Nihan Uygur KÜLCÜ
(Zeynep Kamı̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Özlem ERDEDE
(Zeynep Kamı̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Mahmut DOĞRU
(Zeynep Kamı̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Gökçe Ezgi ERASLAN
(Zeynep Kamı̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Erdal SARI
(Zeynep Kamı̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Feyza Mediha YILDIZ
(Zeynep Kamı̇l Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 51Sayı: 3ISSN: 1300-7971 / 2148-4864Sayfa Aralığı: 168 - 170Türkçe

21 0
Lamotrigine Bağlı Olası Dress Sendromu: Olgu Sunumu
DRESS Sendromu (Drug Rush with Eosinophilia and Systemic Symptoms) ilaç ilişkili döküntü, hematolojik anormal-likler (eozinofili, atipik lenfositoz), lenfadenopati, iç organ tu-tulumları (karaciğer, böbrek, akciğer) ile seyreden nadir, hayatı tehdit edebilen hipersensitivite reaksiyonudur. Antiepileptik la-motrigin tedavisi başlandıktan on dört gün sonra döküntüsü ve ateşi gelişen DRESS Sendromu olduğu düşünülen ergen bir kız hastayı sunduk.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1- Shear NH, Spielberg SP. Anconvulsant hypersensitivity syndrome. In vitro assessment of risk. J Clin Invest 1988; 82 (6):1826-32.
 • 2- Halevy S, Feuerman EJ. Pseudolymphoma syndrome.Dermatologica 1977;155: 321.
 • 3- Kardaun SH, Sidoroff A, Valeyrie-Allanore L, Liss Y, Chu CY, Creamer D, ve ark. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms(DRESS): an original multisystem advers drug reaction.Results from the prospective RegiSCAR study. Br J Dermatol 2013; 169(5):1071-80.
 • 4- Wang XQ, Lv B, Zhang X, Yu Sy, Huang XS, Zhang JT, ve ark.Lamotrigine induced DIHS/ DRESS: Manifestations, treatment, and outcome in 57 patients. Clin Neurol Neurosurg 2015; 138:1-7.
 • 5- Büyüköztürk S, Kekik Ç, Gökyiğit AZ, Tezer Filik FI, Karakaya G, Saygı S, ve ark. Cutaneous drug reactions to antiepileptic drugs and relation with HLA alleles in the Turkish population. Eur Ann Allergy Clin Immunol 2018; 50(1): 36-41.
 • 6- De Luca F, Losappio LM, Mirone C, Schroeder JW, Citterio A, Aversano MG, ve ark. Tolerated drugs in subjects with severe cutaneous adverse reactions (SCARs) induced by anticonvulsants and review of the literature. Clin Mol Allergy 2017;15:16. doi: 10.1186/s12948-017-0072-5. eCollection 2017
 • 7- Ramirez E, Medrano-Casique N, Tong Hy, Bellon T, Cabanas R, Fiandor A, ve ark. Eosinophilic drug reactions detected by a prospective pharmacovigilance programme in a tertiary hospital. BR J Clin Pharmacol 2017; 83(2): 400-415.
 • 8- Sasidhararnpillai S, Sabitha S, Riyaz N, Binitha MP, Muhammed K, Riyaz A, ve ark. Drug reaction with eosinophilia anda systemic symptoms in children: a prospective study. Pediatr Dermatol 2016; 33(2):e162-5. Doi: 10.1111/pde.12803.
 • 9- Erdem SB, Nacaroglu HT, Bag O, Karkiner CS, Korkmaz HA, Can D. DRESS Syndrome associated with type 2 diabetes in a child. Cent Eur J Immunol 2015; 40(4):493-6.
 • 10- Yazıcıoğlu M. Çocukluk çağında ilaç alerjilerine yaklaşım. Türk Ped Arş 2014; 49: 99-103.
 • 11- Brockow K, Romano A, Blanca M, Ring J, Pichler W, Demoly P. General considerations for skin test procedures in the diagnosis of drug hypersensitivity. Allergy 2002; 57(1): 45-51.
 • 12- Aberer W, Bircher A, Romano A, Blanca M, Campi P, Fernandez J, et al. Drug provocation testing in the diagnosis of drug hypersensitivity reactions. Allergy 2003; 58 (9): 854-63.
 • 13- Funck-Brentano E, Duong TA, Bouvresse S, Bagot M, Wolkenstein P, Roujeau JC, et al. Therapeutic management of DRESS: a retrospective study of 38 cases. J Am Acad Dermatol 2015; 72 (2): 246-252.
 • 14- Kaykı G, Özsürekçi Y, Arslanoğlu E, Akın MŞ, Saçkesen C, Orhan D, et al. DRESS Sendromu: Bir olgu sunumu. J Pediatr Inf 2016; 10: 99-103.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.