Eda ÇOBAN
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Helin Cansu SERİNDAĞ
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Eda SALİHOĞLU KARA
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Hakan SELCUK
(Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroradyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Fulya EREN
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Vasfiye Burcu ALBAY
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Aysun SOYSAL
(Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 58Sayı: 1ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 73 - 76Türkçe

61 0
Ülkemizde Endemik Bir Zoonoz Nedeni; Tularemi’ye Bağlı Santral Sinir Sistemi Vasküliti
Tularemi bakteriyel zoonotik bir hastalıktır. Etyolojik ajan gram negatif bir kokobasil olan Francisella tularensis’tir. Türkiye’nin de bazı bölgelerinde salgınlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Klinik formları; ülseroglandüler veya glandüler, oküloglandüler, orofaringeal, solunum ve tifoidal formlardır. Nörolojik tutulum nadirdir; literatürde en sık menenjit ve ensefalit kliniği ile bildirilmiş olgular bulunmaktadır.Kırk iki yaşındaki olgumuzda, akut gelişen nörolojik bulgular nedeniyle, öncelikle demyelinizan hastalık, iskemik serebrovasküler hastalık, vaskülit düşünülmüştür. Sistemik muayenede tespit edilen lenfadenopatilerden yola çıkarak tularemi infeksiyonu saptanmıştır. İskemik inmeye neden olabilecek bir etyolojik faktör tespit edilmemiş, demyelinizan hastalık dışlanmıştır. Dijital substraksiyon anjiografide damar duvarlarında kontür düzensizlikleri vaskülitle uyumlu bulunmuştur. Tedavi ile lezyonlar kısmen gerilemiş, tedaviye ara verilmesi ile yeni bir enfarkt gelişmiştir. Tüm bulgular hastada sorumlu etkenin Francisella tularensis olduğunu ves tularemi infeksiyonuna bağlı santral sinir sistemi vasküliti olabileceğini düşündürmüştür.Olgumuz literatürde benzerinin olmaması nedeniyle sunuma değer bulunmuştur.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Kılıç A, Doğanay M. Tularemia: A re-emerging disease. Ankara Üniv Vet Fak Derg 2013;60:275–280. [CrossRef]
 • 2. Byington CL, Bender JM, Ampofo K, Pavia AT, Korgenski K, Daly J, Christenson JC, Adderson E. Tularemia with vesicular skin lesions may be mistaken for infection with herpes viruses. Clin Infect Dis 2008;47:e4–e6. [CrossRef]
 • 3. Schutze GE, Jacobs RF. Tularemi (Francisella tularensis). In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2004. pp.937–939.
 • 4. Celebi G, Baruönü F, Ayoğlu F, Cinar F, Karadenizli A, Uğur MB, Gedikoğlu S. Tularemia, a reemerging disease in Northwest Turkey: epidemiological investigation and evaluation of treatment responses. Jpn J Infect Dis 2006;59:229–234.
 • 5. World Health Organization, Epidemic and Pandemic Alert and Response. WHO Guidelines on Tularaemia, 2007. http://www.who.int/csr/resources/ publications/WHO_CDS_EPR_2007_7.pdf
 • 6. Kilic S, Yesilyurt M. Tularemia: A General Overview on Current Treatment Options. Klimik J 2011;24:2–10. [CrossRef]
 • 7. Pechous RD, McCarthy TR, Zahrt TC. Working toward the future: Insights into Francisella tularensis pathogenesis and vaccine development. Microbiol Mol Biol Rev 2009:73:684–711. [CrossRef]
 • 8. Contentin L, SoreT J, Zamfir O, Gontier O, Lherm T, Hamrouni M, Ouchenir A, Monchamps G, Kalfon P. Francisella tularensis meningitis. Med Mal Infect 2011;41:556–558. [CrossRef]
 • 9. Hofinger DM, Cardona L, Mertz GJ, Davis LE. Tularemic meningitis in the United States. Arch Neurol 2009;66:523–527. [CrossRef]
 • 10. Oksi J, Kalimo H, Marttila RJ, Marjamäki M, Sonninen P, Nikoskelainen J, Viljanen MK. Inflammatory brain changes in Lyme borreliosis. A report on three patients and review of literature. Brain 1996;119:2143–2154. [CrossRef]
 • 11. Miklossy J, Kuntzer T, Bogousslavsky J, Regli F, Janzer RC. Meningovascular form of neuroborreliosis: similarities between neuropathological findings in a case of Lyme disease and those occurring in tertiary neurosyphilis. Acta Neuropathol 1990;80:568–572. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.