Esma KABASAKAL
(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Umut Ece ARSLAN
(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Araştırmaları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Sarp ÜNER
(Lokman Hekim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Hande KONŞUK ÜNLÜ
(Lokman Hekim Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye)
Nazmi BİLİR
(Lokman Hekim Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Mahmut YARDIM
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Terry T-K HUANG
(Şehir Üniversitesi, Halk Sağlığı ve Sağlık Politikası Enstitüsü, Sistemler ve Topluluk Tasarımı Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri)
Özgür ARAZ
(Nebraska Üniversitesi - Lincoln, İşletme Fakültesi, Amerika Birleşik Devletleri)
Hilal ÖZCEBE
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 30Sayı: 3ISSN: 1301-1421 / 1301-1421Sayfa Aralığı: 88 - 95Türkçe

5 0
Çocukların Sağlıklı Beslenmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği
Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuklarda sağlıklı yeme ile ilgili aile desteği ölçeğini (SYADÖ) Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Yöntem: Bu çalışmada SYADÖ’ nün Türkçeye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek yedi aşamalı dil eşdeğerliği çalışması yapıldıktan sonra Ankara ilinde üç farklı sosyo-ekonomik düzeyden seçilen altı okulda yürütülmüştür. Çalışmaya 8-10 yaş grubunda 608 ilköğretim 4.sınıf kız ve erkek öğrencileri dahil edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirliği test tekrar test yapılmıştır. Güvenirlik katsayısı olarak Spearman rho korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach’s alpha katsayısı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: SYAD ölçeği, tek boyut 5 maddeden oluşmuştur. Erkek çocuklar için Spearmans’s rho= 0,721 ve Cronbach’s alpha=0,741 değerleri kız çocuklar için Spearmans’s rho=0,811 ve Cronbach’s alpha= 0,804 olarak elde edilmiştir. Sonuç: SYAD ölçeği orijinal yapıya uyum sağlamaktadır ve Türkçe geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Özcebe, H & Bağcı-Bosi, A. T. Türkiye Çocukluk Çağı (7-8yaş) Şişmanlık Araştırması (Cosi-Tur) 2013. Editörler: Seçil Özkan, Hilal Özcebe, Nazım Yardım, Ayşe Tülay Bağcı Bosi), Ankara: Sistem Ofset,2014;1.
 • 2. WHO Healthy Diet Key Facts. 2015, https://www.who. int/nutrition/publications/nutrientrequirements/healthydiet_ factsheet394.pdf Erişim tarihi:02.03.2019
 • 3. Neumark-Sztainer D, Larson NI, Fulkerson JA, Eisenberg ME, Story M. Family meals and adolescents: What have we learned from Project EAT (Eating Among Teens)? Public Health Nutr.2010;13(7):1113-1121.
 • 4. Faught E., Vander Ploeg K., Chu Y.L., Storey K., Veugelers P.J. The influence of parental encouragement and caring about healthy eating on children’s diet quality and body weights. Public Health Nutr. 2015;19;22–829.
 • 5. Berge JM, Wall M, Larson N, Forsyth A, Bauer KW, Neumark Sztainer D. Youth dietary intake and weight status: Healthful neighborhood food environments enhance the protective role of supportive family home environments. Health Place.2014;26:69-77.
 • 6. Woodruff SJ, Hanning RM, McGoldrick K, Brown KS. Healthy Eating Index-C is positively associated with family diner frequency among students in grades from Southern Ontario, Canada. Eur J Clin Nutr. 2010;64(5):454-460.
 • 7. Vaughn AE, Ward DS, Fisher JO, et al. Fundamental constructs in food parenting practices: A content map to guide future research. Nutr Rev.2016:74(2):98-117
 • 8. Slater J, Sevenhuysen G, Edginton B, O’Neil J. Trying to make it all come together: Structuration and employed mothers’ experience of family food provisioning in Canada. Health Promot Int. 2012;27(3):405-415.
 • 9. Story, M. Sherwood, N. E., Himes, J. H., Davis, M., Jacobs, D. R., Cartwright, Y., ... & Rochon, J. An after-school obesity prevention program for African-American girls: The Minnesota GEMS pilot study. Ethnicity and Disease, 2003;13(1),
 • 10. Özcebe, H. Üner, S. Arslan, U., Ünlü, H., Yardım, M., Araz, Ö., Huang T., Bilir, N. Beslenme ve Fiziksel Aktivite Ölçekleri: Çocuk ve Erişkinlerde Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Sonuçları. Ed: Sarp Üner, 2017, Ankara
 • 11. Aktürk Z, Acemoğlu H. Tıbbi araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik. Dicle Tıp Dergisi 2012;39(2):316-319.
 • 12. Hooper D, Coughlan J, Mullen M. Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods 2002;6(1):53-60
 • 13. Feinian Chen F, Curran PJ, Bollen KA, Kirby J, Paxton P. An empirical evaluation of the use of fixed cutoff points in RMSEA test statistic in structural equation models. Sociological Methods & Research 2008;36(4):462-494.
 • 14. Hume C, Ball K, Salmon J. Development and reliability of a self-report questionnaire to examine children’s perceptions of the physical activity environment at home and in the neighborhood. The international journal of behavioral nutrition and physical activity. 2006;3(16).
 • 15. Sim J, Wright C: Research in health care: concepts, designs and methods. 1st ed. United Kingdom, Stanley Thornes Publishers 2000.
 • 16. Horne R, Hankins M, Jenkins R. The Satisfaction with Information about Medicines Scale (SIMS): a new measurement tool for audit and research. Quality in healthcare 2001; 10: 135-140.
 • 17. Schober P, Boer C, Schwarte LA. Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. Anesthesia and analgesia 2018; 126(5): 1763–1768.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.