Damla BALCI
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta,Türkiye)
Ali TÜRK
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 15Sayı: 8ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 3389 - 3400Türkçe

57 0
Covid-19 Sonrası Kent Planlamasında Yaşanacak Olası Değişimler Üzerine
Bu makale çalışması; 2020 yılının bahar aylarının başında, tüm Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını yaşanırken, kentlilerin kentsel kullanımlara yönelik değişimlerinin kent planlaması disiplinince sorgulanması amacı ile hazırlanmıştır. Bu çerçeve içerisinde, Covid-19 salgının kentsel yaşam alanlarında ve kentlilerin alışkanlıklarında yarattığı etkiler ve olası sonuçları üzerine düşünceler aktarılmaktadır. Makale çalışması içerisinde, salgının sürecinin uzun olduğu ve sonu henüz görünmeyen biraşamasında yer alındığı düşünülerek mümkün olduğunca “olası” değişimler sıralanmaktadır. Dünya ülkeleri ve Türkiye’nin pandemi düzeyinde bir kriz ile mücadele ettiği süreçte hazırlanmış olan bu makale çalışması şehir planlama ve diğer disiplinler içerisinde yer alan akademik çevrelerce geniş bir literatür kaynağı yerine, kaynağının büyük bir kısmını sürecin içerisinden alan özgün bir araştırma çalışması örneği sunmaktadır. Bu bağlamda makale çalışmasında, kent planlamanın yaşayacağı bu değişimlerin sürecin içerisinde bir kentli ve bir şehir plancısı gözüyle değerlendirilmesi yöntemi esas alınmaktadır. Kent planlama alanında yaşanacak olası kentsel değişimlerin sıralaması yapılırken tüm kent ölçeğinde değerlendirilmiş ve kentsel yaşamda bütünden gelecek şekilde bağlantılı bir şekilde oluşturulmuştur. Bu olası kentsel değişimler ve kent planlama odaklı fikirler, yenilenmeye açık görüş ve öneriler sunmaktadır. Sürecin sonuçlarının ve kentli kullanımlarının ilerleyişinin henüz görülmediği hesaba katılarak, değerlendirilmelerde esneklik veya farklı bir alternatif bırakılmaktadır. Makale çalışması ile kent planlama anlayış ve işleyişinin kentli alışkanlıkları değiştiği müddetçe her zaman değişime açık olduğu ortaya konmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ahsan, M.M. (2020).Strategic decisions on urban built environment to pandemics in Turkey: Lessons from COVID-19. Journal of Urban Management,9(3),281–285. https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.07.001
 • Alter, L.(2020,08 Nisan).Urban Design After the Coronavirus. Treehugger. https://www.treehugger.com/urban-design-after-coronavirus-4848013
 • Berg, R.(2020,10 Nisan).How Will COVID-19 Affect Urban Planning?.TheCityFix. https://thecityfix.com/blog/will-covid-19-affect-urban-planning-rogier-van-den-berg/
 • Bliss, L.(2020,03 Nisan). Mapping How Cities Are Reclaiming Street Space. Bloomberg Citylab. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-03/how-coronavirus-is-reshaping-citystreets
 • Davies, A. (2020,13 Nisan). The pandemic could be an opportunity to remake cities. Wired. https://www.wired.com/story/pandemic-opportunity-remake-cities/
 • De-Vriees,J., Lu,D., & Dans,G. (2020, April 03).Location Data Says It All: Staying at Home During Coronavirus Is a Luxury.The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/03/us/coronavirus-stay-home-rich-poor.html
 • Dietz, L., Horve, P. F., Coil, D. A., Fretz,M., & Eisen,J.A., Wymelenberg,K.V.(2020). 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce Transmission. Msystem, (5)2. https://doi.org/10.1128/mSystems.00245-20
 • Ersoy, M. (2005). Türkiye’de Kent Planlamasının Güncel Sorunları. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nde sunulan bildiri, 137-144.
 • Honey-Roses, J., Anguelovski, I., Bohigas, J., Chireh, V., Daher, C., Konijnendijk, Litt, J., Mawani, V., McCall, M.,Orellana,A.,Oscilowicz,E.,Sánchez,U.,Senbel,M.,Tan,X., Villagomez,E.,Zapata,O.,Nieuwenhuijsen,M., (2020). The Impact of COVID-19 on Public Space: A Review of the Emerging Questions. https://doi.org/10.31219/osf.io/rf7xa
 • Klaus, I. (2020,06 Mart). Pandemics are also an urban planning problem. Citylab. https://www.citylab.com/design/2020/03/coronavirus-urban-planning-global-citiesinfectious-disease/607603/
 • Laker, L., (2020, 11 Nisan). World cities turn their streets over to walkers and cyclists. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/11/world-cities-turn-their-streetsover-to-walkers-and-cyclists
 • Lee, V. J., Ho, M., Kai, C. W., Aguilera, X., Heymann, D. & Wilder-Smith, A. (2020). Epidemic preparedness in urban settings: new challenges and opportunities. The Lancet Infectious Diseases, 20(5), 527-529. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30249-8
 • Lubell, S. (2020, 22 Nisan). Commentary: Past pandemics changed the design of cities. Six ways covid-19 could do the same. https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-04- 22/coronavirus-pandemics-architecture-urban-design
 • Markusen, A. (2020, 7 Nisan). Will COVID-19 drive us farther apart, or bring us together?. Minnesota reformer. https://minnesotareformer.com/2020/04/07/will-covid-19-virus-driveus-farther-apart-or-bring-u8s-together/
 • Marmara Belediyeler Birliği.(2020,Nisan 21).Şehir Konuşmaları [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/playlist?list=PL6FT9NsPKXNF__au4ETIMzsRtfc0ChPzF
 • Matthew, R. A., & McDonald, B. (2006). Cities under Siege: Urban Planning and the Threat of Infectious Disease. Journal of the American Planning Association, 72(1),109-117. https://doi.org/10.1080/01944360608976728
 • Megahed, N.A., & Ghoneim, E.M.(2020). Antivirus-built environment: Lessons learned from Covid-19 pandemic. Sustainable Cities and Society,61,Makale 102350. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102350
 • Muggah, R., Ermacora, T. (2020,20 Nisan). Opinion: Redesigning the COVID-19 city. NPR. https://www.npr.org/2020/04/20/839418905/opinion-redesigning-the-covid-19-city
 • Novakovic, S,.(2020,29 Mart) . Will COVID-19 spell the end of urban density? Don’t bet on it. Azure. https://www.azuremagazine.com/article/will-covid-19-spell-the-end-of-urbandensity-dont-bet-on-it/
 • Slater, S.J., Christiana, R.W., Gustat, J.,(2020) Recommendations for Keeping Parks and Green Space Accessible for Mental and Physical Health During COVID-19 and Other Pandemics. Preventing Chronic Disease 2020, 17, Makale 200204. http://dx.doi.org/10.5888/pcd17.200204
 • Şehir Plancıları Odası.(2020). [@spogenelmerkez]. (nd). [Instagram profili]. Instagram. https://www.instagram.com/spoistanbulsube/?hl=tr
 • Özüduru, H. (2020).Covid-19 ve Şehirler. İdealkent Yayınları.
 • Wahba, S., Vapaavuori, J.(2020,29 Nisan). A functional city’s response to the COVID-19 pandemic. Sustainable Cities. https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/functionalcitys-response-covid-19-pandemic
 • Webster C, V., Lai K., Kumari S., & Sarkar C. (2020). The nature of cities and the Covid-19 pandemic. Science Direct. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.08.008

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.