Mustafa GERÇEKER
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü)
İBRAHİM ÖZMEN
(Selçuk Üniversitesi, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü)
Mehmet MUCUK
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü)
Yıl: 2019Cilt: 41Sayı: 2ISSN: 2149-1844 / 2587-2672Sayfa Aralığı: 413 - 431Türkçe

36 0
AR-GE HARCAMALARI VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN AMPİRİK ANALİZİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Ar-Ge faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen teknolojik ilerlemeler hem çıktı miktarı hem de işsizlik oranları üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Ancak Ar-Ge alanındaki çalışmaların işsizlik üzerindeki etkileri konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan ilki; süreç inovasyonunun teknolojik işsizliği beraberinde getireceğini ileri sürerken; diğer yaklaşım ise ürün inovasyonu ile birlikte işsizliğin azalacağını kabul etmektedir. Bu çalışmada Ar-Ge harcamaları ile işsizlik arasındaki nedensel bağıntının G7 ülkeleri için 1990-2016 dönemine ait yıllık verilerden hareketle Kónya (2006) panel bootstrap Granger nedensellik testi kullanılarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Nedensellik testi sonuçları; Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya’da Ar-Ge harcamaları ile işsizlik arasında karşılıklı bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Diğer taraftan Kanada’da ve ABD’de ise Ar-Ge harcamaları ile işsizlik arasında tek yönlü bir bağıntı bulunmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AGHION, P. ve Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 60(2): 323-351.
 • AGOVINO, M., Aldieri, L., Garofalo, A., Vinci, C.P. (2018). R&D Spillovers and Employment: Evidence From European Patent Data, Empirica, 45: 247-260.
 • AGUILERA, A. ve Barrera, M.G.R. (2016). Technological Unemployment: an Approximation to the Latin American Case, AD-Minister, 29: 59-78.
 • BERRIMAN, R. ve Hawksworth, J. (2017). Will Robots Steal our Jobs? The Potential Impact of Automation on The UK and Other Major Economies, UK Economic Outlook March 2017, https://www.pwc. co.uk/economic-services/ukeo/pwcukeo-section-4-automation-march-2017-v2.pdf (Erişim Tarihi: 11.10.2018)
 • BLANCO, L., James, P. ve Ji, G. (2013). The Impact of Research and Development on Economic Growth and Productivity in the US States, Pepperdine University School of Public Policy Working Papers, 48, http://digitalcommons.pepperdine.edu/ sppworkingpapers/48 (Erişim Tarihi: 11.10.2018)
 • BOGLIACINO, F. ve Vivarelli, M. (2010). The Job Creation Effect of R&D Expenditures, IZA Discussion Papers, 4728.
 • BOGLİACİNO, F., Piva, M. ve Vivarelli, M. (2014). Technology and Employment: The Job Creation Effect of Business R&D, Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 3: 239-264.
 • BREUSCH, T.S. ve Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1): 239-253.
 • BROUWER, E., Kleinknecht, A. ve Reijnen, J.O.N. (1993). Employment Growth and Innovation at The Firm Level, Journal of Evolutionary Economics, 3: 153-159.
 • CHU, A.C. (2015). From Solow to Romer: Teaching Endogenous Technological Change in Undergraduate Economics, MPRA Paper, 81972, https://mpra.ub.uni muenchen.de/81972/ (Erişim Tarihi: 03.10.2018)
 • COAD, A. ve Rao, R. (2007). The Employment Effects of Innovations in High-Tech Industries, Max Planck Institute of Economics Evolutionary Economics Group, Paper No: 0705.
 • COAD, A. ve Rao, R. (2010). Firm Growth and R&D Expenditure, Economics of Innovation and New Technology, 19(2): 127-145.
 • COE, D. T. ve Helpman, E.. (1995). International R&D Spillovers, European Economic Review, 39: 859-867.
 • DACHS, B. (2018). The Impact of New Technologies on the Labour Market and the Social Economy, Brussels, European Parliament’s Science and Technology Options Assessment (STOA) Panel, European Union.
 • DJELLAL, F. ve Gallouj, F. (2006). The Relationship between Innovation and Employment in Services: A Review of the Literature and an Agenda for Research, Institute of Innovation Research (IoIR) / ASEAT Conference 2006 on “Innovation in Services”, Universityof of Manchester, June 2006.
 • GROSSMAN, G.M. ve Helpman, E. (1991). Trade, Knowledge Spillovers, and Growth, European Economic Review, 35: 517-526.
 • HAZELKORN, E. (2009). Impact of Global Rankings on Higher Education Research and the Production of Knowledge, Occasional Paper, 15. https://arrow.dit.ie/cserrep/16/ (Erişim Tarihi: 03.10.2018)
 • KIRCHHOFF, B.A., Newbert, S.L., Hasan, I. ve Armington, C. (2007). The Influence of University R&D Expenditures on New Business Formations and Employment Growth, Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4): 543-559.
 • KÓNYA, L. (2006). Exports and Growth: Granger Causality Analysis on OECD Countries with A Panel Data Approach, Economic Modelling, 23: 978-992.
 • MATUZEVICIUTE, K., Mindaugas, B. ve Akvile, K. (2017). Do Technological Innovations Affect Unemployment? Some Empirical Evidence from European Countries, Economies, 5(48): 1-19.
 • OBERDABERNIG, D.A. (2016). Employment Effects of Innovation in Developing Countries: A Summary, Swiss Programme for Research on Global Issues for Development, R4D Working Paper, 2016/2.
 • OECD (2018). Main Science and Technology Indicators, 2018/1, Paris, OECD Publishing.
 • OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Paris, OECD Publishing.
 • OECD (2012). Main Science and Technology Indicators, Paris, OECD Publishing.
 • PESARAN, M.H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics, 0435.
 • PESARAN, M.H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142(1): 50-93.
 • PESARAN, M.H., Aman, U. ve Takashi, Y. (2008). A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross Section Independence, Econometrics Journal, 11(1): 105-127.
 • PIVA, M. ve Vivarelli, M. (2017). Is R&D Good for Employment? Microeconometric Evidence from the EU, IZA World of Labor DP, 10581.
 • ROMER, P.M. (1990). Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98(5): 71-102. SHAHBAZ, M., Syed J.H.S., Mantu, K.M. ve Perry, S. (2017). How Strong is the Causal Relationship between
 • Globalization and Energy Consumption in Developed Economies? A Country-Spesific Time-Series and Panel Analysis, MPRA Paper, 80718.
 • SOLOW, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 70(1): 65-94.
 • TAMAYO, M.P. ve Huergo, E. (2016). The Effect of R&D Services Offshoring on Skilled Employment: Firm Evidence, The World Economy, 39(9): 1414-1433.
 • THE PARLIAMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA (2000). Age Counts An Inquiry into Issues Spesific to Mature-Age Workers, Canberra, Australian Capital Territory: Parliament of Australia.
 • UNESCO (2014). Guide to Conducting an R&D Survey: For Countries Starting to Measure Research and Experimental Development, Kanada, UNESCO Institute for Statistics.
 • VIVARELLI, M. (2015). Innovation and Employment, IZA World of Labor, 154.
 • YAMAK, A. (2017). Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 341, http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/ news/ar-ge-harcamalarinin-yuksek-teknolojili-urun-ihracati-uzerindeki-etkileri-turkiye incelemesi/9407 (Erişim Tarihi: 26.10.2018)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.