Bülent SARI
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Şeyda Y. GEYİK
(Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yumurtalık Serbest Bölgesi, Ceyhan,Adana, Türkiye)
Olcayto KESKİNKAN
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 35Sayı: 4ISSN: 1019-1011Sayfa Aralığı: 847 - 857Türkçe

61 0
Çimento Üretim Sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Enerji Kazanımı ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bu çalışmada çimento sektöründe faaliyet gösteren bir endüstriyel firmada ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin enerji kazanımı ve iklim değişikliği üzerine etkileri incelenmiştir. CO2 emisyonunun engellenmesine ek olarak, fosil yakıt kazancı elde edilerek de doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sağlanmıştır. Çimento endüstrisi üretim sürecinde ön ısıtıcı ve soğutucudan çıkan ısının yeniden kullanımı ve atık malzemelerin geri kazanımı ile enerjiden büyük oranda tasarruf edilebileceği bu çalışmada ortaya konulmuştur. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesinin, elektrik ve yakıt tüketiminden kaynaklı CO2 salınımını azalttığı ve ISO 14001 yönetim sistemi kapsamında enerji tüketimleri ve emisyon salımlarının değerlendirilmesi ile CO2 emisyonunun 6811,87 ton oranında azaldığı bulunmuştur. Böylece atmosfere yapılan ton cinsinden CO2 salımının engellendiği ve hedeflerde bu oranın düştüğü hesaplanmıştır. Kurulan yönetim sistemi ile firma bünyesinde proaktif çevre kültürü oluşturulmaya başlanmış ve bunun sonucunda iklim değişikliğine olumlu katkı sunan sonuçlar alınmaya başlanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.TÇMB, 2019. https://www.tcma.org.tr/ Erişim Tarihi: 08.10.2019 saat:17:05
 • 2. Erdoğan, A., 2008. İklim Değişikliği ile Mücadele Faaliyetlerinin Türk Çimento Sanayiine Etkileri, Uzmanlık Tezi, 174.
 • 3. Cembureau, Activity Report, https://cembureau.eu/media/1635/activityreport- 2016.pdf, 2016
 • 4. Söğüt, Z., Oktay, Z., Karakoç, H., Yörü, Y., 2010. Kuru Tip Çimento Üretiminde Farin Değirmenin Termoekonomik Analizi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Eskişehir, 30(1), 59-72.
 • 5. Syed, R.H., Istiak, A., Ferdous, S.A., Monjorul, H., 2020. Empirical Investigation of Energy Management Practices in Cement Industries of Bangladesh. Energy, 212, 1-13. 118741.
 • 6. Zhang, S., Xie, Y., Sander, R., Yue, H., Shu, Y., 2021. Potentials of Energy Efficiency Improvement and Energy Emission Health Nexus in Jing-Jin-Ji’s Cement Industry, Journal of Cleaner Production, 278, 1-15, 123335
 • 7. Özdenkoş, O., 2010. Çimento Fabrikalarında Kalite ve Çevre Yönetimi Sistemleri: Sektörde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 178.
 • 8. Kuleli, Ö., 2010. Çimento Mühendisliği El Kitabı, Ankara, 11.1
 • 9. Doğanay, M., 2000. Tekstil Endüstrisinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 160.
 • 10. Ofori, G., Gang, G., Briffett, G., 2002. Implementing Environmental Management Systems in Construction: Lessons from Quality Systems. Building and Environment 37, 1397- 1407.
 • 11. Khurana, S., Banerjee, R., Gaitonde, U., 2002. Energy Balance and Cogeneration for a Cement Plant, Applied Thermal Engineering. 22(5), 485-494.
 • 12. Melnyk, S., 2003. A Model of Site- Specific Antecedents of ISO 14001 Certification, Production and Operations Management, 12(3), 369- 385.
 • 13. Fryxell, G., Lo, C., Chung, S., 2004. Influence of Motivations for Seeking ISO 14001 Certification on Perceptions of EMS Effectiveness in China. Environmental Management 33(2), 239- 251.
 • 14. Bektaş, H., 2005. Madencilikte Çevre Yönetim Sistemi Uygulaması: TS EN ISO 14001. Ankara, Madencilik ve Çevre Sempozyumu
 • 15. Worrell, E., Bernstein, L., Roy, J., Price, L., Harnisch, J., 2008. Industrial Energy Efficiency and Climate Change Mitigation.Energy Efficiency, 2, 109-123.
 • 16. Wang, J., Dai, Y., Gao, L., 2009. Exergy Analyses and Parametric Optimizations for Different Cogeneration Power Plants in Cement Industry. Applied Energy, 86(6), 941-948.
 • 17. Hasanbeigi, A., Price, L., Lu, H., Lan, W., 2010. Analysis of Energy-efficiency Opportunities for the Cement Industry in Shandong Province, China: A Case Study of 16 Cement Plants, Energy. 35(8), 3461-3473.
 • 18. Aydın, M.E., Bedük, F., 2010. İşletmelerde Çevre Yönetimi ve Karaman İli için Bir Örnek Uygulama. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 403-414.
 • 19. Madlool, N.A., Saidur, R., Rahim, N.A., Islam, M.R., Hossian, M.S., 2012. An Exergy Analysis for Cement Industries: An Overview, Renewable & Sustainable Energy Reviews. 16(1), 921-932.
 • 20. Ertuğrul, İ., Şavlı, A., 2013. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 223-238
 • 21. Hasanbeigi, A., Price, L., Lin, E., 2012. Emerging Energy-efficiency and CO2 Emission-reduction Technologies for Cement and Concrete Production: A Technical Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(8), 6220-6238.
 • 22. Mikulčić, H., Klemeš, J.J., Vujanović, M., Urbaniec, K., Duić, N., 2016. Reducing Greenhouse Gasses Emissions by Fostering the Deployment of Alternative Raw Materials and Energy Sources in the Cleaner Cement Manufacturing Process. Journal of Cleaner Production, 136, 119-132.
 • 23. Van Ruijven, Bas, J., Detlef, P., Vuuren, V., Boskaljon, W., Maarten L., Neelis, Saygin, D., Martin, K., Patel., 2016. Long-term Modelbased Projections of Energy Use and CO2 Emissions from the Global Steel and Cement Industries. Resources, Conservation and Recycling, 112, 15-36.
 • 24. Topçu, F.H., 2018. Düşük Karbon Ekonomisine Geçme(me): İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları Bağlamında Bir Bakış. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 115-154.
 • 25. Orhan, A.E., 2018. Çimento Üretiminden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 156.
 • 26. Wang, J., Dai, Y., Gao, L., 2009. Exergy Analyses and Parametric Optimizations for Different Cogeneration Power Plants in Cement Industry. Applied Energy, 86(6), 941-948.
 • 27. Terrados, J., Almonacid, G., Hontoria, L., 2007. Regional Energy Planning Through SWOT Analysis and Strategic Planning Tools: Impact on Renewables Development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 11(6), 1275-1287.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.