu-ceo-yapar.html
 • Yüce, A., & Taşdemir, H. N. (2019). Kurumsal itibarı sağlamada sosyal medyanın etkin rolü: kurumsal itibar lideri firmaların sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(63), 1185-1196.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.