Ebru GÜLER ÇETİN
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 33Sayı: 3ISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 612 - 652Türkçe

39 0
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAŞARI AMAÇLARI, ÖĞRETMEN KİMLİKLERİ VE KİŞİSEL SORUMLULUK HİSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının başarı amaçları, öğretmen kimlikleri ve kişisel sorumluluk hisleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve başarı amaçlarıyla kişisel sorumluluk hisleri arasındaki ilişkilerde öğretmen kimliğinin arabuluculuk rollerinin araştırılmasıdır. Araştırmada ilişkisel araştırma yönteminden hareketle, açımlayıcı ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırmaya 2019-2020 akademik yılının güz döneminde Batı Karadeniz Bölgesindeki bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören toplam 658 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Veriler, Öğretmenler için 3 x 2 Başarı Yönelimi Ölçeği, Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği Ölçeği, Öğretmen Sorumluluk Ölçeği ve İyi İzlenim Bırakma Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin güvenilir biçimde çözümlenmesi amacıyla korelasyon ve yol analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının başarı amaçlarının çok boyutlu olduğunu ve Öğretmenler için 3 x 2 Başarı Yönelimi Ölçeğinin altı faktörlü yapısı ile güvenilir biçimde tanımlanabildiğini göstermiştir. Sonuçlar ayrıca, öğretmen adaylarının başarı amaçlarının, öğretmen kimlikleri ve kişisel sorumluluk hisleriyle demografik ve kontrol değişkenlerinin etkilerinden bağımsız olarak anlamlı düzeyde ilişkilendiğini de göstermiştir. Daha önemlisi, sonuçlar öğretmen adaylarının başarı amaçları ile kişisel sorumluluk hisleri arasındaki ilişkilerde öğretmen kimliklerinin aracı rolü oynadığını da ortaya koymuştur. Araştırmada, öğretmen eğitimine ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara ilişkin önerilere de yer verilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alexander, C. S. (2010). Learning to be lawyers: Professional identity and the law school curriculum. Maryland Law Review, 70(2), 465-474.
 • Ames, C. (1984). Competitive, cooperative, and individualistic goal structures: A cognitivemotivational analysis. Research on Motivation in Education, 1, 177-207.
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), 261-271.
 • Arpacı, D., & Bardakçı, M. (2015). Adaptation of early teacher identity measure into Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 687-719. doi: https://doi.org/10.21547/jss.256762
 • Aykac, N., Yildirim, K., Altinkurt, Y., & Marsh, M. M. (2017). Understanding thderlying factors affecting the perception of pre-service teachers’ teacher identity: A new instrument to support teacher education. Universitepark Bulletin, 6(1), 67-78. doi: https://doi.org/10.22521/unibulletin.2017.61.6
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.
 • Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. doi: https://doi.org/10.1037//0022-3514.51.6.1173
 • Barrett, B. D. (2009). No child left behind and the assault on teachers’ professional practices and identities. Teaching and Teacher Education, 25(8), 1018-1025. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.03.021
 • Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189. doi: https://doi.org/10.1080/03057640902902252
 • Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2), 107-128. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001
 • Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers’ perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 16, 749-764. doi: https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00023-8
 • Berliner, D. (2011). Rational responses to high stakes testing: The case of curriculum narrowing and the harm that follows. Cambridge Journal of Education, 41(3), 287-302. doi: https://doi.org/10.1080/0305764X.2011.607151
 • Bullough, R.V. (1997). Becoming a teacher: Self and the social location of teacher education. In B. J. Biddle, T. L. Good & I. F. Goodson (Eds.), International handbook of teachers and teaching (pp. 79-134). Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
 • Butler, R. (2007). Teachers’ achievement goal orientations and associations with teachers’ help seeking: Examination of a novel approach to teacher motivation. Journal of Educational Psychology, 99(2), 241-252. doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.241
 • Butler, R. (2012). Striving to connect: Extending an achievement goal approach to teacher motivation to include relational goals for teaching. Journal of Educational Psychology, 104(3), 726-742. doi: https://doi.org/10.1037/a0028613
 • Butler, R., & Shibaz, L. (2008). Achievement goals for teaching as predictors of students’ perceptions of instructional practices and students’ help seeking and cheating. Learning and Instruction, 18(5), 453-467. doi: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.06.004
 • Carrillo, C., & Baguley, M. (2011). From school teacher to university lecturer: Illuminating the journey from the classroom to the university for two arts educators. Teaching and Teacher Education, 27(1), 62-72. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.07.003
 • Clotfelter, C., Ladd, H., Vigdor, J., & Diaz, R. (2004). Do school accountability systems make it more difficult for low performing schools to attract and retain high quality teachers? Journal of Policy Analysis and Management, 23(2), 251-271.doi: https://doi.org/10.1002/pam.20003
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York, NY: Harper and Row.
 • Dall’Alba, G. (2009). Learning professional ways of being: Ambiguities of becoming. Educational Philosophy and Theory, 41(1), 34-45. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2008.00475.x
 • Daniels, L. M., Radil, A. I., & Goegan, L. D. (2017). Combinations of personal responsibility: Differences on pre-service and practicing teachers’ efficacy, engagement, classroom goal structures and wellbeing. Frontiers in Psychology, 8(906), 1-12. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00906
 • Daniels, L. M., Radil, A., & Wagner, A. K. (2016). Concordance between preservice teachers’ personal responsibilities and intended instructional practices. The Journal of Experimental Education, 84(3), 529-553. doi: https://doi.org/10.1080/00220973.2015.1054333
 • Darling-Hammond, L. (1999). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Seattle, WA: Center for the Study of Teaching and Policy, University of Washington.
 • Day, C. (2002). School reform and transitions in teacher professionalism and identity. International Journal of Educational Research, 37(8), 677-692. doi: https://doi.org/10.1016/S0883-0355(03)00065-X
 • Day, C., Elliot, B., & Kington, A. (2005). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education, 21(5), 563-577. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.001
 • Diamond, J. B., Randolph, A., & Spillane, J. P. (2004). Teachers’ expectations and sense of responsibility for student learning: The importance of race, class, and organizational habitus. Anthropology & Education Quarterly, 35(1), 75-98. doi: https://doi.org/10.1525/aeq.2004.35.1.75
 • Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.
 • Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256-273.
 • Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34(3), 169-189. doi: https://doi.org/10.1207/s15326985ep3403_3
 • Elliot, A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal construct. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 52-72). New York, NY: Guilford Publications.
 • Elliot, A. J., & Church, M. A. (1997). A hierarchal model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 218-232. doi: https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.1.218
 • Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 501-519. doi: https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.3.501
 • Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3×2 achievement goal model. Journal of Educational Psychology, 103(3), 632-648. doi: https://doi.org/10.1037/a0023952
 • Eren, A. (2008). Üniversite öğrencilerinin başarı amaçları ve zihinsel zaman yolculuğu becerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(14), 157-175.
 • Eren, A. (2014). Uncovering the links between prospective teachers’ personal responsibility, academic optimism, hope, and emotions about teaching: A mediation analysis. Social Psychology of Education, 17(1), 73-104. doi: https://doi.org/10.1007/s11218-013-9243-5
 • Eren, A. (2017). Investigating prospective teachers’ teaching-specific hopes as predictors of their sense of personal responsibility. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 45(3), 267-284. doi: https://doi.org/10.1080/1359866X.2016.1169507
 • Eren, A., & Çetin, G. (2019). Pre-service teachers’ beliefs about the teaching profession, curriculum orientations, and personal responsibility. Curriculum Perspectives, 39(1), 19-32. doi: https://doi.org/10.1007/s41297-018-00061-1
 • Eren, A., & Duman, G. (2019). Eğitim ortamlarında güdülenme-öğrenme ilişkisi ve başarı amaçları. S. Çelenk (Editör), Öğretim ilke ve yöntemleri (3. Baskı, ss. 243-274). Ankara: Pegem Akademi. (ISBN:978- 605-318-559-8)
 • Erikson, E. H. (1964). Childhood and society. Oxford, England: W. W. Norton & Company.
 • Fagermoen, M. S. (1997). Professional identity: Values embedded in meaningful nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 25(3), 434-441.
 • Ferguson, C. J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. Professional Psychology: Research and Practice, 40(5), 532-538. doi: https://doi.org/10.1037/a0015808
 • Fischman, W., DiBara, J. A., & Gardner, H. (2006). Creating good education against the odds. Cambridge Journal of Education, 36(3), 383-398. doi: https://doi.org/10.1080/03057640600866007
 • Fletcher, S. (2007). Mentoring adult learners: Realizing possible selves. New Directions for Adult and Continuing Education, 114, 75-86. doi: https://doi.org/10.1002/ace.258
 • Friesen, M. D. ,& Besley, S. C. (2013). Teacher identity development in the first year of teacher education: A developmental and social psychological perspective. Teaching and Teacher Education, 36, 23-32. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.06.005
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2014). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Publishing.
 • Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915-945. doi: https://doi.org/10.3102/00028312038004915
 • Gee, J. P. (2001). Identity as an analytic lens for research in education. In W. G. Secada (Ed.), Review of research in education (Vol. 25, pp. 99-125). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Gorozidis, G., & Papaioannou, A. (2011). Teachers’ self-efficacy, achievement goals, attitudes and intentions to implement the new Greek physical education curriculum. European Physical Education Review, 17(2), 231-253. doi: https://doi.org/10.1177/1356336X11413654
 • Gorozidis, G. S., & Papaioannou, A. G. (2016). Teachers’ achievement goals and selfdetermination to engage in work tasks promoting educational innovations. Learning and Individual Differences, 49, 46-58. doi: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.05.014
 • Guskey, T. R. (1981). Measurement of the responsibility teachers assume for academic successes and failures in the classroom. Journal of Teacher Education, 32(3), 44-51. doi: https://doi.org/10.1177/002248718103200310
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.
 • Halvorsen, A. L., Lee, V. E., & Andrade, F. H. (2009). A mixed-method study of teachers’ attitudes about teaching in urban and low-income schools. Urban Education, 44(2), 181-224. doi: https://doi.org/10.1177/0042085908318696
 • Hanna, F., Oostdam, R., Severiens, S. E., & Zijlstra, B. J. (2019). Domains of teacher identity: A review of quantitative measurement instruments. Educational Research Review, 27, 15-27. doi: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.01.003
 • Hayes, A. F., & Scharkow, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis does method really matter?. Psychological Science, 24(10), 1918-1927. doi: https://doi.org/10.1177/0956797613480187
 • Higgins, E. T. (1997). Beyond pleasure and pain. American Psychologist, 52 (12), 1280-1300. doi: https://doi.org/10.1037/0003- 066X.52.12.1280
 • Hulleman, C. S., Schrager, S. M., Bodmann, S. M., & Harackiewicz, J. M. (2010). A metaanalytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels?. Psychological Bulletin, 136(3), 422-449.
 • Ingersoll, R. M., & Collins, G. J. (2017). Accountability and control in American schools. Journal of Curriculum Studies, 49(1), 75-95. doi: https://doi.org/10.1080/00220272.2016.1205142
 • Izadinia, M. (2013). A review of research on student teachers’ professional identity. British Educational Research Journal, 39(4), 694-713. doi: https://doi.org/10.1080/01411926.2012.679614
 • Jackson, D. L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N:q hypothesis. Structural Equation Modeling, 10, 128-141. doi: https://doi.org/10.1207/S15328007SEM1001_6
 • Jones, B. D., & Egley, R. J. (2004). Voices from the frontlines: Teachers’ perceptions of highstakes testing. Education Policy Analysis Archives, 12(39), 1-34. doi: https://doi.org/10.14507/epaa.v12n39.2004
 • Kaplan, A., & Maehr, M. L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational Psychology Review, 19(2), 141-184. doi: https://doi.org/10.1007/s10648-006-9012-5
 • Khapova, S. N., Arthur, M. B., Wilderom, C. P., & Svensson, J. S. (2007). Professional identity as the key to career change intention. Career Development International, 12(7), 584- 595.
 • Knowles, G. J. (1992). Models for understanding pre-service and beginning teachers’ biographies: Illustrations from case studies. In I. F. Goodson (Ed.), Studying teachers’ lives (pp. 99-152). London, England: Routledge.
 • Kreber, C. (2010). Academics’ teacher identities, authenticity and pedagogy. Studies in Higher Education, 35(2), 171-194. doi: https://doi.org/10.1080/03075070902953048
 • Kucsera, J. V., Roberts, R., Walls, S., Walker, J., & Svinicki, M. (2011). Goal orientation towards teaching (GOTT) scale. Teachers and Teaching, 17(5), 597-610.doi: https://doi.org/10.1080/13540602.2011.602212
 • Lamote, C., & Engels, N. (2010). The development of student teachers’ professional identity. European Journal of Teacher Education, 33(1), 3-18. doi: https://doi.org/10.1080/02619760903457735
 • Lasky, S. (2005). A sociocultural approach to understanding teacher identity, agency and professional vulnerability in a context of secondary school reform. Teaching and Teacher Education, 21(8), 899-916. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.06.003
 • Lauermann, F. (2014). Teacher responsibility from the teacher’s perspective. International Journal of Educational Research, 65, 75-89. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.09.005
 • Lauermann, F., & Karabenick, S. A. (2011). Taking teacher responsibility into account(ability): explicating its multiple components and theoretical status. Educational Psychogist, 46, 122-140. doi: https://doi.org/10.1080/00461520.2011.558818
 • Lauermann, F., & Karabenick, S. A. (2013). The meaning and measure of teachers’ sense of responsibility for educational outcomes. Teaching and Teacher Education, 30(1), 13- 26. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.10.001
 • Lauermann, F., & Karabenick, S. A. (2014). Teacher responsibility: What does it mean for teachers’ motivation and emotions? In P. W. Richardson, S. A. Karabenick, & H. M. G. Watt (Eds.), Teacher motivation: Implications for theory and practice (pp. 116- 132). New York: Routledge/Taylor & Francis.
 • Lawson, T., Çakmak, M., Gündüz, M., & Busher, H. (2015). Research on teaching practicum– a systematic review. European Journal of Teacher Education, 38(3), 392- 407.
 • Levy-Tossman, I., Kaplan, A., & Assor, A. (2007). Academic goal orientations, multiple goal profiles, and friendship intimacy among early adolescents. Contemporary Educational Psychology, 32(2), 231-252. doi: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2006.06.001
 • MacKinnon, D. P. (2008). Introduction to statistical mediation analysis. New York, NY: Lawrence-Erlbaum.
 • Maclean, R., & White, S. (2007). Video reflection and the formation of teacher identity in a team of pre‐service and experienced teachers. Reflective Practice, 8(1), 47-60.
 • Mansfield, C., & Beltman, S. (2014). Teacher motivation from a goal content perspective: Beginning teachers’ goals for teaching. International Journal of Educational Research, 65, 54-64. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.09.010
 • Mascret, N., Elliot, A. J., & Cury, F. (2017). The 3×2 achievement goal questionnaire for teachers. Educational Psychology, 37(3), 346-361. doi: https://doi.org/10.1080/01443410.2015.1096324
 • Matteucci, M. C., Guglielmi, D., & Lauermann, F. (2017). Teachers’ sense of responsibility for educational outcomes and its associations with teachers’ instructional approaches and professional wellbeing. Social Psychology of Education, 20(2), 275-298. doi: https://doi.org/10.1007/s11218-017-9369-y
 • Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9, 16-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.12.001
 • Meece, J. L., Anderman, E. M., & Anderman, L. H. (2006). Classroom goal structure, student motivation and academic achievement. Annual Review of Psychology, 57, 487-503. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070258
 • Mullis, I. V., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2011). TIMMS 2011 international results in mathematics. Boston & Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) and TIMMS & PIRLS International Study Centre, Lynch School of Education, Boston College.
 • Nevgi, A., & Löfström, E. (2015). The development of academics’ teacher identity: Enhancing reflection and task perception through a university teacher development programme. Studies in Educational Evaluation, 46, 53-60. doi: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2015.01.003
 • Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91, 328-346.
 • Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and research in Education, 7(2), 133-144. doi: https://doi.org/10.1177/1477878509104318
 • Nitsche, S., Dickhäuser, O., Fasching, M. S., & Dresel, M. (2011). Rethinking teachers’ goal orientations: Conceptual and methodological enhancements. Learning and Instruction, 21(4), 574-586. doi: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2010.12.001
 • Özer, A. (2005). İyi izlenim bırakma ölçeğinin hazırlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-20.
 • Papaioannou, A., & Christodoulidis, T. (2007). A measure of teachers’ achievement goals. Educational Psychology, 27(3), 349-361. doi: https://doi.org/10.1080/01443410601104148
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. doi: https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879
 • Polat, N., & Mahalingappa, L. (2013). Pre-and in-service teachers’ beliefs about ELLs in content area classes: A case for inclusion, responsibility, and instructional support. Teaching Education, 24(1), 58-83. doi: https://doi.org/10.1080/10476210.2012.713930
 • Pratt, M. G., Rockmann, K. W., & Kaufmann, J. B. (2006). Constructing professional identity: The role of work and identity learning cycles in the customization of identity among medical residents. Academy of Management Journal, 49(2), 235-262.
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891. doi: https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879
 • Reeve, J. (2009). Why teachers adopt a controlling motivating style toward students and how they can become more autonomy supportive. Educational Psychologist, 44, 159-175. doi: https://doi.org/10.1080/00461520903028990
 • Retelsdorf, J., Butler, R., Streblow, L., & Schiefele, U. (2010). Teachers’ goal orientations for teaching: Associations with instructional practices, interest in teaching, and burnout. Learning and Instruction, 20(1), 30-46. doi: https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.01.001
 • Retelsdorf, J., & Günther, C. (2011). Achievement goals for teaching and teachers’ reference norms: Relations with instructional practices. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1111-1119. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.05.007
 • Richardson, J. T. E. (2011). Eta squared and partial eta squared as measures of effect size in educational research. Educational Research Review, 6(2), 135-147. doi: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2010.12.001
 • Rodgers, C. R., & Scott, K. H. (2008). Development of the personal self and professional identity in learning to teach. In M. Cochran-Smith & S. Feiman-Nemser (Eds.), Handbook of research in teacher education (pp. 732-755). Mahway, NJ: Lawrence. Earlbaum.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.
 • Rots, I., Kelchtermans, G., & Aelterman, A. (2012). Learning (not) to become a teacher: A qualitative analysis of the job entrance issue. Teaching and Teacher Education, 28(1), 1-10. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.08.008
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78. doi: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
 • Sachs, J. (2001). Teacher professional identity: Competing discourses, competing outcomes. Journal of Education Policy, 16(2), 149-161. doi: https://doi.org/10.1080/02680930116819
 • Sammons, P., Day, C., Kington, A., Gu, Q., Stobart, G., & Smees, R. (2007). Exploring variations in teachers’ work, lives and their effects on pupils: key findings and implications from a longitudinal mixed-method study. British Educational Research Journal, 33(5), 681-701. doi: https://doi.org/10.1080/01411920701582264
 • Schraw, G. (2010). No school left behind. Educational Psychologist, 45, 71-75. doi: https://doi.org/10.1080/00461521003720189
 • Shim, S. S., Cho, Y., & Cassady, J. (2013). Goal structures: The role of teachers’ achievement goals and theories of intelligence. The Journal of Experimental Education, 81(1), 84- 104. doi: https://doi.org/10.1080/00220973.2011.635168
 • Silverman, S. K. (2010). What is diversity? An inquiry into preservice teacher beliefs. American Educational Research Journal, 47(2), 292-329. doi: https://doi.org/10.3102/0002831210365096
 • Skelton, A. (2012). Value conflicts in higher education teaching. Teaching in Higher Education, 17(3), 257-268. doi: https://doi.org/10.1080/13562517.2011.611875
 • Sutherland, L., Howard, S., & Markauskaite, L. (2010). Professional identity creation: Examining the development of beginning preservice teachers’ understanding of their work as teachers. Teaching and Teacher Education, 26, 455-465. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.06.006
 • Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A., & McGarty, C. (1994). Self and collective: Cognition and social context. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(5), 454-463. doi: https://doi.org/10.1177/0146167294205002
 • Valli, L., & Buese, D. (2007). The changing roles of teachers in an era of high-stakes accountability. American Educational Research Journal, 44(3), 519-558. doi: https://doi.org/10.3102/0002831207306859
 • Van den Berg, G. V. D., & Coetzee, L. R. (2014). Academic self-concept and motivation as predictors of academic achievement. International Journal of Educational Sciences, 6(3), 469-478. doi: https://doi.org/10.1080/09751122.2014.11890158
 • Van den Berg, R. (2002). Teachers’ meanings regarding educational practice. Review of Educational Research, 72(4), 577-625. doi: https://doi.org/10.3102/00346543072004577
 • Yaşar, M., Karabay, A., & Bilaloğlu, R. G. (2013). “Şimdi ben öğretmen mi oldum?” Öğretmenlik kimliğinin oluşmasında etkili olan etkenlere yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(7), 269-282.
 • Yerdelen, S., & Padir, M. A. (2017). Öğretmenler için 3x2 başarı yönelimi ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik-güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1027-1039. doi: https://doi.org/10.14686/buefad.335069
 • Yuan, E. R. (2016). The dark side of mentoring on pre-service language teachers’ identity formation. Teaching and Teacher Education, 55, 188-197. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.01.012
 • Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice Scale. Journal of Experimental Education, 75(3), 167-202. doi: https://doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-202
 • Watts, J. A., Gaines, G., F., & Creech, J. D. (1998). Getting results: A fresh look at school accountability. New York, NY: Southern Regional Education Board.
 • Winter, P. A., Brenner, D. B., & Petrosko, J. M. (2006). Teacher job satisfaction in a reform state: The influence of teacher characteristics, job dimensions, and psychological states. Journal of School Leadership, 16(4), 416-437. doi: https://doi.org/10.1177/105268460601600403

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.