Oktay TAŞ
(İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Hüseyin MERT
(İstanbul Okan Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Alev VARCAN BAŞKAYA
(, İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Programı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 43Sayı: 377ISSN: 1300-8951 / 1300-8951Sayfa Aralığı: 21 - 32Türkçe

20 0
Bağımsız Denetim Raporlarında Kilit Denetim Konuları ve BİST Kapsamında Farklı Sektörlere Yönelik Bir Araştırma
Bu çalışmada, bağımsız denetçi raporu kullanıcılarının artan şeffaflık ihtiyacı ve talebi doğrultusunda uygulamaya alınan BDS 701 ‘Kilit Denetim Konuları’ standardının ülkemizde uygulandığı ikinci yılda, denetçi raporlarında standardın uygulaması, içerik ve detaylar açısından ele alınmıştır. Standardın amacı olan şirkete ait öncelikli konuların belirlenmesi ve yapılan açıklamaların kapsamları analiz edilirken, BIST 30 Endeksi’ndeki firmaların, 2017 ve 2018 yılları raporları karşılaştırılarak, standardın uygulanmasındaki gelişim incelenmiştir. Çalışma kapsamında BIST 30 Endeksi’ndeki firmaların, 2017 ve 2018 Bağımsız Denetim raporlarında yer verilen Kilit Denetim Konuları analiz edilerek, kapsam ve açıklamalar açısından karşılaştırmalı yorumlanmıştır. BDS 701 kapsamında ‘Kilit Denetim Konuları’ tespitinde ve raporlarda ele alınma şeklinde, sektörel bazda ağırlıklı olmak üzere, benzer konuların öne çıktığı, yer verilen konuların ele alınışı ve açıklamalarında daha çok genel ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Standardın uygulamaya yeni alınmış olmasını göz önüne alarak, önümüzdeki yıllarda yaygınlaşan kullanım yoluyla eksikliklerin giderilmesi, ‘Kilit Denetim Konuları’nın seçim ve raporlamalarında standardın hedefine ulaşması beklenmektedir. Böylece standardın amacına bağlı olarak şirket faaliyetleri açısından öncelikli konuların belirlenmesi ve yapılacak açıklamalarda genel ifadeler yerine ilgili şirket için tespit edilmiş açıklamaların yapılmasıyla, bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılama açısından etkinliğinden söz edilebilecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Apollos, N.N., Onuoha, L., Aguguom, A.T., (2016), The New Auditors’ Reporting Standarts And The Audit Expectation Gap, International Journal of Advanced Academic Research, Social & Management Sciences, 2, (11) , 118-133
 • BDS 701, Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi, Kamu Gözetim Kurumu, Bağımsız Denetim Standartları, http:// www.kgk.gov.tr (13/11/2019)
 • Ciğer, A., Çopur Vardar, G., Kınay, B. (2018), Borsa İstanbul’a Kayıtlı Şirketlerin Kilit Denetim Konularının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, ICAFR’18,
 • Doğan, A. (2018), Bağımsız Denetimde Yeni Bir Yaklaşım: Kilit Denetim Konuları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart 2018, 20(1), 65-89.
 • Doğan, B., Arefaine, B., (2017), The Implementation of ISA 701 – Key audit Matters: Empirical Evidence on Auditors’ Adjustment in The New Audit report, Master tezi, UppsalaUniversity, Department of Business Studies.
 • Ertan, Y., Kızık, E., (2019), Kilit Denetim Konuları: BİST İmalat Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmelerin 2017 yılı Denetim Raporlarının İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ağustos Özel sayı, 263-278.
 • Gökgöz, A. (2018), Kilit Denetim Konularının bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi ve Borsa İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Accounting, Finance and Auditing Studies, Vol4, Iss2, 126-138.
 • Kavut, L., Güngör, N. (2018), Bağımsız Denetimde Kilit denetim Konuları: BİST-100 Şirketlerinin 2017 Yılı Analizi, Muhasebe Enstitü Dergisi 16 (59), 59-70. Retrieved from http:// dergipark.gov.tr/meder/issue/39328/463560i
 • Kavut, L., Taş, O., Şavlı,T. (2009). Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, İSMMMO Yayın No.130, İstanbul
 • Levy, H.B., (2019), “Modifications To Audit Reports That Do Not Affecet The Audit Opinion”, The CPA Journal, September 2019.
 • Low, E., Mollenhauer, T., “An Empirical Analysis of Key Audit Matters in the Financial Industry” (April 28, 2019). European Banking Institute Working Paper Series 2019 – no. 40.
 • Miao, Z. (2018), 3rd International Conference on Education and Management Science (ICEMS 2018) ISBN: 978-1-60595-536-0
 • Yanık, S., Karataş, M., (2017), Denetim Raporlarının Geleceği: Yeni Düzenlemeler ve Ülke Uygulamaları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-26

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.