Nagihan KOLKIRAN
(Celal Bayar Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Ferhat EKİNCİ
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Atike Pınar ERDOĞAN
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Cihan GÖKTAN
(Celal Bayar Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Gamze GÖKSEL
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Ahmet DİRİCAN
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 1304-7949Sayfa Aralığı: 243 - 246Türkçe

21 0
Vena Kava Süperior Sendromuyla Tanı Alan Yüksek Dereceli Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu
Nöroendokrin tümör, nöroendokrin hücrelerden köken alan nadir tümörlerdir. Bu tümörler köken aldıkları organın özelliklerini taşımalarına rağmen hepsi ortak nöroendokrin yapı gösterir. Akciğerin nöroendokrin tümörlerinde, tümörün yeri ve agresifliği klinik özelliklerini belirler. Merkezi yerleşimli nöroendokrin tümörlerde tekrarlayan enfeksiyonlar, göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, pnömöni ve vena kava superior sendromu gelişebilirken; periferik yerleşimli olanlar genellikle insidental olarak saptanır. Bu makalede, akciğer nöroendokrin tümör nedeniyle vena kava süperior sendromu gelişen olgunun tanısal süreci ve prognozu sunulmuştur. 59 yaş kadın hasta tarafımıza üç haftadır olan kolda şişlik ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Yapılan görüntüleme tetkiklerinde mediastende konglomere lenfadenopati, sağ paratrakeal bölgede vena kava süperiora belirgin bası oluşturan ve vena kava içerisine uzanan lenfadenopati saptanması üzerine vena kava süperior sendromu ön tanısı ile interne edildi. Hastaya steroid ve diüretik tedavisi başlandı. Yapılan biyopside yüksek dereceli nöroendokrin tümör saptanması üzerine karboplatin-etoposid kemoterapisi ve radyoterapi uygulandı. Tedavi altında görüntüleme tetkiki sonuçlarında belirgin regresyon saptanan hasta tedavisinin 2.ayında pulmoner emboli nedeniyle kaybedildi.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Kapalı
 • 1. Yao, JC, Hassan, M, Phan, A, et al. One hundred years after “carcinoid”: epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States, Journal of Clinical Oncology, 2008, 26, 3063-3072.
 • 2. Volante, M, Gatti, G, Papotti, M, Classification of lung neuroendocrine tumors: lights and shadows, Endocrine, 2015, 50(2), 315-319.
 • 3. Hendifar, AE, Marchevsky, AM, Tuli, R, Neuroendocrine tumors of the lung: Current challenges and advances in the diagnosis and management of well- differenriated disease, Journal of Thoracic Oncology, 2016, 3, 425-436.
 • 4. Rice, TW, Rodriguez RM, Light, RW, The superior vena cava syndrome: clinical characteristics and evolving etiology, Medicine (Baltimore), 2006, 85(1), 37.
 • 5. Yellin, A, Rosen, A, Reichert, N, Lieberman, Y, Superior vena cava syndrome, The myth--the facts, American Review Respiratory Disease. 1990,141(5 Pt 1),1114.
 • 6. Schraufnagel, DE, Hill, R, Leech, JA, Pare, JA, Superior vena caval obstruction, Is it a medical emergency? The American Journal of Medicine, 1981, 70(6), 1169.
 • 7. Friedman, T, Quencer, KB, Kishoer, SA, Winokur, RS, Madoff, DC, Malignant venous obstruction: Superior vena cava syndrome and beyond. Seminars in Interventional Radiology, 2017, 34(4), 398.
 • 8. Kalra, M, Sen, I, Gloviczki, P, Endovenous and operative treatment of superior vena cava syndrome, Surgical Clinics of North America, 2018, 98(2), 321.
 • 9. García Mónaco, R, Bertoni, H, Pallota, G, Lastiri, R, Varela, M, Beveraggi, EM, Vassallo, BC, Use of self-expanding vascular endoprostheses in superior vena cava syndrome, European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2003, 24(2), 208.
 • 10. Yu, JB, Wilson, LD, Detterbeck, FC, Superior vena cava syndrome: a proposed classification system and algorithm for management, Journal of Thoracic Oncology, 2008, 3(8), 811-4.
 • 11.Wan, JF, Bezjak, A, Superior vena cava syndrome, Hematology/Oncology Clinics of North America, 2010, 24,501-13.
 • 12. Mesko, SM, Rosenthal, KJ, Boasberg, PD, Omid, H, BRAF-Targeted therapy to treat superior vena cava syndrome in patient with metastatic cancer, Journal of Clinical Oncology, 2015, 33, 101-103.
 • 13. Rowell, NP, Gleeson, FV. Steroids, radiotherapy, chemotherapy and stents for superior vena caval obstruction in carcinoma of the bronchus, Clinical Oncology Journal (The Royal College of Radiologists), 2002, 14(5), 338-51.
 • 14. Armstrong, BA, Perez, CA, Simpson, JR, Hederman, MA. Role of irradiation in the management of superior vena cava syndrome, International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, 1987, 13, 531–539.
 • 15. Nicholson, AA, Ettles, DF, Arnold, A, Greenstone, M, Dyet, JF. Treatment of malignant superior vena cava obstruction: metal stents or radiation therapy, Journal of Vascular and Interventional Radiology, 1997, 8, 781–788.
 • 16. Mose, S, Stabik, C, Eberlein, K, Ramm, U, Bottcher, HD, Budischewski, K. Retrospective analysis of the superior vena cava syndrome in irradiated cancer patients, Anticancer Res, 2006, 26, 4933–4936.
 • 17. Ostler, PJ, Clarke, DP, Watkinson, AF, Gaze, MN, Superior vena cava obstruction: a modern management strategy, Clinical Oncology Journal (The Royal College of Radiologists), 1997, 9, 83–89
 • 18. Davenport, D, Ferree, C, Blake, D, Raben, M, Radiation therapy in the treatment of superior vena caval obstruction, Cancer, 1978 ,42(6), 2600-3.
 • 19. De Jager, CP, Rutten, MJ, Lips, DJ. “Benign” superior vena cava syndrome, Intensive Care Medicine, 2013, 39, 572–573.
 • 20. Straka, C, Ying, J, Kong FM et al. Review of evolving etiologies, implications and treatment strategies for the superior vena cava syndrome, SpringerPlus, 2016, 5, 229.
 • 21. National Comprehensive Cancer Network, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Neuroendocrine and Adrenal Tumors, Version 2, 2018.
 • 22. Martins, SJ, Pereira, JR, Clinical factors and survival in non-small cell lung cancer, American Journal of Clinical Oncology, 1999, 22, 453- 7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.