CEMAL GÜVEN
(Selçuk Üniversitesi, ATAM. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 391 - 405Türkçe

76 0
Niğde-Bor Bölgesinin 1794-1799 Yılları Arasındaki Askeri Yükümlülükleri (387 No'lu Bor Şer'yye Siciline Göre)
İncelediğimiz Şer’iyye Sicili, Niğde-Bor bölgesinin, Osmanlı Ordusu’nun ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, incelenen kayıtlardan Osmanlı Devleti’nin gerileme sürecinin hızlandığını ortaya koyan ciddi problemlerin varlığı da anlaşılmaktadır. Çalışmamızda, bu bağlamda, Niğde-Bor bölgesinin vereceği askeri nitelikli vergiler, hazırlanması gereken güherçile miktarı ve bununla ilgili problemler ortaya çıkarılmıştır. Özellikle, Fransız generali Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgal edip Suriye’ye ilerlemek istemesi üzerine sefer hazırlıklarıyla ilgili olarak, Osmanlı Eyalet Ordusu için Niğde-Bor bölgesinin göndereceği asker sayısı ve ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için devlet tarafından satın alınmak üzere hazırlanması istenilen koyun, bulgur, arpa, saman vb. miktarları belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK. Yay., Ankara-1991, s.145.
 • M. Zeki Pakalın, a.g.e., C. I, s.112.
 • Bor Şr.Sc.387/27-1.
 • Bor Şr.Sc.387/27-2.
 • Bor Şr.Sc.387/50-3.
 • Bor Şr.Sc.387/58-2.
 • Bor Şr.Sc.387/85-4.
 • Bor Şr.Sc.387/86-1.
 • Bor Şr.Sc.387/126-1., Bkz. EK-I.
 • Yaşar Yücel, Ali Sevim, Türkiye Tarihi, TTK. Yay., Ankara-1992, C.V, s.328.
 • Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri, TTK. Yay.,Ankara-1988, s.69.
 • Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, TTK. Yay., Ankara-1988, C.V, s.37.
 • Bor Şr.Sc.387/132-1.
 • Bor Şr.Sc.387/135-4.
 • Bor Şr.Sc.387/136-2.
 • Bor Şr.Sc.387/150-2.
 • Bor Şr.Sc.387/68-2.
 • Bor Şr.Sc.387/69-2.
 • Bor Şr.Sc.387/117-1.
 • Bor Şr.Sc.387/132-1.
 • Bor Şr.Sc.387/135-4.
 • Bor Şr.Sc.387/136-2.
 • Bor Şr.Sc.387/150-2.
 • Bor Şr.Sc.387/152-1.
 • Bor Şr.Sc.387/145-1.
 • Bor Şr.Sc.387/145-2.
 • Bor Şr.Sc.387/138-2.
 • Bor Şr.Sc.387/138-3.
 • Bor Şr.Sc.387/143-4.
 • Bor Şr.Sc.387/144-1.
 • Bor Şr.Sc.387/140-1.
 • Bor Şr.Sc.387/147-1.
 • Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yay., İstanbul- 1992, s.1220.
 • Bor Şr.Sc.387/13-2.
 • Bor Şr.Sc.387/108-1.
 • Bor Şr.Sc.387/13-2.
 • Bor Şr.Sc.387/51-2.
 • Bor Şr.Sc.387/51-3.
 • Bor Şr.Sc.387/71-2.
 • Bor Şr.Sc.387/108-1.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.