Osman Murat TELATAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 0Sayı: 179ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 106 - 117Türkçe

43 0
Faiz Dışı Fazlanın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Doğrusal Olmayan Bir Analiz
Literatürde faiz dışı fazlanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen çalışma sayısı oldukça az olup, çalışmaların neredeyse tamamı doğrusal model analizine dayanmaktadır. Benzer şekilde Türkiye üzerine yapılan çalışmaların tamamında yine doğrusal tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faiz dışı fazlanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini doğrusal olmayan zaman serisi analiziyle incelemektir. Bu amaçla 1980-2019 dönemi yıllık verilerinden oluşan model Dufrénot vd. (2006) doğrusal olmayan eşbütünleşme testi ve STAR ARDL yaklaşımıyla tahmin edilmiştir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre faiz dışı fazla değişkeni ekonomik büyümeyi etkilememektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ardagna, S. (2007), “Determinants and Consequences of Fiscal Consolidations in OECD Countries”, Harvard University Working Paper, December (Erişim Tarihi: 29.07.2020)
 • Bahmani-Oskooee, M. ve Gelan, A. (2006), “Testing the PPP in the Nonlinear STAR Framework: Evidence from Africa”, Economics Bulletin, 6(17), 1-15.
 • Balke, N.S. ve Fomby, T.B. (1997), “Threshold Cointegration”, International Economic Review, 38, 627–645.
 • Berben, R. ve van Dijk, D. (1999), “Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment: A Reassessment”, Unpublished Manuscript, Tinbergen Institute, Erasmus University of Rotterdam.
 • Bierens, H.J. (1997), “Testing the Unit Root with Drift Hypothesis Against Nonlinear Trend Stationarity, with an Application to the US Price Level and Interest Rate”, Journal of Econometrics, 81, 29-64.
 • Caner, M. ve Hansen, B.E. (2001), “Threshold Autoregression with a Near Unit Root”, Econometrica, 69, 1555–1596.
 • Darıcı, H. (2004), “Faiz Dışı Fazla Niçin Yeterli Olmuyor?”, Maliye Dergisi, 146, 58-68.
 • Dufrénot, G., Mathieu, L., Migron, V. ve Peguin- Feissolle, A. (2006), “Persistent Misalignments of the European Exchange Rates: Some Evidence from Non-linear Cointegration”, Applied Economics, 38, 203- 229.
 • Eichengreen, B. ve Paniazzi, U. (2014), A Surplus of Ambition: Can Europe Rely on Large Primary Surpluses to Solve Its Debt Problem?, NBER Working Paper Series (20316), 1-49.
 • Elasun, O., Debrun, X. ve Ostry, J.D. (2007), “Primary Surplus Behavior and Risks to Fiscal Sustainability in Emerging Market Countries: A ‘FanChart’ Approach”, IMF Staff Paper, 53(3), 401-425.
 • Enders, W. ve Granger, C.W.J. (1998), “Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates”, Journal of Business and Economics Statistics, 16, 304–311.
 • Engle, R.F. ve Granger, C.W.J. (1987), "Cointegration and Error-Correction: Representa-tion, Estimation, and Testing," Econometrica, 251-276.
 • Geweke, J. ve Hudak, S.P. (1983), “The estimation and Application of Long Memory Time Series Models”, Journal of Time Series Analysis, 4, 221-238.
 • Gujarati, D.M. (2003), Basic Econometrics, Fourth Edition, New York, McGraw-Hill.
 • Kapetanios, G. ve Shin, Y. (2001), “Unit Root Tests in Three-Regime SETAR Models”, Unpublished Manuscript, University of Edinburgh.
 • Kapetanios, G., Shin Y. ve Snell, A. (2003), “Testing for A Unit Root in the Nonlinear STAR Framework”, Journal of Econometrics, 112, 359-379.
 • Kumar, M.S., Leigh, D. ve Plekhanov, A. (2007), “Fiscal Adjustments: Determinants and Macroeconomic Consequences”, IMF Working Paper, 07(178), 1-38.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure are We that Economic Time Series Have a Unit Root?”, Journal of Econometrics, 54, 159-178.
 • Liu, C. ve He, L.Y. (2010), “KSS Unit Root Test of Nonlinearity an Nonstationarity in China’s Agricultural Future Markets”, Physics Procedia, 3, 1753-1756.
 • Lo, M.C. ve Zivot, E. (2001), “Threshold Cointegration and Nonlinear Adjustment to the Law of One Price”, Macroeconomic Dynamics, 5, 533–576.
 • Pesaran, H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Phillips, P.C.B. (1987), “Time Series Regression with a Unit Root”, Econometrica, 55(20), 277-301.
 • Robinson, P.M. (1994), “Efficient Tests of Nonstationary Hypotheses”, Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1420-1437.
 • Telatar, O.M. (2013), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Toda, H.Y. ve Yamamoto, T. (1995), “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66, 225–250.
 • Tüleykan, H. (2016), “Faiz Dışı Fazla ve Bazı Bütçe Verileri Arasında Nedensellik İlişkisi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 301-322.
 • Uçal, H. (2014), Türkiye’de Faiz Dışı Fazlanın Önemi ve Ekonomik Büyümeye Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulusoy, A., Yamak, R. ve Şahingöz, B. (2016), “Faiz Dışı Dengenin Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine Etkisi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-33.
 • Voyvoda, E. ve Yeldan, E. (2002), “Beyond Crisis Adjustment: Investigation of Fiscal Policy Alternatives in an OLG Model of Endogenous Growth for Turkey”, 6th METU International Conference on Economics, Ankara, September.
 • Yang, W., Fidrmuc, J. ve Ghosh, S. (2015), “Macroeconomic Effects of Fiscal Adjustment: A Tale of Two Approaches”, Journal of International Money and Finance, 57, 31-60.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.