ÖMER FARUK EROL
(İbn Haldun Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı)
Yıl: 2020Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 2146-0590 / 2529-0142Sayfa Aralığı: 107 - 130Türkçe

93 0
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilmiştir. Yeni yürütme sistemi ile birlikte hem idari teşkilatlanmada hem de idari işleyişte önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerden birisi Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve kurulların yapacağı politika oluşturma faaliyetleridir. Çalışma kapsamında, kurulların idari teşkilatlanmadaki yeri ve faaliyetlerinin niteliği ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kurulların işlevsel olarak yeri ve önemi incelenecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akıncı, Berat. “Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturma Sürecinde Yeni Aktör: Cumhurbaşkanlığı Politika
 • Kurulları.” OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9, no. 16 (2018): 2128-2146.
 • Akman, Çiğdem. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Politika Kurulları: Sosyal Politikalar Kurulu Üzerinden Bir Değerlendirme.” Route Educational and Social Science Journal 6, no. 3 (2019): 659-676.
 • Akman, Elvettin. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörleri.” Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 15, no. 1 (2019): 35-54.
 • Akyılmaz, Bahtiyar, Murat Sezginer, Cemil Kaya. Türk Idare Hukuku. 9 b. Ankara: Savaş Yayınevi, 2018.
 • Atay, Ender Ethem. Idare Hukuku. 6 b. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 2018.
 • Aykın, Yunus. “Yeni Sistemde Danıştayın Danışma ve Inceleme Fonksiyonunun Kapsamı ve Yöntemine Ilişkin Öneriler.” 150. Yılında Şûrâ-yı Devletten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu 24-25 Ekim 2018, Danıştay Yayınları No:103 (2018): 186-196. Çakır, Hüseyin Melih. “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanı – Bakan Ilişkisi.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu 30 Kasım 2018, Marmara Üniversitesi Yayınları No:861 (30 Kasım 2018): 35-55.
 • Duran, Lûtfi. Idare Hukuku Ders Notları. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982.
 • Garner , Bryan A. (Editor). Black’s Law Dictionary. 11 ed.: Thomson Reuters, 2019.
 • Gözler, Kemal. Idare Hukuku Cilt 1. 3 b. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım, 2019.
 • Gülan, Aydın. “Danıştay’ın Yargılama Dışındaki Işlevlerinin Gerekliliği Sorunu.” Danıştay ve İdari Yargı Günü Yıl Sempozyumu 12 Mayıs 2014, Danıştay Yayınları No:86 (2014): 49-62.
 • Günday, Metin. Idare Hukuku. 10 (Aynı Baskı) b. Ankara: İmaj Yayınevi, 2013. Karatepe, Şükrü, Hatice Altunok. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Kamu Politikasının Yeni Aktör ve Süreçleri. Ankara: Püf Yayıncılık, 2019.
 • Köseoğlu, Özer. “Kamu Politikalarında Yeni Aktörler ve Değişen Roller.” Kriter Dergi 13 (2017): https:// kriterdergi.com/yazar/ozerkoseoglu/kamu-politikalarinda-yeni-aktorler-ve-degisen-roller (E.T. : 06.10.2019).
 • Örselli, Erhan, Veysel Babahanoğlu, Zekeriya Bilici. “Kamu Politikalarında Yeni Aktörler: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri.” Turkish Studies 13, no. 30 (2018): 303-318.
 • Sancakdar, Oğuz, Lale Burcu Önüt, Eser Us Doğan, Mine Kasapoğlu Turhan, Serkan Seyhan. Idare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı. 8 b. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • Sezginer, Murat. “Dünden Bugüne Conseil D’etat ve Danıştayın Inceleme ve Danışma Fonksiyonu.” Danıştay ve İdari Yargı Günü 149. Yıl Sempozyumu 11 Mayıs 2017, Danıştay Yayınları No:93 (2017): 101-132.
 • Sezginer, Murat. “Örneklerle Danıştayın Danışma ve Inceleme Fonksiyonunun Gerekliliği.” 150. Yılında Şûrâ-yı Devletten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu 24-25 Ekim 2018, Danıştay Yayınları No:103 (2018): 164-185.
 • Tan, Turgut. Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri. 2 b. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 2015.
 • Tan, Turgut. Planlamanın Hukuki Düzeni. Ankara: Sevin Matbaası TODAİE Yayınları No.154, 1976.
 • Uçum, Mehmet. 16 Nisan, 15-16 Temmuzdan Cumhurbaşkanlığı Sistemine. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2018.
 • Ulusoy, Ali. Kamu Hizmeti Incelemeler. İstanbul: Ülke Kitapları, 2004.
 • Ulusoy, Ali. Yeni Türk Idare Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.
 • Üstün, Gül. “Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin Idari Teşkilattaki Yeri.” Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu 30 Kasım 2018, Marmara Üniversitesi Yayınevi No:861 (2018): 29-34.
 • Yaşar, Hasan Nuri. Idare Hukuku. 3 b. İstanbul: Der Yayınları, 2016.
 • Yasin, Melikşah. “Danıştayın Danışma ve Inceleme Görevinin Hukuki Güvenlik Ilkesi Bakımından Önemi.” Yılında Şûrâ-yı Devletten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu 24-25 Ekim 2018, Danıştay Yayınları No:103 (2018): 154-163.
 • Yayla, Yıldızhan. Idare Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2009.
 • Yıldırım, Turan, Melikşah Yasin, Nur Kaman, H. Eyüp Özdemir, Gül Üstün, Özge Okay Tekinsoy. Idare Hukuku. 7 b. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2018.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.