Mehmet BALBABA
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Mehmet CANLEBLEBİCİ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Ülkü ÇELİKER
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Mustafa BÜLBÜL
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 27Sayı: 4ISSN: 1300-4786Sayfa Aralığı: 243 - 245Türkçe

44 0
Olası Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığında Tek Taraflı Nöroretinit
Vogt-Koyanag-Harada Hastalığı göz, işitme sistemi, meninks ve cildi etkileyebilen granülomatöz enflamatuvar bir hastalıktır. Çoğun -lukla karakteristik bulgularla ortaya çıkmakla birlikte, atipik olgular da bildirilmiştir. Bu olgu raporunda tek taraflı görme kaybı ilebaşvuran, klinik muayenesinde sol gözde nöroretinit izlenen ve yapılan tetkikler sonucu olası Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı tanısıkoyulan hastayı sunmayı amaçladık. Vogt-Koyanagi Harada Hastalığı, tek taraflı nöroretinitin nadir bir sebebi olabilir ve nöroretinitinayırıcı tanısında düşünülmelidir.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. O’Keefe GAD. Rao NA. Vogt-Koyanagi-Harada disease. Surv Ophthalmol. 2017;62(1):1-25.
  • 2. Ceylan OM. Uysal Y. Türk A. Gökçe G. Erdurman FC. Sobacı G. Vogt-Koyanagi-Harada Sendromlu Olguların Klinik Özellikleri. Turk Oftalmol Derg. 2010;40(5):250-4.
  • 3. Çakar Özdal P. Vogt-Koyanagi-Harada hastalığında güncel tanı ve tedavi yaklaşımları. Tuğal Tutkun İ, editör. Üveit Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: T Klin; 2019; 55-64.
  • 4. Nakao K. Abematsu N. Mizushima Y. Sakamoto T. Optic disc swelling in Vogt-Koyanagi-Harada disease. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(4):1917-22.
  • 5. Parlak M. Dönmez O. Söylemezoğlu ZÖ. Yaman A, Öner FH. Saatci AO. Vogt-Koyanagi-Harada sendromu: Retrospektif olgu serisi. Ret-Vit 2012;20(3):193-8.
  • 6. Neves A. Cardoso A. Almeida M. Campos J, Campos A. Castro Sousa JP. Unilateral Vogt-Koyanagi-Harada disease: A clinical case report. Case Rep Ophthalmol. 2015;6(3):361-5.
  • 7. Agrawal A. Biswas J. Unilateral Vogt-Koyanagi-Harada disease: Report of two cases. Middle East Afr J Ophthalmol. 2011; 18(1):82-4.
  • 8. Abdelhakim A. Rasool N. Neuroretinitis: a review. Curr Opin Ophthalmol. 2018;29(6):514-9.
  • 9. Pellegrini F. Interlandi E. Prosdocimo G. Vogt-Koyanagi-Harada Disease Presenting as Unilateral Neuroretinits. Neuro-Ophthal - mo . 2018;42(1):11-6.
  • 10. Read RW. Holland GN, Rao NA. et al. Revised diagnostic criteria for Vogt-Koyanagi-Harada disease: report of an international committee on nomenclature. Am J Ophthalmol. 2001;131(5):647- 52.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.