İlker ARDIÇ
(Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, Türkiye)
Fadime TANER
(Girilmedi)
Yıl: 2004Cilt: 14Sayı: 53ISSN: 1300-1361Sayfa Aralığı: 39 - 43Türkçe

31 0
Tavuk gübresindeki katı maddenin sudaki çözünürlüğüne asidik önişlemlerin etkileri
Bu çalışmada, taze tavuk gübresindeki katı maddenin sudaki çözünürlüğüne, termal, asidik kimyasal ve asidik termokimyasal önişlemlerin etkileri araştırılmıştır. Önişlemler, tavuk gübresinin kütlece %10'luk sulu karışımlarına, karışımdaki katı maddeye göre kütlece %10, %15 ve %20'si oranında H2SO4 eklenerek ve asit kullanmadan, oda sıcaklığında ve suyun normal kaynama sıcaklığında, bir ve iki saatlik sürelerde uygu-lanmıştır. Sudaki çözünme yüzdeleri, karışımlar cam pamuğundan süzüldükten sonra, cam pamuğu üstünde kalan katı madde üzerinden gravimetrik olarak saptanmıştır. Çalışma sonunda maksimum sudaki çözünürlük, %20 oranında H2SO4 eklenip, iki saat termokimyasal önişlem ile ve kütlece %40,93 olarak belirlenmiş ve asidik önişlemlerin tavuk gübresindeki katı maddenin sudaki çözünürlüğünü artırdığı sonucuna varılmıştır.
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Anonymous (1985) Standard Methods for Examination Water and Wastewater. 16th Edition, American Public Assoc, Washington D.C.
 • 2. Clarkson WW, Xiao W (2000) Bench-scale anaerobic bioconversion of newsprint and office paper. Water Science and Technology 41, 3, 93-100.
 • 3. Desai M, Patel V, Madamvar D (1994) Effect of temperature and retention time on biomethanation of cheese whey-poultry waste-cattle dung. Environmental Pollution 83, 311-315.
 • 4. Hanse MT (2000) Danish Bioenergy Solutions, Reliable Efficiency. Center for Biomass Technology Pub., Soborg.
 • 5. LayJJ, Li YY, Noike T (1997) Influences of pH and moisture content on the methane production in high-solid sludge digestion. Water Research 31, 6, 1518-24.
 • 6. Penaud V, Delgenes JP, Moletta R (2000a) Influence of thermochemical pretreatment conditions on solubilization and anaerobic biodegradability of a microbial biomass. Environmental Technology 21, 87-96.
 • 7. Penaud V, Delgenes JP, Moletta R (2000b) Characterization of soluble molecules from thermochemical pretreated sludge. Journal of Environmental Engineering 126, 5, 397-402.
 • 8. Sawayama S, Inoue S, Tsukahara K, Ogi T (1996) Thermochemical liquidization of anaerobically digested and dewatered sludge and anaerobic pretreatment. Bioresource Technology 55, 2, 141-144.
 • 9. Sawayama S, Inoue S, Yagishita T, Ogi T, Yokoyama SY (1995) Thermochemical liquidization and anaerobic treatment of dewatered sewage sludge. Journal of Fermentation Bioengineering 79, 3, 300-302.
 • 10.Speece RE (1996) Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewater. Arche Press, Tennessee.
 • 11.Staffort DA, Hawkes DL, Horton HR (1980) Methane production from wasteorganic matter. Revision of a 1974, Agriculture Canada Publication, No: 1528, Canada.
 • 12.Taner F, Aydogan A, Baydar G (1998) The effect of thermochemical pretreatment for anaerobic biodegradability of orange peel. In: Proc. of 10th Int. Conf, Wurzburg, 8-11 June 1998, Germany, 681-683.
 • 13.Whistler RL, BeMilller JN, Parchall EF (1984) Starch; Chemistry and Technology. Academic Press, New York.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.