Elif Daşcı SÖNMEZ
(Millî Eğitim Bakanlığı)
Necati CEMALOĞLU
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 27ISSN: 2148-7537Sayfa Aralığı: 63 - 82Türkçe

44 0
Okullaşma Sürecinde Uzaktan Evde Eğitime Geçiş
Uzaktan eğitim uygulamaları ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerin aynı veya farklı zamanlarda mekândan bağımsız olarak öğrenme süreçlerini gerçekleştirmesi mümkün olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, okullaşma sürecinde uzaktan evde eğitime (homeschooling) geçiş sürecini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle uzaktan eğitimin tarihsel gelişimine yönelik literatür ele alınmıştır. Daha sonra Dünya’nın maruz kaldığı Covid-19 pandemisi koşullarında MEB’in izlediği politika ve stratejilere yer verilmiş ve bu süreçte “sosyal mesafe”ye en uygun yöntem olarak tercih edilen ve uzaktan eğitimin bir türü olan çevrim içi öğrenme bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu öğretim türünün çeşitli faktörlere ve eğitim kademelerine göre etkisi incelenerek, çevrim içi eğitime ilişkin yeterlikler ifade edilmiş ve dezavantajlı aile çocuklarının eğitime erişimi konusundaki endişeler ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada, pandemi dönemindeki öğrenme deneyimlerinin eğitim sistemleri üzerinde kalıcı bir etkisi olabileceği ve gelecekte okullarda yüz yüze eğitim hizmetlerinin kesintiye uğraması durumunda, öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için uzaktan öğrenmeye yumuşak bir geçiş sağlamanın gerekli olduğuna yönelik çıkarımlar yapılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Amerikan Pediatri Akademisi (The American Academy of Pediatrics). “Media and Young Minds”. Pediatrics. 138/5 (2016): 1-8.
 • Anadolu Üniversitesi. “Kurumsal: Hakkında”. Erişim 29 Temmuz, 2020. https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/kurumsal/hakkinda.
 • Anadolu Üniversitesi. “Kampüste Olanaklar: Engelli Öğrenci Olanakları”. Erişim 29 Temmuz, 2020. https://www.anadolu.edu.tr/kampuste-yasam/kampusteolanaklar/engelli-ogrenci-olanaklari.
 • Andrade, Maureen S. “Teaching Online: A Theory-based Approach to Student Success”. Journal of Education and Training Studies. 3/5 (2015): 1-9.
 • Artino, Anthony R. “Online Learning: Are Subjective Perceptions of Instructional Context Related to Academic Success”. The Internet and Higher Education. 12/3 (2009): 117-125.
 • Avrupa Konseyi. “COVID-19 Nedeniyle Alınan Evde Kalma Önlemleri, Kadın ve Çocuklara Karşı Şiddet Riskini Artırabilir”. Erişim 9 Eylül, 2020. https://www.coe.int/tr/web/ankara/-/covid-19-and-isolation-at-home-mayincrease-the-risk-of-violence-for-women-and-children.
 • Bay, Erdal. “Covid-19 Sürecinde Yüz yüze Eğitim Sorunu”. https://www.haber342.com/koseyazisi/covid-19-surecinde-yuz-yuze-egitimsorunu-yazisi-393.html. (erişim 21.09.2020).
 • Bielick, Stacey, Kathryn Chandler ve Stephen P. Broughman. Homeschooling in the United States: 1999 (NCES 2001–033). Washington, DC: National Center for Education Statistics U.S. Department of Education, 2001.
 • Bozkurt, Aras. “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını”. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 3/2 (2017): 85-124.
 • Broom, Douglas. “The World Economic Forum-Homeschooling During the Coronavirus Pandemic Could Change Education Forever, Says the OECD”. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-homeschoolingtechnology-oecd/. (erişim 13.07.2020).
 • Calvert Eğitim. “Homeschooling Pros and Cons”. Erişim 2 Ağustos, 2020. https://www.calverteducation.com/should-i-homeschool/homeschoolingpros-and-cons.
 • Collom, Ed. “The Ins and Outs of Homeschooling: The Determinants of Parental Motivations and Student Achievement”. Education and Urban Society. 37/3 (2005): 307–335.
 • Çetinkaya Aydın, Gamze. “COVID-19 Salgını Sürecinde Öğretmenler”. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler. (erişim 09.09.2020).
 • Dewey, John, Jo Ann Boydston ve Ralph Ross. The Middle Works of John Dewey, Volume 13, 1899-1924: 1921-1922, Essays on Philosophy, Education, and the Orient. Southern Illinois University Press, 1983.
 • Diker Coşkun, Yelkin. “Eğitimin İçeriği: Eğitim İzleme Raporu 2020”. Eğitim Reformu Girişimi. https://www.egitimreformugirisimi.org/egitim-izlemeraporu-2020-egitimin-icerigi/. (erişim 01.11.2020).
 • FernUniversitat in Hagen. “Fakultäten und Einrichtungen”. Erişim 30 Haziran, 2020. https://www.fernuni-hagen.de/universitaet/fakultaeten-und-einrichtun gen.shtml.
 • Gökmen, Emrah. “Evde Kalınan Zaman İçerisinde Teknoloji Bağımlılığa Dikkat”. https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/evde-kalinan-zaman-icerisindeteknoloji-bagimliliga-dikkat-/1786067. (erişim 09.09.2020).
 • Green, Christa L. ve Kathleen V. Hoover-Dempsey. “Why do Parents Homeschool? A Systematic Examination of Parental Involvement”. Education and Urban Society. 39/2 (2007): 264–285.
 • Gunawardena, Charlotte N. ve Marina S. McIsaac. “Distance Education”, Handbook of Research on Educational Communications and Technology. J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen ve M. J. Bishop. New York: Springer, 2014.
 • Kanuka, Heather ve Dianne Conrad. “The Name of the Game: Why Distance Education Says It All”. Quarterly Review of Distance Education. 4/4 (2003): 385–393.
 • Klusemann, D. Gies. “Contextualization and Localization in e-Content Production” Proceedings of the First International Conference on Educational Technology in Cultural Context, University of Joensuu, Finland, September 02-03, 2003.
 • Ku, Heng-Yu ve Linda L. Lohr. “A Case Study of Chinese Students’ Attitudes toward Their First Online Learning Experience”. Educational Technology Research and Development. 51/3 (2003): 94-102.
 • Laaser, Wolfram. “Economics of Distance Education Reconsidered”. Turkish Online Journal of Distance Education. 9/3 (2008): 121-129.
 • Lyman, Isabel. “Homeschooling: Back to the Future?” Policy Analysis. 294 (1998): 1-22.
 • Mader, Jackie. “Online Preschool: Does It Work?”. https://www.pbs.org/news hour/education/online-programs-are-filling-a-preschool-gap-experts-warnits-no-substitute-for-face-to-face-learning. (erişim 05.08.2020).
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). “Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu”. Erişim 6 Temmuz, 2020a. http://www.hbo.gov.tr/OgrenmeFirsatlari/MTAO.
 • MEB. “Koronavirüs Travmasına Karşı Psikososyal Destek Rehberleri”. Erişim 24 Temmuz, 2020. http://www.meb.gov.tr/koronavirus-travmasina-karsipsikososyal-destek-rehberleri/haber/20605/tr.
 • MEB. “Açık Öğretim Lisesi: Tarihçe”. Erişim 29 Temmuz, 2020c. http://aol.meb. gov.tr/www/okulumuz/icerik/1.
 • Miller, Andrew. “Summative Assessment in Distance Learning”. https://www.edu topia.org/article/summative-assessment-distance-learning. (erişim 10.08.2020).
 • Milliyet. “Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! Uzaktan eğitim nasıl olacak?”. 29.08.2020. Erişim 9 Eylül, 2020. https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sondakika-milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-uzaktan-egitim-aciklamasi-6292822.
 • Moore, Michael G. ve Greg Kearsley. Distance Education: A Systems View of Online Learning. Canada: Wadsworth Publishing, 3. bs., 2012.
 • Moreno, Juan Manuel ve Lucas Gortazar. “Schools’ Readiness for Digital Learning in the Eyes of Principals. An Analysis from PISA 2018 and Its Implications for the COVID19 (Coronavirus) Crisis Response”. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/education/schools-readiness-digital-learnin g-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its. (erişim 21.07.2020).
 • Olson, Tatana M. ve Robert A. Wisher. “The Effectiveness of Web-Based Instruction: An Initial Inquiry”. International Review of Research in Open and Distance Learning. 3/2 (2002): 1-17.
 • Özer, Mahmut. “Educational Policy Actions by the Ministry of National Education in the times of COVID-19”. Kastamonu Education Journal. 28/3 (2020): 1124- 1129.
 • Palloff, Ena M. ve Keith Pratt. Lessons from the Cyberspace Classroom: The Realities of Online Teaching. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.
 • Phipps, Ronald ve Jamie Merisotis. Quality on the Line: Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education. Washington, DC: The Institute for Higher Education Policy, 2000.
 • Picciano, Anthony G. ve Jeff Seaman. K-12 Online Learning: A Survey of U.S. School District Administrators. USA: Babson Survey Research Group, 2007.
 • Pillay, Hitendra, Kym Irving ve Megan Tones. “Validation of the Diagnostic Tool for Assessing Tertiary Students’ Readiness for Online Learning”. High Education Research & Development. 26/2 (2007): 217-234.
 • Reimers, Fernando M. “What the Covid-19 Pandemic Will Change in Education Depends on the Thoughtfulness of Education Responses Today”. https://www.worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/16727/% E2%80%9Cwhat-the-covid-19-pandemic-will-change-in-education-dependson-the-thoughtfulness-of-education-responses-today%E2%80%9D-byfernando-m-reimers. (erişim 16.07.2020).
 • Rena, Ravinder. “Challenges in Introducing Distance Education Programme In Eritrea: Some Observations and Implications”. Turkish Online Journal of Distance Education. 8/1 (2007): 191-205.
 • Robinson, Marcene. “COVID-19 Lockdowns Worsen Childhood Obesity”. http://www.buffalo.edu/news/releases/2020/06/009.html. (erişim 09.09.2020). Simonson, Michael, Susan Zvacek ve Sharon Smaldino. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing, 7. bs., 2019.
 • Smith, Theodore C. “Fifty-One Competencies for Online Instruction”. The Journal of Educators Online. 2/2 (2005): 1-18.
 • Tam, Gloria ve Diana El-Azar. “The World Economic Forum-3 Ways the Coronavirus Pandemic Could Reshape Education”. https://www.weforum. org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-whatchanges-might-be-here-to-stay. (erişim 13.07.2020).
 • T.C. Resmî Gazete. “Mektupla Öğretim Merkezi Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği”. Sayı: 15252, 22.5.1975.
 • T.C. Resmî Gazete. “Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”. Sayı: 17760, 20.7.1982.
 • UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia). “Oferta de Grados Universitarios Oficiales 2020/2021”. Erişim 30 Haziran, 2020. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1643102&_dad=portal&_schema= PORTAL.
 • UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü). “Education: From Disruption to Recovery”. Erişim 13 Temmuz, 2020. https://en.unesco.org/ covid19/educationresponse.
 • UNESCO. “Uzaktan Eğitim Çözümlerini Planlamak için 10 Öneri”. Erişim 13 Temmuz, 2020. http://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/1453.
 • UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu). “Çocukların En Az Üçte Biri Uzaktan Eğitime Katılamıyor”. Erişim 9 Eylül, 2020. https://www. unicefturk.org/yazi/koronavirus_egitimeerisim.
 • Üsküdar Üniversitesi. “ÜSUZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Hakkında”. Erişim 4 Ağustos, 2020. https://uskudar.edu.tr/tr/ uzaktan-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi-hakkinda.
 • Weigel, Van. “E-Learning and the Tradeoff between Richness and Reach in Higher Education”. Change. 33/V (2000): 10-15.
 • YEĞİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü). “EBA Nedir?”. Erişim 24 Temmuz, 2020. http://www.eba.gov.tr/#/anasayfa.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurulu). “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”. Erişim 29 Temmuz, 2020. https://www.yok. gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Uzaktan_ogretim/yukseko gretim_kurumlarinda_uzaktan_ogretime_iliskin_usul_ve_esaslar.pdf.
 • Zhang, Zuochen ve Richard F. Kenny. “Learning in an Online Distance Education Course: Experiences of Three International Students”. International Review of Research in Open and Distance Learning. 11/1 (2010): 17-36.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.