Duygu DURAN ORLOWSKİ
(Praxis für Musiktherapie, Germany)
Ümit Kubilay CAN
(Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
Hakan BAĞCI
(Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 14Sayı: 33ISSN: 1308-4445Sayfa Aralığı: 266 - 286Türkçe

106 0
ALMANYA’DA MÜZİK TERAPİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL YAYINLARIN İNCELENMESİ (2010-2019)
Müziğin iyileştirici gücü toplumlar arasında eskiden beri hep bilinmektedir. Günümüzdünyasında teknolojinin gelişimiyle birlikte müziğin sadece insanın ruhuna iyi gelmesi veyaruhu dinlendirmesinin ötesinde, bilişsel olarak müziğin güçlü bir uyaran olması, sözeliletişimin erişemediği yerde insanın içsel dünyasına ulaşması ve motorik hareketlerde motiveedici özelliğe sahip olması araştırmacılar tarafından araştırılıp sonuçlandırılarak, müzikterapi alanın oluşumunu sağlamışlardır. Almanya, ilk müzik terapi çalışmalarına 2. DünyaSavaşı sonrası psikiyatrik hastalar üzerinde klinik bir ortamda uygulamalı olarak başlamıştır.Müzik terapi alanı, birçok disiplinde çalışan araştırmacılar tarafından gün geçtikçe dahadikkat çekici bulunup, üzerinde disiplinler arası yeni araştırma konularının da önünüaçmaktadır.Almanya’da müzik terapi alanında 2010 – 2019 yılları içerisinde bilimsel çalışmaların yayıntürleri, konu alanları, sayısal dağılımları, yayın alanları, yılları ve bunların neler olduğuaraştırmanın problemi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Almanya’da oluşturulmuş veyayımlanmış bilimsel yayınların araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmada var olandurumu tespit etmek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, veritabanları incelenerek toplanmış, bu veriler; kitaplar, tezler, makaleler ve bilimsel etkinliklerolarak belirlenip, verilerin analizi; frekans ve yüzdelik sayısal dağılıma göre betimsel vesayısal yapılmıştır. Araştırma sonucunda toplam 582 bilimsel yayının: 190 kitap, 137 tez, 195makale ve 60 bilimsel etkinlikler (kongre, sempozyum, konferans vb.) olduğu tespitedilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aldridge, D (Ed). (2003). Music therapy world. Musiktherapie in der Behandlung von Demenz.(Trans.: Antje Kampermann),Norderstedt: Books onDemand GmbH.
 • Bernius, V. (2018). Historie ist vielfältig - 20 Jahre Kasseler Thesen zur. Musiktherapeutische Umschau Forschung und Praxis der Musiktherapie, 39 (2), 161-166.
 • Büyüköztürk, Ş. - Kılıç Çakmak, E. - Akgün, Ö.E. - Karadeniz, Ş. - Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. 25. b., Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, Ü. K. - Yılmaz, B. (2019). Türkiye’de müzik terapi konusunda oluşturulmuş bilimsel yayınların incelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12 (27), 794-812.
 • Cohen, L. - Manion, L. - Morrison, K. (2000). Research methods in education. London and New York: Rouriedge Falmer.
 • Decker-Voigt, H. H. (2000). Aus der seele gespielt. München: Wilhelm Goldman Verlag.
 • Decker - Voigt, H.H. - Oberegelsbacher, D. - Timmermann, T. (2012). Lehrbuch musiktherapie. München: Reinhardt.
 • Eren, B. (2018). Özel eğitim öğretmeni adaylarının “müzik” kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies, 13(19), 697-716.
 • Esch, T. (2003). Musikmedizin: Musik im mittelpunkt von krankheit und heilung. Musikphysiologie und Musikermedizin, 10(4), 213-224.
 • Frohne - Hagemann (Ed.). (2004). Rezeptive musiktherapie theorie und praxis. Wiesbaden: Dr. Luidwig Reichert Verlag.
 • Jahrbuch musiktherapie, music therapy annual (2017). Übergänge. Herausgeben von/ edi-ted by Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft e.V (DMtG). Bd 13. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
 • Körber, A. (2013). Musiktherapie. Psychotherapeut 58, 79-99.
 • Kraus, W. (2018). Die Heilkraft der Musik. München: Verlag C.H.Beck oHG.
 • Ludewig, K. (1987). Von stellenwert diagnostischer maßnahmen in systematischem verständnis vontTherapie. München: Psychologie Verlags Union.
 • Nowack, K. (2018): Mit offenen ohren. Wahrnehmung und gestaltung auditiver milieus in einrichtungen für menschen mit demenz. Münster: Universität und Landesbibliothek Münster.
 • Orlowski-Duran, D. (2018). Kreatif müzik terapi. Ankara: Müzik Eğitim.
 • Pahl. C., Koch - Temming. H. (2008). Musiktherapie mit kindern grundlagen - Methoden – Praxisfelder. Bern: Verlag Hans Huber.
 • Schickel, S. - Willig, S. (2014). Ergotherapie und musiktherapie–Herr Dietz liebt die Musik. Ergopraxis, 7(04), 26-29.
 • Schröter T. (2007). Die klangwiege in der musiktherapie bei patienten mit chronischen schmerzen. Nichtmedikamentöse Schmerztherapie, 185-197, Wien: Springer-Verlag.
 • Schmidt, H. - Stegemann, T. - Spitzer, C. (Ed). (2019). Musiktherapie bei psychischen und psychoso-matischen Störungen. München: Urban & Fischer Verlag.
 • Terbuyken - Röhm, E. (2019). Narzisstischer musikgenuss in der musiktherapie auf geschlossenen psychiatrischen akutstationen. Musiktherapeutische Umschau Forschung und Praxis der Musiktherapie, 40(1), 33-40.
 • Tüpker, R. - Rötter, G. (eds). (2017). Handbuch funktionale musik. Wiesbaden: Springer.
 • Tüpker, R. (2018). Musiktherapie als psychotherapie. Nervenheilkunde, 37(6), 404 - 409.
 • Uçaner Çifdalöz, B. - Türkmen, E. F. (2019). Music therapy in Turkey. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing
 • Weinzierl, B.(2017). Musik wirkt wunder. Musikalische Begleitung älterer Menschen. Karlsruhe: SingLiesel GmbH.
 • Willig, S. - Kammer, S., (2012). Mit musik geht vieles besser. Der Königsweg in der Pflege bei Menschen mit Demenz. Hannover: Vincentz Network.
 • Wosch, T. (Ed). (2011). Musik und alter in therapie und pflege. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
 • URL-1: Deutsche musiktherapeutische gesellschaft. https://www.musiktherapie.de/musiktherapie/was-ist-musiktherapie/ (Erişim: 10.09.2020)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.