İrem Cansu BİNGÖL
(Özel Yıldız Yağmuru Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Merve YILMAZ MENEK
(Medipol Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yiğit Can BİNGÖL
(Vakıfbank Ebis Genel Müdürlüğü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye)
DEVRİM TARAKCI
(İstanbul Medipol Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-7588 / 2687-4644Sayfa Aralığı: 26 - 32Türkçe

100 0
Sağlıklı Ofis Çalışanlarında Mobil Uygulama Destekli Egzersiz Programının Ağrı, Yaşam Kalitesi ve İş Performansına Etkisi
Amaç: Çalışmamızın amacı, ofis çalışanlarında mobil uygulama tabanlı egzersizlerin ağrı, yaşam kalitesi ve iş performansına etkilerini araştırmak,uygulamanın bir egzersiz alışkanlığı oluşturma yönündeki etkisini ve geleneksel yöntemlere bir alternatif olup olamayacağını saptamaktır.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 60 katılımcı, grup 1 (mobil uygulama grubu) ve grup 2 (egzersiz föy grubu) olarak randomize olarak ikigruba ayrıldı. Her iki gruptaki olgulara 1 ay boyunca uygulayacakları egzersizler her gün 5 tane olmak üzere föy ve mobil uygulama ile sunuldu.Föy grubundaki kişilerden günlük egzersizlerini günde 3 kez yapmaları istendi. Mobil uygulama grubuna ise günde 4 kez belirlediğimiz periyotlarhalinde bildirimler gönderildi. Olguların ağrılı bölgeleri, çalışma yılı, çalışma saati gibi parametreler için “Demografik Bilgiler Formu”, Ağrıyı değer-lendirmek için “Görsel Analog Skala (GAS)”, yaşam kalitesini değerlendirmek için “Nottingham Sağlık Profili (NSP)”, iş performansı değerlendirmekiçin ise “Çalışma Rolü İşlevselliği Anketi” kullanıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 versiyonu kullanıldı.Bulgular: Tedavi sonrası her iki grupta ağrı, yaşam kalitesi ve iş performansı skorlarında anlamlı değişim elde edildi (P < ,05). Grup 1’in ağrı, yaşamkalitesinin duygusal reaksiyonları, uyku, fiziksel aktivite, enerji, toplam skor, genel sağlık hali parametreleri ve iş performansının tüm parametrel-eri grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı daha üstün bulundu (P < ,05).Sonuç: Çalışmamızda ofis çalışanlarında iki farklı yöntemle uygulanan egzersiz programı ağrı, yaşam kalitesi ve iş performansında anlamlı değişimsağlamıştır ve mobil uygulama destekli egzersiz programının ofis çalışanlarında alternatif bir tedavi olabileceği belirtilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Kowalska M, Bugajska J. Health problems among computer wor- kers. Med Pr. 2009; 60(4): 321-325.
 • 2. Rempel DM, Krause N, Goldberg R, Benner D, Hudes M, Goldner GU. A randomized controlled trial evaluating the effects of two workstation interventions on upper body pain and incident musculoskeletal disorders among computer operators. Occup Environ Med. 2006; 63(5): 300-306. [Crossref]
 • 3. Schneider E, Irastorza X, Copsey S.OSH in figures: Work-related muscu- loskeletal disorders in the EU-Facts and Figures. 2010. p.125.
 • 4. Trujillo L, Zeng X. Data entry workers perceptions and satisfacti- on response to the "Stop and Stretch" software program. Work. 2006;27:111-121.
 • 5. Punnet L, Bergqvist U. Visual Display Unit work and upper ext- remity musculoskeletal disorders: a review of epidemiological findings. Stockholm: Arbete Och Hälsa. 1997.p.16.
 • 6. Baker R, Coenen P, Howie E, Williamson A, Straker L. The Short Term Musculoskeletal and Cognitive Effects of Prolonged Sitting During Office Computer Work. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(8):1678. [Crossref]
 • 7. Andersen LL. Effect of physical exercise interventions on muscu- loskeletal pain in all body regions among office workers: A one-ye- ar randomized controlled trial. Manual Therapy. 2010;15(1):100-104. [Crossref]
 • 8. Dicianno BE, Parmanto B, Fairman AD, Crytzer TM, Yu DX, Pra- mana G, et al. Perspectives on the evolution of mobile (mHealth) technologies and application to rehabilitation. Physical Therapy. 2015;95(3):397-405. [Crossref]
 • 9. Greenspun H, Coughlin S. mHealth in an mWorld: How mobile technology is transforming health care. Deloitte Center for Health Solutions. 2012.p.1-21.
 • 10. Asklund I, Nyström E, Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, Samuelsson E. Mobile app for treatment of stress urinary in- continence: A randomized controlled trial. Neurourol Urodyn. 2017;36(5):1369-1376. [Crossref]
 • 11. Amerikan Fizik Tedavi Derneği. Telehealth 1997; BOD P03-06-10- 02.Erişim:http://www.apta.org/uploadedFiles/APTAorg/About_ Us/Policies/Practice/Telehea lth.pdf. Erişim Tarihi: 16 Ağustos 201
 • 12. Dicianno BE, Parmanto B, Fairman AD, Crytzer TM, Yu DX, Pra- mana G, et al. Perspectives on the evolution of mobile (mHealth) technologies and application to rehabilitation. Physical Therapy. 2015;95(3):397-405. [Crossref]
 • 13. Laver Fawcett AJ. Principles of Assessment and Outcome Measu- rement for Occupational Therapists and Physiotherapists The- ory, Skills and Application. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 2007.p.28-46.
 • 14. Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual ana- log scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med. 2001;8(12):1153-1157. [Crossref]
 • 15. Küçükdeveci AA, McKenna S, Kutlay S, Gürsel Y, Whalley D, Arasıl T. The development and psychometric assessment of the Tur- kish version of the Nottingham Health Profile. Int J Rehabil Res 2000;23(1):31-38. [Crossref]
 • 16. Irmak A, Bumin G, Irmak R. The cross-cultural adaptation of the work role functioning questionnaire to Turkish. HCI International. 2011;9-14. [Crossref]
 • 17. Franco G, Fusetti L. Bernardino Ramazzini's early observations of the link between musculoskeletal disorders and ergonomic fac- tors. Appl Ergon. 2004;35(1):67-70. [Crossref]
 • 18. Monsey M, Ioffe I, Beatini A, Lukey B, Santiago A, James AB. Incre- asing compliance with stretch breaks in computer users through reminder software. Work. 2003;21:107-111. [Crossref]
 • 19. Chan CCH, Li CWP, Hung L. A standardized clinical series for work-related lateral epicondylitis. J Occ Rehabil. 2000;10:143-152. [Crossref]
 • 20. Shariat A, Lam ET, Kargarfard M, Tamrin SB, Danaee M. The appli- cation of a feasible exercise training program in the office setting. Work. 2017;56(3):421-428. [Crossref]
 • 21. Louw S, Makwela S, Manas L, Meyer L, Terblanche D, Brink Y. Ef- fectiveness of exercise in office workers with neck pain: A syste- matic review and meta-analysis. S Afr J Physiother. 2017;73(1):39. [Crossref]
 • 22. Catana B, Virginia CS. Occupational Therapy in Mental Health a Vision for Participation. Davis Company; 2011.p.331-44.
 • 23. Cottrell MA, Galea OA, O'Leary SP, Hill AJ, Russell TG. Real-time te- lerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2017;31(5):625-638. [Crossref]
 • 24. Greenspun H, Coughlin S. mHealth in an mWorld: How mobile technology is transforming health care. Deloitte Center for Health Solutions; 2012. p.48.
 • 25. Silveira P, van de Langenberg R, van Het Reve E, Daniel F, Casati F, de Bruin ED. Tablet-based strength-balance training to motivate and improve adherence to exercise in independently living older people: a phase II preclinical exploratory trial. J Med Internet Res. 2013;15(8):15. [Crossref]
 • 26. Brand R, Schlicht W, Grossmann K, Duhnsen R. Effects of a physical exercise intervention on employees' perceptions of quality of life: a randomized controlled trial. Soz Praventivmed. 2006;51(1):14- 23. [Crossref]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.