FAMİL ŞAMİLOĞLU
(Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 22Sayı: 2ISSN: 1301-8752 / 1309-6338Sayfa Aralığı: 163 - 174Türkçe

136 0
Performans Ölçümünde Eva ve Mva: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki Şirketlerde Ampirik Bir Uygulama
Bu çalışmada, İMKB'de hisse senetleri işlem gören toplam 297 şirketten 184'ünün 1995-2002 yılları arasındaki Ekonomik Katma Değerleri (EVA) ile Piyasa Katma Değerleri (MVA) arasındaki ilişki ampirik olarak test edilmiştir. Bu araştırmanın temel sorusu EVA ve MVA değerleri arasındaki anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını saptamaktır. Araştırma sonucunda elde edilen düzeltilmiş R2 değerlerine göre 1995-2000 yıllarındaki MVA değerlerinin varyansınm %10,2 ile %39,7'sinin EVA değerlerinin varyansı tarafından açıklandığı saptanırken, 2001 ve 2002 yıllarında önemli bir ilişki saptanamamıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Brabazon, T. ve B. Sweeney (1998), "Economic Value Added-Really Adding Something New?", Accountancy Ireland, June, 14-15.
 • Bromwich, M. (1998), "Editorial: Value Based Financial Management Systems", Management Accounting Research, 9(4), 1-5.
 • Chen, S., Dodd, J.L. (2001), Operating Income, Residual Income and EVA(TM): Which Metric is More Value Relevant?", Journal of Managerial Issues, 13(1), 8-25.
 • Copeland, T., T. Koller, ve J. Murrin (1994), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, New York: John Wiley & Sons, 12-70.
 • Dierks, P.A. ve A. Patel (1997), "What is EVA and How Can It Help Your Company?", Management Accounting, November, 52-58.
 • Dodd, J. L. ve S. Chen (1996), "EVA: A New Panacea?", B&E Review, July-Sept, 26-28.
 • Ehrbar, A. (1999), "Using EVA to Measure Performance and Asses Strategy", Strategy & Leadership, 27(3), 20,5.
 • Ehrbar, A. (1999), "Wealth Creating CEOS: 1st Annual MVA Ranking", Chief Executive, (3), 54,3.
 • Farslo, F., J. Degel, J. Degner (2000), "Economic Value Added (EVA) and Stock Returns", The Financier, 7(1-4).
 • Frost, B. (1999), "Performance Metrics: The new strategic discipline", Strategy & Leadership, 27(3), 34.
 • Lacey, D. A. (1997), "EVA: Value Creation at the Bakersfield Californian Newspaper" Financial Executives, Second Quarter, 5-9.
 • Lehn, K. ve A.K Makhija (1996), "EVA &MVA: As Performance Measures and Signals for Strategic", Strategy & Leadership.. May/June, 24(3), 34,5.
 • Morris, R. ve A. Ehrbar (2003), EVA: The Real Key to Creating Wealth, www.eastbook.com/eva.html
 • Mouritsen, J. (1998), "Driving Growth: Economic Value Added Versus Intellectual Capital", Management Accounting Research, 9(4), 461-468.
 • Norreklit, H. (2000), "The Balance on the Balanced Scorecard: A Critical Analysis of its Assumptions",-Management Accounting Research, 11(1), 1-7.
 • O Hanlon, J. ve K. Peasnell (1998), "Wall Street's Contribution to Management Accounting: The Stern Stewart EVA Financial Management System" Management Accounting Research, 9(4), 421-441.
 • O'Byrne, S. F.(2003), "EVA And its Critics", www.google.com/search?g= cache:OaOJ'NDrfznwj:www.valueadvissorscom/E., 1-7.
 • Puntam, B. (1997), "EVA Analysis Predicts Tough Times in us Markets", Global Investor, (101), 42-43.
 • Stewart, G.B. (1991), The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, New York, Harper Collins, Publisher Inc, 28.
 • Sullivan, W.G., Needy, K.L. (2000), "Determination of Economic Value Added for a Proposed Investment in New Manufacturing", Engineering Economist, 45(2), 11-24.
 • Tully, S. (1999), "The EVA Advantage", Fortune, Mar, 29, 210.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.